ข้ามไปเนื้อหา

โรงพยาบาลปราสาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลปราสาท
Prasat Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป (M1)
ที่ตั้ง602 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง15 มกราคม พ.ศ. 2525
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการพญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์
จำนวนเตียง215
เว็บไซต์http://www.prasathsp.com/

โรงพยาบาลปราสาท เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 265 เตียง (ให้บริการจริง 215 เตียง) ตั้งอยู่ที่ถนนโชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2525

โรงพยาบาลปราสาท นับเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดรองจากโรงพยาบาลสุรินทร์

ประวัติ

[แก้]

โรงพยาบาลปราสาท เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2525 เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เนื่องจากมีประชาชนไปรับบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับไว้นอนรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยจะเกินอัตราเตียง 3-4 เท่า ทำให้มีผู้ป่วยนอนอยู่ระเบียงทางเดิน หน้าห้องตรวจและส่วนหนึ่งต้องย้ายไปนอนอยู่ที่โรงซักฟอกด้านล่าง ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2527 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และเพิ่มข้าราชการรวมกว่า 127 คน หลังจากนั้น ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2539 ปัจจุบัน โรงพยาบาลปราสาทได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 150 เตียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป M1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 จำนวนเตียงขึ้นทะเบียน 265 เตียง ให้บริการจริง 215 เตียง

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]