ตำบลหนองกอมเกาะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองกอมเกาะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Kom Ko
ประเทศไทย
จังหวัดหนองคาย
อำเภออำเภอเมืองหนองคาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด26 ตร.กม. (10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2551)
 • ทั้งหมด11,005 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น423.26 คน/ตร.กม. (1,096.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 43000
รหัสภูมิศาสตร์430116
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหนองกอมเกาะ เป็นตำบลในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลมีชัย และได้แยกออกมาในปี พ.ศ. 2524 แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ตำบลมีชัยและตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลปะโคและตำบลเมืองหมี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลื่นลอนตื้นสลับเป็นบางส่วน ลักษณะพื้นดินเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย บางส่วนเป็นดินร่วนปนลูกรัง สูงจากระดับน้ำทะเล 170 เมตร ริมตำบลมีหนองน้ำขนาดใหญ่ โดยน้ำจากหนองกอมเกาะเป็นน้ำผิวดินมีอนุภาคดินเหนียวลอยอยู่ และมีค่าความนำไฟฟ้าที่ 100 ms ประชากรมีไฟฟ้าและน้ำประปารวมถึงโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

เขตการปกครอง[แก้]

ตำบลหนองกอมเกาะแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านดอนดู่ (Ban Don Du)
 2. หมู่ที่ 2 บ้านนาไก่ (Ban Na Kai)
 3. หมู่ที่ 3 บ้านคุยนางขาว (Ban Khui Nang Khao)
 4. หมู่ที่ 4 บ้านนาเหลาทอง (Ban Na Lao Thong)
 5. หมู่ที่ 5 บ้านนาทา (Ban Na Tha)
 6. หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ (Ban Non That)
 7. หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น (Ban Nong Doen)
 8. หมู่ที่ 8 บ้านแจ้งสว่าง (Ban Chaeng Sawang)
 9. หมู่ที่ 9 บ้านหนองกอมเกาะ (Ban Nong Kom Ko)
 10. หมู่ที่ 10 บ้านหนองขาม (Ban Nong Kham)
 11. หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ (Ban Si Charoen)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

พื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

ประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีประชากร 1,652 คน และมีบ้าน 1,652 หลังคาเรือน ส่วนพื้นที่ตำบลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะมีประชากร 6,413 คน และมีบ้าน 1,871 หลังคาเรือน รวมทั้งตำบลมีประชากร 11,005 คน 3,623 หลังคาเรือน[1]

สถานศึกษา[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]