ข้ามไปเนื้อหา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันรัชต์ภาคย์
Faculty of Engineering
Rajapark Institute
สถาปนาพ.ศ. 2536
คณบดีอ.สุนทร วงศ์เสน
ที่อยู่
68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
สี███ สีเลือดหมู
มาสคอต
เกียร์
เว็บไซต์www.engr.rajapark.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันรัชค์ภาคย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536

ประวัติคณะ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันรัชต์ภาคย์  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2536  เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่งผลให้เกิดความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันรัชต์ภาคย์จึงจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นประกอบด้วย  2  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ต่อมาทางวิทยาลัย  ได้มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อรับใช้สังคมตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ภาควิชาและหลักสูตร[แก้]

ในยุคเริ่มต้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ดังนี้

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สัญลักษณ์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

  • สัญลักษณ์คณะ คือ เกียร์
  • สีประจำคณะ คือ สีเลือดหมู

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ เก็บถาวร 2018-12-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สกอ. รับรองหลักสูตร เก็บถาวร 2017-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร เก็บถาวร 2017-04-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน