คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
Engneering.png
ชื่ออังกฤษ School of Engineering,
University of Phayao
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันก่อตั้ง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
คณบดี นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์
สีประจำคณะ ███ สีแดงเลือดหมู
สัญลักษณ์ เกียร์
เว็บไซต์ www.eng.up.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานวิชาการระดับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรม

สาขาวิชา​[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 4 สาขาวิชา​ ​ดังนี้​

 1. ​สาขาวิชา​วิศวกรรมโยธา
 2. ​สาขาวิชา​วิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ​สาขาวิชา​วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 [1]
5 เมษายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน (วาระที่ 2) [2]

รายนามคณะผู้บริหารในปัจจุบัน[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง
1
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ คณบดี
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3
นายธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
4
ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5
นายนัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
6
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]