คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
KMUTT.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangmod)
ที่อยู่126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันก่อตั้งพ.ศ. 2503
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี
พ.ศ. 2514
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
สีประจำคณะ     สีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์http://www.engr.kmutt.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) หรือโดยทั่วไปมักจะเรียกว่า วิศวะบางมด เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2503 ในชื่อ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 3 ( โดยเรียงลำดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของ ประเทศไทย ตามการก่อตั้งดังนี้ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 8.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

ประวัติ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดิมคือ " วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี " ซึ่งสังกัด กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาอุทิศ (ซอยสุขสวัสดิ์ 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2503 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 ในระยะเริ่มแรกนักศึกษารับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3 ปี ใน 4 สาขาวิชา คือ

 1. ช่างก่อสร้าง ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 2. ช่างไฟฟ้า ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. ช่างยนต์ ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. ช่างโลหะ ปัจจุบันคือ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

พ.ศ. 2505 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้เข้าร่วมกับ สภาการศึกษาแห่งชาติ ในการใช้ วิธีสอบคัดเลือกรวมเพื่อรับนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (การสอบเอนทรานซ์) ประกอบกับ ยูเนสโก (UNESCO) และกองทุนพิเศษสหประชาชาติ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ วิทยาลัย โครงการมีระยะเวลา 5 ปี โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้มาช่วยดำเนินการสอน รวมทั้งให้ทุนการศึกษา อบรมเพิ่มเติมแก่อาจารย์ และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่วิทยาลัยตามความต้องการ

พ.ษ.2506 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้แบ่งการบริหารเป็น 4 คณะวิชา คือ

 1. คณะวิชาช่างโยธา
 2. คณะวิชาช่างไฟฟ้า
 3. คณะวิชาช่างกล
 4. คณะวิชาสามัญ

พ.ศ. 2507 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน คือ

 1. หลักสูตรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (โยธา)
 2. หลักสูตรแผนกวิชาช่างก่อสร้าง (สถาปัตย์)
 3. หลักสูตรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 4. หลักสูตรแผนกวิชาช่างยนต์
 5. หลักสูตรแผนกวิชาช่างโลหะ

พ.ศ. 2508 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี โดยความเห็นชอบของ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี ให้ทำการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 3 ปี รวมมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี (เทียบเท่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ใน 4 สาขา (โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ) ) ซึ่งโครงการนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก ยูเนสโก และกองทุนพิเศษสหประชาชาติอีก โครงการมีระยะเวลา 4 ปี ในรูปแบบเดียวกับโครงการแรก คือมี ผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา อบรมแก่อาจารย์ และอุปกรณ์การศึกษา โดยสอนในหลักสูตร ปทส. ต่อจาก ปวส. เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2508 ในสาขาช่างยนต์,ช่างโลหะ และปี พ.ศ. 2509 ในสาขาช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2514 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 จากการรวม วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี โดย วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี มีสถานะเป็นวิทยาเขต คือ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี" และเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) มาเป็น หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ใน 4 สาขา (โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี ได้แบ่งการบริหารเป็น 7 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 5. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 6. ภาควิชาภาษาและสังคมศาสตร์
 7. ภาควิชาครุศาสตร์

พ.ศ. 2533 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มาเป็นหลักสูตร 4 ปี


โดย เรียงลำดับการจัดตั้ง ภาควิชา ดังนี้

 1. พ.ศ. 2506 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดิมคือ คณะวิชาช่างโยธา (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2503)
 2. พ.ศ. 2506 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เดิมคือ คณะวิชาช่างไฟฟ้า (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2503)
 3. พ.ศ. 2506 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดิมคือ คณะวิชาช่างกล (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2503)
 4. พ.ศ. 2513 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เดิมคือ แผนกวิชาช่างโลหะ คณะวิชาช่างกล (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2503)
 5. พ.ศ. 2517 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2517)
 6. พ.ศ. 2535 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2535)
 7. พ.ศ. 2535 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2535)
 8. พ.ศ. 2535 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2535)
 9. พ.ศ. 2540 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2530)
 10. พ.ศ. 2540 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ (เริ่มเปิดสอนในปี พ.ศ. 2536)


รายนามคณบดี[แก้]

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. อาจารย์ สุนทร ศรีนิลทา พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2509
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2513
3. รองศาสตราจารย์ ดร.หริส สูตะบุตร พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2516 , พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2526
4. อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529 , พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เดช พุทธเจริญทอง พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2537 , พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542
6. รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
8. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 , พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559
9. ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน


หลักสูตร[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถือว่าเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เปิดสอนมีสาขาวิชาทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีภาควิชาและหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร -
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ
-
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
อื่นๆ -
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-


โดยนอกจากหลักสูตรเหล่านี้แล้ว ยังมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไปยังคณะเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย เช่น คณะพลังงงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม


ความร่วมมือกับต่างประเทศ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยอย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตจศึกษา Chemical Engineering Practice School (ChEPS) และสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (Leaders in Manufacturing competitiveness (LMC)) กับ Massachusetts Institute of Technology (MIT)ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย Regina และมหาวิทยาลัย Waterloo ประเทศแคนาดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนในการทำงานวิจัยทั้งของนักศึกษาและบุคลากร ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีโครงการวิจัยร่วมกันกับ Nippon Institute of Technology (NIT) , Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) , Tokai University , Kanazawa University และ University of Tsukuba จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการความร่วมมือจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเปิดหลักสูตรสากล วิศวกรรมศาตร์บัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย


การประกันคุณภาพ[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดำเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนทั้งเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) และของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผ่านการตรวจประเมิน


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′13″N 100°31′59″E / 13.73694°N 100.53306°E / 13.73694; 100.53306