รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
KU Symbol Thai.png

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ[แก้]

คณะประมง[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์[แก้]

คณะวนศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์[แก้]

คณะเศรษฐศาสตร์[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์[แก้]

คณะสังคมศาสตร์[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

คณะสิ่งแวดล้อม[แก้]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร[แก้]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา[แก้]

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "คณะผู้บริหาร". PTT Oil and Retail Business (OR). สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 2. "สมาคมบัญชีม.เกษตรฯ ประกาศ 18 ชื่อ นิสิตดีเด่น ปี 62 - 'จิราพร' ซีอีโอ 'PTTOR' ได้ด้วย". Isranews Agency. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 3. ""จิราพร ขาวสวัสดิ์" หญิงแกร่งแห่ง PTTOR นักบัญชีที่ "ไม่สี่เหลี่ยม"". thaipublica. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 4. ""จิราพร ขาวสวัสดิ์" ผู้นำในดวงใจ ของผู้แทนการค้าน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ". Posttoday. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 5. "ก่อนซื้อ OR ไปรู้จัก CEO สาวแกร่ง 9 เรื่องเด็ด "จิราพร ขาวสวัสดิ์"". epahamalao. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 6. "The Woman in the Lead - คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ - CEO หญิงคนแรกแห่ง OR". acctgazine volume 6. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 7. "คณะกรรมการบริหาร". TPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 8. "ประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชี" (PDF). bofficereit. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 9. "PwC จัดงาน Breakfast Talk เกาะประเด็นร้อน Sustainability reporting กับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" (PDF). newswit.com. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 10. "คุณสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน". acctgazine volume 3. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 11. "ข้อมูลผู้สอบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561" (PDF). Country Group Development plc. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 12. "คณะผู้บริหาร ดีลอยท์ และธนาคารทหารไทย เยือนสำนักงาน ดีลอยท์ และสถาบันการเงิน ในประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์". ryt9. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 13. "ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์". mixmagazine. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 14. "คณะกรรมการบริษัท". Thanachart Fund Management Company Limited. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 15. "เอกสารประกอบการพจิรณาในวาระท่ 8 ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอช่อ" (PDF). Ratchthani. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
 16. สภาสถาปนิก. คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปี พ.ศ. 2561 - 2564 - พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ - นายกสภาสถาปนิก. เรียกดูวันที่ 2020-06-01
 17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับยกย่องให้เป็น "ศาสตรเมธาจารย์คนแรกของไทย" (NSTDA Chair Professor) เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 18. NSTDA Chair Professor 2009 ศาสตราเมธาจารย์ สวทช ประจำปี 2552 เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการที่ไดรับทุน NSTDA Chair Professor เรียกดูวันที่ 2009-04-07
 20. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์ ดร.ทวี ญาณสุคนธ์" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 21. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 22. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - นางผุสดี ตามไท เรียกดูวันที่ 2020-03-02
 23. สถาบันพระปกเกล้า. สตรีกับการเมือง ความเป็นจริง พื้นที่ทางการเมือง และการขับเคลื่อน เรียกดูวันที่ 2020-03-02
 24. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม เรียกดูวันที่ 2019-09-05
 25. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จีราวรรณ บุญเพิ่ม เรียกดูวันที่ 2019-09-11
 26. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 27. "อว.แต่งตั้งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ - นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง". มติชน - เทคโนโลยีชาวบ้าน. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 28. "แต่งตั้งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ". THIN SIAM. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 29. "คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ". กรมวิทยาศาสตร์บริการ. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 30. "รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น" (PDF). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 31. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 32. http://thaibizrussia.com/th/situation/13641/130/. โลกกว้างไกล สไตล์ยูนนาน : "เก็บตกงานเกษตรแฟร์คุนหมิง ครั้งที่ 6"
 33. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 34. https://www.dropbox.com/s/mzclbd22mopu2rj/ScAward52year-260261-01.pdf?dl=0. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2561 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 35. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 36. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน). คณะกรรมการบริษัท. นางฉัตรแก้ว คชเสนี เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 37. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน). นางฉัตรแก้ว คชเสนี เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 38. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. พระนามและนามผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ประจำปี 2556. เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 39. AMA Marine Public Company Limited. ผู้ถือหุ้น เรียกดูวันที่ 2020-06-22
 40. https://www.dropbox.com/s/mzclbd22mopu2rj/ScAward52year-260261-01.pdf?dl=0. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2561 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 41. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต (ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง), ราชกิจจานุเบกษา, วันที่สืบค้น 6 กันยายน 2561
 42. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เรียกดูวันที่ 2018-09-06
 43. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติและผลงาน ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง เรียกดูวันที่ 2018-09-06
 44. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "รองศาสตราจารย์อรรถ บุญนิธี" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 45. หอจดหมายเหตุ มก. บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง" เรียกดูวันที่ 2019-05-31
 46. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดี เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 47. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 48. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/index.php/-2552. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2552 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 49. https://www.sci.ku.ac.th/sciaward/?page_id=153. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2562 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 50. "ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ์". กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 51. "รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น" (PDF). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 9 March 2021.
