รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ ประกอบด้วยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง คณาจารย์ และผู้บริหาร

คณะเกษตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ[แก้]

คณะประมง[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์[แก้]

คณะวนศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

[124]

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์[แก้]

คณะเศรษฐศาสตร์[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์[แก้]

คณะสังคมศาสตร์[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อม[แก้]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร[แก้]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "รศ. ดร. วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2524". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 2. "รศ. ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2534". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 3. "ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๘ ง, ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๒" (PDF). สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 4. "รายนามคณะกรรมาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล". สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 5. "ประวัติ และผลงาน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล". สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-21. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 6. "วาระการดำรงตำแหน่ง - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล". กระทรวงวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.[ลิงก์เสีย]
 7. "วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล". ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 8. "สารศิษย์เก่า ซ.ด. สัมพันธ์" (PDF). sdfamily.net. March 2005. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-09-10. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 9. "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 2 เข้ารับประกาศเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์". ku.ac.th. 5 July 2010. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 10. "บทสัมภาษณ์ - ระลึก หลีกภัย". iamtrang.com. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 11. ""ระลึก หลีกภัย" จาก "นักธุรกิจ" สู่ "การเมือง"". mgronline.com. 22 April 2008. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 12. "ระลึกถึง ระลึก หลีกภัย". oknation.nationtv.tv. April 2008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-10. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 13. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-03. สืบค้นเมื่อ 2010-10-30.
 14. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-17. สืบค้นเมื่อ 2010-10-30.
 15. "เปิดประวัติ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี". kapook.com. 3 Sep 2011. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 16. "อดีตคณะกรรมการสถาบัน - วรวิทย์ จำปีรัตน์". The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-21. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 17. "คณะผู้บริหารสมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์". กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 18. "ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์". กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.[ลิงก์เสีย]
 19. "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 1". ku.ac.th. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 20. "คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบร.) ธนาคารแห่งประเทศไทย". bot.or.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-03-25. สืบค้นเมื่อ 28 Sep 2021.
 21. ""ธปท."ผุดแนวทางคุมคริปโทเคอร์เรนซี Stablecoin". thaipost.net. 19 March 2021. สืบค้นเมื่อ 28 Sep 2021.
 22. "รายนามคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ". สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สืบค้นเมื่อ 13 Jan 2023.
 23. "ผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)". สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์). สืบค้นเมื่อ 13 Jan 2023.
 24. "ประวัติ - พงศ์ไท ไทโยธิน" (PDF). worldtapiocaconference. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-04-18. สืบค้นเมื่อ 23 March 2023.
 25. "คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 193/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566" (PDF). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สืบค้นเมื่อ 23 March 2023.
 26. "ทำเนียบผู้บริหาร - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร". สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economics. สืบค้นเมื่อ 23 March 2023.
 27. "ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์". กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สืบค้นเมื่อ 23 March 2023.[ลิงก์เสีย]
 28. "ประวัติชาลอต โทณวณิก". ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 29. "ชาลอต โทณวณิก "เจ้าแม่โทรทัศน์ดาวเทียม"". Positioningmag.com. 5 June 2008. สืบค้นเมื่อ 21 April 2021.
 30. "Bangkok Post Women of the year 2021 - Charlotte Donavanik". Bangkok Post Public Company Limited. สืบค้นเมื่อ 12 Nov 2021.
 31. ""ชาลอต" ฝากบอกต่อ ชวนศิษย์เก่าบัญชี เกษตรฯ ร่วมงาน "สานสายใยเรือใบสีฟ้า"". ThaiPR.net. สืบค้นเมื่อ 20 Nov 2021.
 32. "สมบัติ นราวุฒิชัย ให้โอกาสคนเก่ง คนดี มีความตั้งใจ". posttoday. สืบค้นเมื่อ 18 April 2023.
