ข้ามไปเนื้อหา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเภทรัฐบาล
สถาปนาพ.ศ. 2541[1]
สถาบันหลักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังกัดวิชาการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
คณบดีผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
ที่ตั้ง
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตําบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์engineer.wu.ac.th

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหนึ่งในสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณบดีคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

ประวัติ

[แก้]

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยตั้งอยู่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา[1]

ทั้งนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนักศึกษาโควตาในจังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน หรือคะแนนสอบจากส่วนกลางเป็นเกณฑ์ในการตัดเลือก[2][3][4][5] รวมถึงรับพิจารณาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ตามระบบคัดเลือกเข้าอุดมศึกษาจำนวนหนึ่ง[6]

หลักสูตร

[แก้]
หลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)[1]
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)[1]

ความร่วมมือ

[แก้]

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[7]

ส่วนเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ทางผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ร่วมประชุมกับคณาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อหารือความร่วมมือในโครงการวิจัยร่วมกัน[8]

ผลงานระดับประเทศ

[แก้]

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปี 2563 รวมถึงประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์เข้าประกวดระดับประเทศที่จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[9]

เมื่อ พ.ศ. 2564 ทีมวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพได้คิดค้นชุดวัดความเค้นในไม้แบบต่อเนื่อง โดยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา นับเป็นสิทธิบัตรฉบับแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์[10]

และปีเดียวกันนี้ ทีมนักวิจัยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ออกแบบฟอนต์ตัวอักษรไทยแบบประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยประหยัดหมึกพิมพ์ได้ 30 เปอร์เซ็นต์[11] รวมถึงนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)[12][13]

การศึกษาดูงาน

[แก้]

อาทิ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 อาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่[14]

สิ่งสืบทอด

[แก้]

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการศึกษาดูงาน ให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตวัสดุและพอลิเมอร์[15]

บุคคลสำคัญ

[แก้]
 • ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง – รองคณบดี ฝ่ายวิจัย[16]

อ้างอิง

[แก้]
 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 ความเป็นมา - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. ม.วลัยลักษณ์รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 2,251 ที่นั่ง - thailandinsidenew.com
 3. ม.วลัยลักษณ์ รับ TCAS รอบ 2 ภาคใต้ กว่า 2 พัน - คมชัดลึก
 4. “ม.วลัยลักษณ์” รับตรง “โควตารอบ 2” 2.4 พันที่นั่ง - สยามรัฐ
 5. ม.วลัยลักษณ์รับโควตา 2,251 ที่นั่ง - เดลินิวส์
 6. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี/หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
 7. "พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-23. สืบค้นเมื่อ 2021-12-28.
 8. "ปักหมุดความร่วมมือกับ 'ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์' ดึงศักยภาพสร้างงานวิจัยร่วมกัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-23. สืบค้นเมื่อ 2021-12-28.
 9. "ผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-23. สืบค้นเมื่อ 2021-12-28.
 10. ม.วลัยลักษณ์ คิดค้น 'ชุดวัดความเค้นในไม้แบบต่อเนื่อง' เพิ่มมูลค่าไม้
 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – Digital Transformation - NSTDA
 12. นศ.วิศวะโยธา "ม.วลัยลักษณ์" คว้าแชมป์ SSI 4YE 2020 - สยามรัฐ
 13. น.ศ.วิศวะโยธา ‘ม.วลัยลักษณ์’ เจ๋ง แชมป์สุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก
 14. "อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-18. สืบค้นเมื่อ 2021-12-28.
 15. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 16. 09 ตุลาคม 2563 - Engineering Silpakorn - มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]