คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Faculty of Science and Health Technology, Kalasin University
Kalasin University Seal.svg
สถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 มีนาคม พ.ศ. 2548 (17 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
6 กันยายน พ.ศ. 2561 (4 ปี)
คณบดีผศ.ดร.นวลใจ โคตรแสง
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
วารสารวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สี███ สีเหลือง
เว็บไซต์www.fls.ksu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อังกฤษ: Faculty of Science and Health Technology, Kalasin University) เดิมชื่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประวัติคณะ[แก้]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสำนักงานอธิการบดี เป็นคณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์[1]

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้ความรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงทำให้คณะสังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตั้งแต่นั้นมา[2]

ตามที่กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้นโดยให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการโดยจัดตั้งในชื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ในไว้ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน

หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

  • การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]