 33. "สมบัติ นราวุฒิชัย ผงาดคว้าเก้าอี้ "เลขาธิการ กบข." คนใหม่ เริ่มงาน 1 ม.ค.57". MGR Online. สืบค้นเมื่อ 18 April 2023.
 34. "'สมบัติ นราวุฒิชัย'นั่งเลขาธิการ กบข". กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 18 April 2023.
 35. "นายองอาจ คล้ามไพบูลย์". hris.parliament.go.th. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 36. "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 9". ku.ac.th. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 37. "คณะผู้บริหาร". PTT Oil and Retail Business (OR). สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 38. "สมาคมบัญชีม.เกษตรฯ ประกาศ 18 ชื่อ นิสิตดีเด่น ปี 62 - 'จิราพร' ซีอีโอ 'PTTOR' ได้ด้วย". Isranews Agency. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 39. ""จิราพร ขาวสวัสดิ์" หญิงแกร่งแห่ง PTTOR นักบัญชีที่ "ไม่สี่เหลี่ยม"". thaipublica. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 40. ""จิราพร ขาวสวัสดิ์" ผู้นำในดวงใจ ของผู้แทนการค้าน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ". Posttoday. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 41. "ก่อนซื้อ OR ไปรู้จัก CEO สาวแกร่ง 9 เรื่องเด็ด "จิราพร ขาวสวัสดิ์"". epahamalao. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 42. "The Woman in the Lead - คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ - CEO หญิงคนแรกแห่ง OR". acctgazine volume 6. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 43. "Bangkok Post Women of the year 2021 - Jiraphon Kawswat". Bangkok Post Public Company Limited. สืบค้นเมื่อ 12 Nov 2021.
 44. "คณะผู้บริหาร - นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน". investor.oishigroup.com. สืบค้นเมื่อ 24 Sep 2021.
 45. "กลต. - ข้อมูลบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ". capital.sec.or.th. สืบค้นเมื่อ 24 Sep 2021.
 46. "โออิชิ กรุ๊ป ชึ้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 ในงาน "Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน". newswit.com. 15 April 2021. สืบค้นเมื่อ 24 Sep 2021.
 47. "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - รายละเอียดข่าว - SET". set.or.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-09-24. สืบค้นเมื่อ 24 Sep 2021.
 48. "คณะกรรมการบริหาร". TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 49. "ประวัติย่อผู้วิจัย - ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร" (PDF). dsdw.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-11-12. สืบค้นเมื่อ 12 Nov 2021.
 50. "มูลนิธิเอสซีจี - กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ 1 แสนขวด มูลค่า 5 ล้านให้กระทรวงแรงงาน". mgronline. 16 June 2020. สืบค้นเมื่อ 12 Nov 2021.
 51. "To consider the appointment of the Company's auditors for the Year 2020 and approve the audit's fees - The Biography of Auditors" (PDF). padaeng.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-06-13. สืบค้นเมื่อ 13 June 2021.
 52. "ไทยคว้าแชมป์ IPO! ยอดระดมทุน 3.9 พันล้านเหรียญ สูงสุดในเซาท์อีสท์เอเชีย". ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 13 June 2021.
 53. "ไอพีโอ เซาท์อีสท์เอเชียรุ่ง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดในปี 2563". brandage.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-13. สืบค้นเมื่อ 13 June 2021.
 54. "ประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชี" (PDF). bofficereit. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-17. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 55. "PwC จัดงาน Breakfast Talk เกาะประเด็นร้อน Sustainability reporting กับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" (PDF). newswit.com. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 56. "คุณสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน". acctgazine volume 3. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 57. "ข้อมูลผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561" (PDF). Country Group Development plc. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 58. "คณะผู้บริหาร ดีลอยท์ และธนาคารทหารไทย เยือนสำนักงาน ดีลอยท์ และสถาบันการเงิน ในประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์". ryt9. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 59. "ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์". mixmagazine. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 60. "คณะกรรมการบริษัท". Thanachart Fund Management Company Limited. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-17. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 61. "เอกสารประกอบการพจิรณาในวาระท่ 8 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอช่อ" (PDF). Ratchthani. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-17. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 62. สภาสถาปนิก. คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 - 2564 - พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ - นายกสภาสถาปนิก. เรียกดูวันที่ 2020-06-01
 63. "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2541". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 64. "จากใจนักเรียนทุนของพ่อหลวง ร. 9". คมชัดลึก. 21 Oct 2017. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.