 52. Chemical Engineering, Kasetsart University. Prof.Dr.Metta Chareonpanich เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 53. The bangkok insight editorial team. ประกาศแต่งตั้งเป็น 'ศาสตราจารย์ เมตตา เจริญพานิช' เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 54. MGR Online. 4 นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยรับทุนวิจัยลอรีอัล เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 55. ThaiPR.net. 4 นักวิจัยหญิงเก่ง รับทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 56. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงสมจิตร เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 57. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศ.ดร.บรรเจิด จงสมจิตร เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 58. Center of Excellence on Catalysis and Catalytic Reaction Engineering Chulalongkorn. People-CECC เรียกดูวันที่ 2020-03-03
 59. "รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 - รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น" (PDF). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 19 March 2021.
 60. http://cms2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=8795 ทำเนียบผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 61. https://docs.google.com/document/d/16DF2PGv45xEhjRl4hS7upvyunnQ1x5becPC3tIx_Yb0/edit. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2560 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 62. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประวัติและผลงานของ ศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย เรียกดูวันที่ 2020-03-02
 63. http://www.sci.ku.ac.th:8000/scaward/60/index.php/-2552. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2552 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 64. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2554 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 65. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 66. http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_5_002c.asp?person_id=109 ประวัตินักวิจัย "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข"
 67. https://docs.google.com/document/d/1tiYAlaZt3bMcTEYeOv7euou5IAXgUIuJ__nk3beL_k8/edit รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2562 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 68. http://biosafetythailand.org/th/index.php/about/item/25-committee1.html คณะกรรมการชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
 69. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 70. https://mgronline.com/science/detail/9500000025008. "ชะวะนี ทองพันชั่ง" หญิงไทยคนที่ 2 รับทุนวิจัยโลก "ลอรีอัล-ยูเนสโก"
 71. http://oknation.nationtv.tv/blog/opendream/2010/02/17/entry-3. นักวิทยาศาสตร์หญิงไทย พิชิตทุนวิจัยระดับสากล
 72. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize54/attachments/062_13_1.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2560 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 73. https://www.nstda.or.th/th/news/339-nstda-for-women-in-science. สวทช. "นักวิจัยนาโนเทค ได้รับรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"
 74. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 75. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50ProgAniversary.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2559 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 76. http://www.sci.ku.ac.th:8000/prize53/attachments/062_12.pdf. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 2553 "ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง"
 77. http://zoo.sci.ku.ac.th/people_page/saman.html. คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา มก. "นายสมาน แก้วไวยุทธ"
 78. https://www.naiin.com/writer/008427. นักเขียนและผลงาน "สมาน แก้วไวยุทธ"
 79. https://www.naiin.com/writer/011930. นักเขียนและผลงาน "ภาณุ ตรัยเวช"
 80. https://www.goodreads.com/author/show/4149781._. "ภาณุ ตรัยเวช"
 81. http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2009-10-12-06-16-33/513-2011-03-25-02-49-25. บทความ "เมืองไทยและอุบัติภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น"
 82. http://ocac.go.th/2017/09/18/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A/. "ทำเนียบศิลปิน - วรรณศิลป์ - ภาณุ ตรัยเวช"
 83. http://www.hiclasssociety.com/hiclass/detailcontent.php?sub_id=1194. HI-CLASS-276 "Thai Writer : ภาณุ ตรัยเวช “นักเขียนต้องเป็นคนที่ “มีอะไร หรือรู้อะไร” มากกว่าคนปรกติ”
 84. https://www.kehakaset.com/articles_details.php?view_item=136. เทคโนโลยีชาวบ้าน “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวต้อนรับและเปิดเผยข้อค้นพบจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติกของ ดร.ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
 85. ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (Thai Farmers’ Library) อาจารย์พฤกษศาสตร์ มก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" เรียกดูวันที่ 2019-06-06
 86. https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=41103. นักวิจัยม.เกษตร พบ 'ช้างงาเอก' พืชชนิดใหม่ของโลก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI). 25 ธันวาคม 2560
 87. คณะวิทยาศาสตร์ มก. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 88. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 89. ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (Thai Farmers’ Library) อาจารย์พฤกษศาสตร์ มก. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก "ชมพูไพร" เรียกดูวันที่ 2019-06-06
 90. คณะวิทยาศาสตร์ มก. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 91. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศผลรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 92. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีสุวิทย์ แสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 93. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 94. คณะวิทยาศาสตร์ มก. ศิษย์เก่าและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 95. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีสุวิทย์ แสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 96. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ผู้บริหาร เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 97. ห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ. ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 98. KU forest ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย ธชีพันธ์ เรียกดูวันที่ 2019-09-09
 99. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/039/3.PDF. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 39 ข หน้า 44 วันที่ 30 ตุลาคม 2559 “ข่าวในพระราชสำนัก”
 100. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 101. http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p189.html/ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ศาสตรจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว”
 102. http://www.bedo.or.th/bedo/content.php?id=92/. คณะกรรมการ - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 103. ไฟล์:///C:/Users/USER/Downloads/Fulltext%2310_214296.pdf. ภาคผนวก ก ประวัติผู้ควบคุมการผลิตและผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]