คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Faculty of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University
LogoEngineering&IndustrialTechnology,KalasinUniversity.png
สถาปนา6 กันยายน พ.ศ. 2561 (4 ปี)
คณบดีดร.เกยูร ดวงอุปมา (รักษาราชการแทน)
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
วารสารวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สี███ สีเลือดหมู
เว็บไซต์www.eng.ksu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประวัติคณะ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรได้แยกส่วนของสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกไปจัดตั้งใหม่เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์[1]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

  • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-21. สืบค้นเมื่อ 2018-11-03.