 65. "ผศ.ดร.วรภรรณ เรืองผกา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล". sanook.com. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.
 66. "ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". oldweb.most.go.th/. 15 July 2009. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 67. 67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 "รวมพลดาราคนดัง สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์". campus.campus-star.com. สืบค้นเมื่อ 28 July 2021.
 68. "จักริน ภูริพัฒน์ (แก๊ป)". nangdee.com. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 69. "e-news Kasetsart" (PDF). pr.ku.ac.th. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 70. "ไทยแลนด์ซุปเปอร์สตาร์ - แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์". thailandsuperstar.com. สืบค้นเมื่อ 10 Sep 2021.
 71. "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาย วรชนะนันท์ ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2545". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 72. เปิดประวัติ “เกษม จันทร์แก้ว” ผู้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น องคมนตรี คนล่าสุด
 73. "20 เรื่องราวของ 'สืบ นาคะเสถียร'". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-05. สืบค้นเมื่อ 2022-08-05.
 74. ประวัติและผลงาน_ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ - นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
 75. "ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2553". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 76. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับยกย่องให้เป็น "ศาสตรเมธาจารย์คนแรกของไทย" (NSTDA Chair Professor) เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 77. NSTDA Chair Professor 2009 ศาสตราเมธาจารย์ สวทช ประจำปี 2552 เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 78. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการที่ไดรับทุน NSTDA Chair Professor เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 79. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์"[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 80. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา"[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 81. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - นางผุสดี ตามไท เรียกดูวันที่ 2020-03-02
 82. สถาบันพระปกเกล้า. สตรีกับการเมือง ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมือง และการขับเคลื่อน เรียกดูวันที่ 2020-03-02
 83. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม เก็บถาวร 2018-12-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-09-05
 84. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จีราวรรณ บุญเพิ่ม เก็บถาวร 2020-02-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-09-11
 85. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 86. "อว.แต่งตั้งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ - นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง". มติชน - เทคโนโลยีชาวบ้าน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-13. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 87. "แต่งตั้งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ". THIN SIAM. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 88. "คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ". กรมวิทยาศาสตร์บริการ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-13. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 89. "รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น" (PDF). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.[ลิงก์เสีย]
 90. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 91. http://thaibizrussia.com/th/situation/13641/130/ เก็บถาวร 2019-09-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. โลกกว้างไกล สไตล์ยูนนาน : "เก็บตกงานเกษตรแฟร์คุนหมิง ครั้งที่ 6"
 92. https://www.dropbox.com/s/mzclbd22mopu2rj/ScAward52year-260261-01.pdf?dl=0. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2561 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 93. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 94. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน). คณะกรรมการบริษัท. นางฉัตรแก้ว คชเสนี เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 95. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน). นางฉัตรแก้ว คชเสนี เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 96. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. พระนามและนามผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ประจำปี 2556. เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 97. AMA Marine Public Company Limited. ผู้ถือหุ้น เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 98. https://www.dropbox.com/s/mzclbd22mopu2rj/ScAward52year-260261-01.pdf?dl=0. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2561 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 99. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต (ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง), ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 6 กันยายน 2561
 100. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เรียกดูวันที่ 2018-09-06
 101. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง เรียกดูวันที่ 2018-09-06
 102. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "รองศาสตราจารย์อรรถ บุญนิธี"[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 103. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง"[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 104. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดี เก็บถาวร 2019-07-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 105. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 106. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/index.php/-2552 เก็บถาวร 2016-03-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2552 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 107. https://www.sci.ku.ac.th/sciaward/?page_id=153[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2562 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 108. "ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ์". กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.[ลิงก์เสีย]
 109. "รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น" (PDF). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.[ลิงก์เสีย]
