คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โลโก้ วิศว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering
Dhurakij Pundit University
ที่อยู่110/1-4 ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันก่อตั้ง1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
คณบดีดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
สีประจําคณะ███ สีเลือดหมู
เว็บไซต์www.dpu.ac.th/eng

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นคณะที่ตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในสมัยที่ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร เป็นอธิการบดี คณะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 ขณะนั้นเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีคณบดีท่านแรก คือ ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา และปริญญาโท 3 สาขาวิชา ปริญญาเอก 1 สาขาวิชา

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สีเลือดหมู เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และใช้เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน
 • เพลงแรงเลือดหมู เป็นเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ธงประจำคณะ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเลือดหมู ตรงกลางมีดวงตราพระสิทธิธาดา (ตรามหาวิทยาลัย) ใต้ดวงตรามีชื่อคณะตามแนวโค้งของดวงตรา ขอบธงประดับด้วยพู่สีเหลือง
 • ต้นไผ่ ต้นไม้ประจำคณะ และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ [1]

รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.อาชอำพล ขัมพานนท์ ปีการศึกษา 2537 - 2540
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พรหมพิทักษ์ ปีการศึกษา 2541 - 2544
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล (ตำแหน่งวิชาการขณะนั้น) ปีการศึกษา 2545 - 2546
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี โกมลสุทธิ์ ปีการศึกษา 2547 (รักษาการ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงการ หอมนาน (ตำแหน่งวิชาการขณะนั้น) ปีการศึกษา 2548 - 2549 (รักษาการ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ ปีการศึกษา 2550 - 2551
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ ปีการศึกษา 2552 - 2554
8. อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ ปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับวิทยาลัยการประปาเพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี "อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตระบบงานประปา" ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศ AEC ทั่งนี้เพื่อรองรับความต้องการผู้ดูแลรับผิดชอบการทำงานในระบบน้ำและระบบประปาทั่วประเทศ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและประปาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน

ภาควิชาการจัดการพลังงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพลังงานสามารถเข้ารับการสอบเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน PRE สามัญ หากผ่านการสอบตามข้อสอบมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน และมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศที่ได้ทำข้อตกลงในลักษณะนี้[2]

เกียรติประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2556[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2013 ‘หุ่นยนต์พิทักษ์ รักโลกสีเขียว’ The Green Planet ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เมืองทองธานี ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Seed ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2013 ณ เมือง Danang Vietnam
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2013 ‘หุ่นยนต์พิทักษ์ รักโลกสีเขียว’ The Green Planet ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เมืองทองธานี ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Together
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 ‘โลกสีเขียว’ The Green Planet ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Together
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 ‘โลกสีเขียว’ The Green Planet ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Seed

พ.ศ. 2555[แก้]

 • รางวัล The Second Highest Record, New Challenge Category จากการแข่งขัน Soichiro Honda Cup 2012 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2555 จัดโดยบริษัท Honda ที่สนามแข่งรถนานาชาติ Twin Ring Moteki Circuit, Japan ทีม Juk Jao Mae Khlong Prapa
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest Hong Kong 2012 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’ Peng On Dai Gat ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2555 ซึ่งจัดโดยสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union) ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker
 • รางวัลสถิติสูงที่สุดระดับเอเชีย Shell-EcoMarathon Asia 2012 ประเภทรถต้นแบบ Alternative Gasoline Fuel Award for Prototype Car แข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2555 ซึ่งจัดโดยบริษัท Royal Dutch Shell ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ประเทศมาเลเซีย ที่สนามแข่งรถนานาชาติเซปัง ทีม Juk Jao Mae Khlong Prapa
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2012 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’ Peng On Dai Gat ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2555 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เมืองทองธานี ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2012 ณ Hong Kong
 • รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’ Peng On Dai Gat ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker
 • รางวัล TPA Robot of the Year จากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555 ‘พิชิตขุนเขา ชิงชัยซาลาเปาแห่งสันติภาพ’ Peng On Dai Gat ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Excellence
 • รางวัลสถิติสูงสุด จากการแข่งขัน Honda Econo Power Contest 14 ในประเภทรถประดิษฐ์ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Original

