คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Engineering,
University of Phayao
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (13 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
ที่อยู่
สี███ สีแดงเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์www.eng.up.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม

สาขาวิชา​[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 4 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. ​สาขาวิชา​วิศวกรรมโยธา
 2. ​สาขาวิชา​วิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ​สาขาวิชา​วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 [1]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - 21 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2) [2]
5 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน) [3]
2
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [4]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

รายนามคณะผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ [[1]] คณบดี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
3
อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
4
ดร.อภิชาติ บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]