 110. Chemical Engineering, Kasetsart University. Prof.Dr.Metta Chareonpanich เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 111. The bangkok insight editorial team. ประกาศแต่งตั้งเป็น 'ศาสตราจารย์ เมตตา เจริญพานิช' เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 112. MGR Online. 4 นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยรับทุนวิจัยลอรีอัล เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 113. ThaiPR.net. 4 นักวิจัยหญิงเก่ง รับทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 114. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงสมจิตร เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 115. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศ.ดร.บรรเจิด จงสมจิตร เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 116. Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering Chulalongkorn. People-CECC เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 117. "รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น" (PDF). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 19 March 2021.[ลิงก์เสีย]
 118. http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=8795[ลิงก์เสีย] ทำเนียบผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 119. https://docs.google.com/document/d/16DF2PGv45xEhjRl4hS7upvyunnQ1x5becPC3tIx_Yb0/edit. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2560 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 120. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประวัติและผลงานของ ศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย เรียกดูวันที่ 2020-03-02
 121. http://www.sci.ku.ac.th:8000/scaward/60/index.php/-2552[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2552 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 122. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 123. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 124. http://biosafetythailand.org/th/index.php/about/item/25-committee1.html เก็บถาวร 2019-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คณะกรรมการชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
 125. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 126. https://mgronline.com/science/detail/9500000025008. "ชะวะนี ทองพันชั่ง" หญิงไทยคนที่ 2 รับทุนวิจัยโลก "ลอรีอัล-ยูเนสโก"
 127. http://oknation.nationtv.tv/blog/opendream/2010/02/17/entry-3 เก็บถาวร 2020-02-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. นักวิทยาศาสตร์หญิงไทย พิชิตทุนวิจัยระดับสากล
 128. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2560 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 129. https://www.nstda.or.th/th/news/339-nstda-for-women-in-science. สวทช. "นักวิจัยนาโนเทค ได้รับรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"
 130. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 131. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf[ลิงก์เสีย]. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 132. http://zoo.sci.ku.ac.th/people_page/saman.html. คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา มก. "นายสมาน แก้วไวยุทธ"
 133. https://www.naiin.com/writer/008427. นักเขียนและผลงาน "สมาน แก้วไวยุทธ"
 134. https://www.naiin.com/writer/011930. นักเขียนและผลงาน "ภาณุ ตรัยเวช"
 135. https://www.goodreads.com/author/show/4149781._. "ภาณุ ตรัยเวช"
 136. http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2009-10-12-06-16-33/513-2011-03-25-02-49-25 เก็บถาวร 2012-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. บทความ "เมืองไทยและอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น"
 137. http://ocac.go.th/2017/09/18/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/[ลิงก์เสีย]. "ทำเนียบศิลปิน - วรรณศิลป์ - ภาณุ ตรัยเวช"
 138. http://www.hiclasssociety.com/hiclass/detailcontent.php?sub_id=1194. HI-CLASS-276 "Thai Writer : ภาณุ ตรัยเวช “นักเขียนต้องเป็นคนที่ “มีอะไร หรือรู้อะไร” มากกว่าคนปรกติ”
 139. https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=136. เทคโนโลยีชาวบ้าน “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวต้อนรับและเปิดเผยข้อค้นพบจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติกของ ดร.ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 140. ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (Thai Farmers’ Library) อาจารย์พฤกษศาสตร์ มก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" เก็บถาวร 2019-06-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-06-06
 141. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=41103. นักวิจัยม.เกษตร พบ 'ช้างงาเอก' พืชชนิดใหม่ของโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI). 25 ธันวาคม 2560
 142. คณะวิทยาศาสตร์ มก. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 เก็บถาวร 2020-02-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 143. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 144. ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (Thai Farmers’ Library) อาจารย์พฤกษศาสตร์ มก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" เก็บถาวร 2019-06-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-06-06
 145. คณะวิทยาศาสตร์ มก. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 146. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 147. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีสุวิทย์ แสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 148. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 149. คณะวิทยาศาสตร์ มก. ศิษย์เก่าและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เก็บถาวร 2019-08-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 150. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีสุวิทย์ แสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 151. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ผู้บริหาร เก็บถาวร 2020-06-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 152. ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 153. KU forest ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ธชีพันธ์ เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 154. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/039/3.PDF. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 39 ข หน้า 44 วันที่ 30 ตุลาคม 2559 “ข่าวในพระราชสำนัก”
 155. "ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564". sci.ku.ac.th. สืบค้นเมื่อ 24 Aug 2021.
