คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่ออังกฤษ Faculty of Science Ramkhamhaeng University
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก
เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เฟซบุ๊ก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Science Ramkhamhaeng University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในแขนงต่างๆ

ประวัติ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งอยู่ในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ โดยเปิดสอน 5 สาขาวิชาในช่วงแรก ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ และชีววิทยา ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้แยกออกมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ในปีพ.ศ. 2517 และดำเนินการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน[1] ซึ่งมีอาคารประจำคณะในปัจจุบัน 5 แห่ง ได้แก่ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO), อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SCL), อาคารลายสือไท (LTB)note, อาคารคีรีมาศ (KMB) และอาคารภาควิชาสถิติ (STB) [2]

^  หมายเหตุ : อาคารลายสือไท ใช้งานเฉพาะในพื้นที่ชั้น 5

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

  • รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา มุสิก (ปัจจุบัน)

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

ปริญญาโท[แก้]

ปริญญาเอก[แก้]

  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา http://www.bio.sci.ru.ac.th/images/pdf/PhDBio.pdf

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]