ทิวเขาพนมดงรัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทือกเขาพนมดงรัก)

ตั้งอยู่ทางชายขอบด้านใต้ เริ่มต้นจากช่องตะโก ซึ่งเป็นแนวเขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ทอดตัวในแนว ตะวันตก-ตะวันออก กั้นพรมแดนระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับประเทศกัมพูชา  มียอดสูงที่สุดชื่อ ยอดเขาภูโคกใหญ่ สูง 753 เมตร จังหวัดอุบลราชธานี เทือกเขานี้มีเขาพระวิหาร สูงประมาณ 657 เมตร เป็นที่ตั้งของ ปราสาทหินเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นพรมแดน จังหวัดศรีสะเกษ กับประเทศกัมพูชา