 156. "นาย ปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2507". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 157. "ผศ. ดร. พิพล บุญจันต๊ะ ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2518". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 158. "รศ. ดร. เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2518". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 159. "ดร. อุดมชัย เตชะวิภู ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2540". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 160. "'ในหลวง ร.9' ต้นแบบนักวิจัยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล". voicetv.co.th. 21 Oct 2016. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.
 161. "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ คน นำนางสาวพาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมการเงิน โดยมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน ณ มหาวิทยาลัยอิลลินอย เออร์แบนา แชมเปญจน์ (University of Illinios at Urbana Champaign) สหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ". sirindhorn.net. 26 July 2011. สืบค้นเมื่อ 3 Aug 2022.
 162. "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท - นางสาวพรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. 8 September 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-18. สืบค้นเมื่อ 2 Aug 2022.
 163. Matichon ‘สุริยะใส’ได้ดอกเตอร์ เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 164. สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 165. sanook เปปเปอร์ รัฐศาสตร์ คว้า ดร.ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรฯ เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 166. "นักเรียนทุนอานันทมหิดลสืบสานพระราชปณิธาน ร.9". news.thaipbs.or.th. 24 Oct 2016. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.
 167. "ดร. นาวิน เยาวพลกุล ผู้รับพระราชทานทุนแผนกเกษตรศาสตร์ : The Agricultural Science Division ปี พ.ศ. 2544". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 168. "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท - นายปฐวี พวงจิตร ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. 8 September 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-18. สืบค้นเมื่อ 2 Aug 2022.
 169. kapook รู้จัก เป็นเอก การะเกตุ ดาวเด่น นักเทควันโดไทย เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 170. nangdee รัชชุ สุระจรัส (ว่าน) เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 171. สำนักงานองคมนตรี - นายอำพน กิตติอำพน
 172. 'ปราย ธนาอัมพุช’ 20 ปีในความกลมกล่อมจาก 2 ขั้วที่ลงตัว
 173. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร - นายวันชัย สอนศิริ
 174. ประวัติอนงค์วรรณ เทพสุทิน
 175. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชุดที่ 23) เผดิมชัย สะสมทรัพย์
 176. เพชรนนทรี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นายเอกราช เก่งทุกทาง KU ๔๔
 177. ข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 178. เดือนเกี้ยวเดือน เปิดประวัติ 6 หนุ่มคู่จิ้นสุดฟิน อัปเดตสาววายห้ามพลาด!
 179. "นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค." dpo.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-05. สืบค้นเมื่อ 5 Oct 2021.
