วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยธาตุพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
ไฟล์:NPU logo.png
ชื่ออังกฤษThat Phanom Collage, Nakhon Phanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 457 หมู่ 3 ถนนพนมพนารักษ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
คณบดีผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา
สถานปฏิบัติพื้นที่อำเภอธาตุพนม
เว็บไซต์www.tpcnpu.ac.th

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Thatphanom Collage, Nakhonphanom University) เดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม เป็นวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยธาตุพนม เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต่อมาได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ก สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ มีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๗ ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยธาตุพนม” และในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ[1]

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม[2]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิชาอุสาหกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มพาณิชยกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มวิชาอุสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาไฟฟ้า (BJC)
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มบริหารธุรกิจ (ปวส.)

 • สาขาวิชาการการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ระบบฐานข้อมูลประวัติ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-09-09. สืบค้นเมื่อ 2017-11-03.
 2. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-11-11. สืบค้นเมื่อ 2017-11-03.