พ.ศ. 2554[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศและ Best Idea จากการแข่งขัน หุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest Thailand 2011 ‘ลอยกระทง จุดประกายความสุขด้วยมิตรภาพ’ Loy Krathong, Lighting Happiness with Friendship ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดโดยสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union) ที่กรุงเทพมหานคร ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited
 • รางวัลสถิติสูงที่สุดระดับเอเชีย Shell-EcoMarathon Asia 2011 ประเภทรถต้นแบบ Combustion Grand Prize for Prototype Car และ Alternative Gasoline Fuel Award for Prototype Car แข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 2554 ซึ่งจัดโดยบริษัท Royal Dutch Shell ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ประเทศมาเลเซีย ที่สนามแข่งรถนานาชาติเซปัง ทีม Juk Jao Mae Khlong Prapa
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2011 ‘ลอยกระทง จุดประกายความสุขด้วยมิตรภาพ’ Loy Krathong, Lighting Happiness with Friendship ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2554 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เมืองทองธานี ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011 ณ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554 ‘จุดประกายแห่งความสุขด้วยมิตรภาพ’ Lighting Happiness with Friendship ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited
 • รางวัลชนะเลิศจากแข่งขัน TESA Thailand Design Challenge 2011 ในหัวข้อ “การออกแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติ สำหรับผู้พิการและสูงอายุ” จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association) ร่วมกับสมาคมระบบขนส่งและจราจรฉัจฉริยะไทย (Thailand Intelligent Transport Systems Association) วันที่ 26 มีนาคม 2554 ทีม After Shock

พ.ศ. 2553[แก้]

 • รางวัล Best Design Award จากการแข่งขัน iNexus Thailand 2010 วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ AIT Conference Center (AITCC) ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited
 • รางวัล Best Idea Award จากการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2010 Cairo ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2553 ซึ่งจัดโดยสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union) ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The OMEGA 3
 • รางวัลสถิติสูงสุดอันดับ 1 จากการแข่งขัน Honda Econo Power Contest 12 ในประเภทรถประดิษฐ์ ระดับประชาชนทั่วไป 27 – 28 สิงหาคม 2553 จัดโดยบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ทีม OMEGA ECU
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2010 ‘บุกอารยธรรมอียิปต์ พิชิตมหาพีระมิดแห่งกิซา’ Robo-Pharaohs Build Pyramids ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2553 ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เมืองทองธานี ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The OMEGA 3 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2010 ณ ประเทศอียิปต์
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2553 ‘บุกอารยธรรมอียิปต์ พิชิตมหาพีระมิดแห่งกิซา’ Robo-Pharaohs Build Pyramids ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The OMEGA 3
 • รางวัลชมเชย ผลงาน ‘รถพลังงานไฮบริด’ จากการแข่งขันผลงานนวัตกรรมจากพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชนพอเพียง ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2553 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) ทีม Green Auto Team

พ.ศ. 2552[แก้]

 • ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star Team รางวัล Special award (Panasonic System Solutions Japan Co., Ltd.) จากการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2009 Tokyo ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2552 ซึ่งจัดโดยสหภาพวิทยุและโทรทัศน์แห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Broadcasting Union) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star Team ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2552 จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรายการ ABU Asia-Pacific Robot Contest ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2552 จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552
 • ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star Team ได้รับรางวัล Special Award (Panasonic System Solutions Japan CO., Ltd.) ในร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot Contest 2009 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552
 • รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น Outstanding Innovation จากผลงาน “เครื่องตั้งลูกกอล์ฟพลังงานแสงอาทิตย์” ในงาน World Alternative Energy Sciences Expo 2009 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากรายการ MV Turn on your style by Sony Walkman จัดโดย Sony Walkman เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

พ.ศ. 2551[แก้]

 • รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดภาพยนตร์สั้น งานคอนเสิร์ท "I don't know" จัดโดย กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551
 • ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเดินทางมาได้ดังนี้

1. ทางถนนประชาชื่น (ประตูหน้ามหาวิทยาลัย) รถประจำทางที่ผ่าน ได้แก่ สาย 24[3], สาย 66[4], และ สาย 70[5]

2. ทางถนนงามวงศ์วาน (ประตูหลังมหาวิทยาลัย) เข้าทางซอยชินเขต 1 หรือซอยชินเขต 2

3. ทางถนนวิภาวดีรังสิต (ประตูหลังมหาวิทยาลัย) เข้าทางสนามกอล์ฟราชพฤกษ์ (นอร์ธปาร์ค)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]