ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== หลักสูตร<ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=158</ref> ==
 
 
 
=== เปิดการสอน ปี 2543 - 2545 ===
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
 
 
 
=== เปิดการสอน ปี 2546 - ปัจจุบัน ===
 
=== สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ===
 
* วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
* วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์