 180. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 181. "รศ.น.สพ.ดร. นริศ เต็งชัยศรี ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ : The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2541". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 182. "ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี ผู้รับพระราชทานทุนแผนก สัตวแพทยศาสตร์ : The Veterinary Medicine Division ปี พ.ศ. 2547". มูลนิธิอานันทมหิดล. สืบค้นเมื่อ 8 Sep 2021.[ลิงก์เสีย]
 183. "ปลื้ม!! "สัตวแพทย์หญิง สุภธิรดา วงษ์จันฬา" รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ชูหลัก "Zero Waste" พัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ไทย". สยามรัฐ. สืบค้นเมื่อ 8 Aug 2021.
 184. http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p189.html/ เก็บถาวร 2019-05-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ศาสตรจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว”
 185. http://www.bedo.or.th/bedo/content.php?id=92/[ลิงก์เสีย]. คณะกรรมการ - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 186. ไฟล์:///C:/Users/USER/Downloads/Fulltext%2310_214296.pdf. ภาคผนวก ก ประวัติผู้ควบคุมการผลิตและผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ไทย
 187. "ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - พิศาล พงศาพิชณ์" (PDF). hsri.or.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-08-04. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 188. "ผู้บริหาร มกอช. - พิศาล พงศาพิชณ์". สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 189. "ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เล่ม ๑๓๔, ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง, ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑" (PDF). สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 190. "ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม ๑๑๖, ตอน ๙๓ ง, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๕" (PDF). สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 191. "คณะผู้บริหาร - นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์". investor.oishigroup.com. สืบค้นเมื่อ 24 Sep 2021.
 192. "คณะผู้บริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต - นายธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์". sermsukplc.com. สืบค้นเมื่อ 24 Sep 2021.
 193. "ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิ์วัตน์ กูรูเรื่องความอร่อย...ฉายา ปิ่นโตเถาเล็ก". 10 Aug 2012. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 194. "รู้จักคน รู้จักข่าว - ภาสันต์ สวัสดิวัตน์". thairath.co.th. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 195. "ร้านอาหารครึ่งหมื่นกับลิ้นเทวดา 'ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์'". thairath.co.th. 23 April 2013. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 196. Sanook Online ประวัติ "ปุ้ม เปรมสุดา" ผู้ประกาศข่าวสาวสุดปัง ที่แต่งเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 197. thairath โดนใจเซราะกราว!! สาวม.เกษตรฯ ซิวมิสบุรีรัมย์ฯ รับเงินล้าน-รถยนต์ เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 198. "ประวัติ แอนนา เสือ สาวที่เติบโตมากับกองขยะ สู่เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.เกษตร". Sanook. สืบค้นเมื่อ 31 July 2022.
 199. ‘ครม.’ แต่งตั้ง ’เสธ.อ้น-เสกสกล‘ นั่งบอร์ดการนิคมอุตสาหกรรมฯ
 200. Sanook Online ต้อนรับสมาชิกใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Dr.Choi Young Seuk ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทคควันโดทีมชาติไทย เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 201. MGR Online ชื่นมื่น "บัวขาว" รับป.โท วิทย์กีฬา เกษตร เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 202. Sanook Online "หนึ่งฤทัย" ปลื้มชบาแก้ว เบิกสกอร์แรกในบอลโลก ตั้งเป้าเก็บแต้มให้ได้เกมฟัดชิลี เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 203. ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจ ประวัติ[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 204. ทีกรุ๊ป (TGroup) นายตระการ พันธุมเลิศรุจี (ต้น) เก็บถาวร 2019-08-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 205. ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจ ประวัติส่วนตัว[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 206. ตระการ พันธุมเลิศรุจี. (2556) การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 207. ไทยรัฐออนไลน์ แด่...ดร.“เป็ด เชิญยิ้ม” ด้วยความยินดีและยกย่อง เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 208. nangdeedee ประวัติ ปราบ ยุทธพิชัย เก็บถาวร 2022-08-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2022-08-03
 209. เอ๊ะ จิรากร ประวัติ
 210. Meet # 294 พี่อุล Dek-D
 211. อุล-ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา เบื้องหลังการทำงานใต้คราบน้ำตา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]