คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering Ramkhamhaeng University
ที่อยู่ อาคารลายสือไท
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2537
คณบดี ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
สีประจำคณะ สีเลือดหมู
สัญลักษณ์ เกียร์
เว็บไซต์ http://www.eng.ru.ac.th/index.php
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเดียว ที่ทำการสอนด้านนี้

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรียน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 6 สาขา รุ่นแรกคือ ปี 2540

สาขาวิศวกรรมโยธา ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) ชื่อปริญญาอังกฤษ : Civil Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชื่ออปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) ชื่อปริญญาอังกฤษ : Industrial Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ.) ชื่อปริญญาอังกฤษ : Environmental Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) ชื่อปริญญาอังกฤษ : Computer Engineering (B.Eng)

สาขาวิศวกรรมพลังงาน ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.) ชื่อปริญญาอังกฤษ : Energy Engineering (B.Eng)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]