ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Faculty of Engineering, North Eastern University
สถาปนาพ.ศ. 2532
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณบดีอาจารย์อนุชา ดีผาง
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
สี  สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์วิศวะ
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Engineering Northeastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกรแล้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งขึ้นภายใต้วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2532 เป็นคณะลำดับที่ 2 ของการก่อตั้งวิทยาลัย การดำเนินการของคณะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับดังจะเห็นได้จากจำนวนหลักสูตรที่เปิดเพิ่มขึ้นและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน และได้มีการดำเนินงานผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนมาถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะจึงได้ดำเนินการเรียนการสอนภายใต้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันดำเนินการสอนทั้งหมด 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและสัมมาชีพในระดับสูงให้แก่ กุลบุตรกุลธิดาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ภายใต้การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทั้งคุณวุฒิ คุณธรรม และคุณภาพ ออกสู่สังคม

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิชาเอกวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-07-23.