เทศบาลนครยะลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ยะลา (แก้ความกำกวม)
ยะลา
ภาพตัวเมืองยะลา
ภาพตัวเมืองยะลา
ตราอย่างเป็นทางการของยะลา
ตรา
คำขวัญ: สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้างสานใจร่วมพัฒนา นครยะลาสู่สากล
ยะลา is located in ภาคใต้ (ประเทศไทย)
ยะลา
ยะลา
ที่ตั้งของเทศบาลนครยะลา
พิกัดภูมิศาสตร์: 6°32′33″N 101°16′59″E / 6.54250°N 101.28306°E / 6.54250; 101.28306พิกัดภูมิศาสตร์: 6°32′33″N 101°16′59″E / 6.54250°N 101.28306°E / 6.54250; 101.28306
จังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด19 ตร.กม. (7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)[1]
 • ทั้งหมด61,315
 • ความหนาแน่น3,223.68 คน/ตร.กม. (8,349.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์0 7322 3666
โทรสาร0 7321 5675
เว็บไซต์http://www.yalacity.go.th/ www.yalacity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครยะลา เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งในประเทศไทย และ เป็นเทศบาลในจังหวัดยะลา

ประวัติ[แก้]

เทศบาลนครยะลา เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลเมืองยะลา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2479 สำนักงานเทศบาลเดิมตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสะเตง อันเป็นบริเวณที่ตั้งของตัวจังหวัดยะลาเดิม ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ โรงเรียนที่เทศบาลได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ใกล้ถนนสุขยางค์ (สโมสรข้าราชการจังหวัดยะลาเดิมและถูกรื้อสร้างเป็นอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองยะลาใน ปัจจุบัน) เพื่อสะดวกต่อการเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการศาลากลางจังหวัดยะลาและใกล้ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกกันว่า "ตลาดนิบง "

ปี พ.ศ. 2501 คณะผู้บริหารได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2501 จัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลถาวรขึ้นเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ขนาดใหญ่แบบพิเศษของกรมโยธาเทศบาล เป็นเงิน 1,174,921 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ทั้งได้ย้ายสำนักงานจากอาคารเรียนมาสู่อาคารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารหลังหน้าสุดที่ใช้อยู่ในสำนักงานเทศบาลปัจจุบัน และได้มีการขยายปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมกับสภาวะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

เทศบาลเมืองยะลา ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ยกฐานะเทศบาลเมืองยะลาเป็น เทศบาลนครยะลา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

ที่ตั้ง[แก้]

เดิมตามราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา ประกาศเล่มที่ 52 หน้า 1223 ตรา ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีเนื้อที่แรกเริ่มประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายพื้นที่เป็น 19.4 ตารางกิโลเมตรซึ่งครอบคลุมตำบลสะเตงทั้งหมด[2] มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้[2]

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลนครยะลา (รายปี) 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
67,842[3] 65,503[3] 64,684[3] 63,775[3] 63,370[3] 62,896[3] 62,991[3] 62,378[3] 62,110[3] 61,507[3]

ประชากรในเทศบาลนครยะลามีหลายเชื้อชาติ ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรทั้งหมด 61,250 คน แบ่งเป็นเพศชาย 28,979 คน และเพศหญิง 32,271 คน ความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 3,223.68 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู, ชาวไทยเชื้อสายจีน[4] และชาวไทยพุทธ หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนในตัวเมืองยะลาได้มีการแบ่งชุมชนออกเป็นสองข้างคือพุทธและมุสลิม โดยแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ต่างจากในอดีตที่ชาวพุทธเคยอยู่ร่วมกับชุมชนมุสลิมมาอย่างยาวนาน[5]

ส่วนด้านศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 55, ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 43 และที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ๆ[5] ได้แก่ ศาสนาคริสต์, ซิกข์ และฮินดู มีมัสยิด 10 แห่ง, วัดพุทธ 5 แห่ง, โบสถ์คริสต์ 5 แห่ง และคุรุดวารา 1 แห่ง[6][7]

จำนวนผู้นับถือศาสนาในเทศบาลนครยะลา[8]
แบ่งตามศาสนา พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
อิสลาม 28,376 28,001
พุทธ 36,269 35,740
คริสต์ 1,104 640
อื่น ๆ 195 639

เศรษฐกิจ[แก้]

ชุมชน[แก้]

เทศบาลนครยะลา มีการปกครองครอบคลุมชุมชนทั้งหมด 40 ชุมชน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้[2]

 1. ชุมชนหลังวัดเมืองยะลา
 2. ชุมชนเวฬุวัน
 3. ชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย
 4. ชุมชนบ้านร่ม
 5. ชุมชนหัวสะพานสะเตง
 6. ชุมชนคุปตาสา
 7. ชุมชนคูหาภิมุข
 8. ชุมชนประชานุกุล
 9. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
 10. ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์
 11. ชุมชนจารูนอก
 12. ชุมชนจารูพัฒนา
 13. ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 5
 14. ชุมชนตลาดเก่าซอย 8
 15. ชุมชนสันติสุข
 16. ชุมชนสามัคคี
 17. ชุมชนวัดยะลาธรรมาราม
 18. ชุมชนเมืองทอง
 19. ชุมชนหลังโรงเรียนจีน
 20. ชุมชนดารุสสลาม
 1. ชุมชนวิฑูรอุทิศ 10 (ศาลเจ้าพ่อบู้เต็กโฮ้ว)
 2. ชุมชนธนวิถี
 3. ชุมชนธนวิถีพัฒนา
 4. ชุมชนมะลิสัมพันธ์
 5. ชุมชนหลังกองร้อย
 6. ชุมชนการเคหะ
 7. ชุมชนเบอร์เส้งนอก
 8. ชุมชนตลาดเกษตร
 9. ชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ
 10. ชุมชนมณโฑ 18
 11. ชุมชนพิทยนิโรธ
 12. ชุมชนหน้าศูนย์แม่และเด็ก
 13. ชุมชนคนรักถิ่น
 14. ชุมชนอยู่ดี มีสุข
 15. ชุมชนประชารัฐ
 16. ชุมชนผังเมือง 4
 17. ชุมชนเสรี
 18. ชุมชนตลาดเมืองใหม่
 19. ชุมชนเบญจมิตรสัมพันธ์
 20. ชุมชนสะพรั่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครยะลา ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 สำนักงานเทศบาลนครยะลา. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครยะลา (สำรวจ 30 มกราคม 2553). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 สถิติการบริการด้านการทะเบียนราษฎร
 4. "ไหว้เจ้ายะลาคึกคัก บางส่วนปิดบ้านหนีร่วมฉลองตรุษจีน ตจว" (Press release). ASTVผู้จัดการออนไลน์. 22 มกราคม 2555. สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2556.
 5. 5.0 5.1 ชลัท ประเทืองรัตนา. โครงการวงดนตรีออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
 6. สมาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย. พระศาสนสถานคุรุดวารา - วัดซิกข์. เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล. ศาสนสถานในศาสนาซิกข์. เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
 8. จำนวนผู้นับถือศาสนารายเทศบาลนครยะลา - อำเภอเมืองยะลา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]