คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่ออังกฤษ Faculty of Engineering,
Chiang Mai University
ที่อยู่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันก่อตั้ง 24 เมษายน
คณบดี ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ
สีประจำคณะ สีเลือดหมู
สัญลักษณ์ เกียร์
เว็บไซต์ www.eng.cmu.ac.th
    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน และประกาศเป็นส่วนราชการเมื่อ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2513[1][2] มีการเปิดสอนใน 7 ภาควิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา[3] วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรพิเศษหลายหลักสูตร เช่น วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเกษตร และ วิศวกรรมชีวการแพทย์

คณบดี[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ตียาภรณ์ (พ.ศ. 2513-2516)[3]
 • รองศาสตราจารย์ พิชัย บุณยะกาญจน[4]
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงษ์ (พ.ศ. 2528-2540)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง (พ.ศ. 2548-2555)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ (ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน)
ป้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 7 หลักสูตร

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 3 หลักสูตร

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรนานาชาติ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรสองภาษา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ (แผน ก) มี 11 หลักสูตร

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (แผน ข) มี 6 หลักสูตร

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เรียน 1 ปี)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก[แก้]

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

การรับเข้าศึกษา[แก้]

 • พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ได้แก่ โครงการเรียนดี โครงการวิศวฯสู่ชุมชน โครงการวิศวฯปัญญาเลิศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
 • การสอบคัดเลือกผ่านระบบกลาง (Admission)
 • โครงการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ โครงการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือประสบการณ์พิเศษ และการรับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายฝึกอบรมทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ฯลฯ
 • โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
 • โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ค่ายเปิดบ้านวิศวกรรม[แก้]

ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะวิศกรรมศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ To be engineer (BN) สำหนับนักเรียนชั้น ม.4-5 จัดในช่วงเดือนธันวาคม และ Born to be engineer (BE) สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 จัดในช่วงเดือนพฤษภาคม ภายในค่ายจะมีกิจกรรมในการเยี่ยมชมภาควิชาต่าง เช่น ภาควิชาเครื่องกล ภาควิชาไฟฟ้า เป็นต้น เยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย ฟังประสบการณ์ดีๆจากพี่ๆนายช่าง นอกจากนี้ยังมีการติวเสริมพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ภายในค่ายจะจัดเตรียมอาหารครบสามมื้อ และมีบริการพยาบาลยามฉุกเฉินอีกด้วย ที่สำคัญคือมีพี่ๆที่คอยดูแลน้องๆด้วยความเต็มใจเสมอ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]