จังหวัดจันทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดจันทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ พลังท้องถิ่นไท
เขตล่าสุด พรรคใหม่ พรรคใหม่ พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ 1 1 1
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Increase1 Increase1
คะแนนเสียง 32,687 107,124 29,717
ร้อยละ 11.20 36.70 10.18

Chanthaburi general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามเขตการเลือกตั้ง

จังหวัดจันทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
อนาคตใหม่ 1 32,687 11.20% 1 Increase1 33.33%
พลังประชารัฐ 4 107,124 36.70% 1 Increase1 33.34%
ประชาธิปัตย์ 3 48,323 16.56% 0 Decrease3 0.00%
อื่น ๆ 75 103,753 35.55% 1 Increase1 33.33%
ผลรวม 95 291,887 100.00% 3 Steady 100.00%
คะแนนเสียง
อนาคตใหม่
  
11.20%
พลังประชารัฐ
  
36.70%
พลังท้องถิ่นไท
  
10.18%
ประชาธิปัตย์
  
16.56%
อื่น ๆ
  
25.69%
ที่นั่ง
อนาคตใหม่
  
33.33%
พลังประชารัฐ
  
33.34%
พลังท้องถิ่นไท
  
33.33%
ประชาธิปัตย์
  
0.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดจันทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา (12) 26,805 29.37
พลังประชารัฐ ธวัชชัย อนามพงษ์ (15)* 25,661 28.12
ภูมิใจไทย มงคล ศรีคำแหง (1) 14,692 16.10
ประชาธิปัตย์ ปวีณา จริยฐิติพงศ์ (9) 12,589 13.79
เสรีรวมไทย พันตำรวจโท สำเร็จ ใจสุทธิ (6) 4,360 4.78
เศรษฐกิจใหม่ เอกพิพัฒน์ ศรีประสงค์ (19) 1,911 2.09
เพื่อชาติ พันตำรวจโท ศาสตราวัต สกุลนาธรรม (3) 1,104 1.21
รวมพลังประชาชาติไทย ไพโรจน์ ลิมป์ธนวงศ์ (8) 575 0.63
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร (11) 455 0.50
ชาติไทยพัฒนา สมปอง โสมภีร์ (13) 369 0.40
ครูไทยเพื่อประชาชน รุ่ง มนต์ประสิทธิ์ (14) 364 0.40
พลังท้องถิ่นไท อัศจรรย์ อานามวงษ์ (5) 356 0.39
รวมใจไทย สันทัด สร้อยศรี (21) 304 0.33
ประชาธรรมไทย บุศรา ไชยรัตน์ติเวช (7) 300 0.33
ประชาธิปไตยใหม่ พันตำรวจเอก สมคิด พละเดช (16) 284 0.31
ไทยศรีวิไลย์ มาโนช ตรงชื่น (17) 249 0.27
ชาติพันธุ์ไทย สงคราม กุศลส่ง (17) 183 0.20
พลเมืองไทย สันติ พลอยล้อมเพชร (10) 181 0.20
ประชาภิวัฒน์ ปิติพัฒน์ โรจน์ธนารันต์ (4) 96 0.11
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สมศร ผดุงพรรค (24) 85 0.09
กรีน สิทธิชัย สุวดิษฐ์ (23) 76 0.08
ประชาชนปฏิรูป สุภัค คำมี (22) 65 0.07
พลังชาติไทย กฤตพัฒน์ สุขภาคกิจ (27) 57 0.06
ไทรักธรรม อุดม อ่องสิทธิ์ (26) 52 0.06
พลังไทยดี สมชาย ฉากเขียน (20) 50 0.05
ประชานิยม สุปัญญา เถลิงพงษ์ (18) 45 0.05
ไทยรักษาชาติ จิรชัย เขาหนองบัว (2)
ผลรวม 91,268 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดจันทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ จารึก ศรีอ่อน (3) 28,750 30.00
พลังประชารัฐ ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา (1)* 27,766 28.97
ประชาธิปัตย์ ชาติชาย วรพิพัฒน์ (16) 19,711 20.57
เสรีรวมไทย ธนกร โฉมเฉลา (10) 7,071 7.38
ภูมิใจไทย มนตรี พงษ์เจริญ (11) 2,216 2.31
ชาติไทยพัฒนา สัมพันธ์ จันทร์ดำ (15) 2,044 2.13
เศรษฐกิจใหม่ จักราวุธ สีหาพงษ์ (20) 1,265 1.32
รวมพลังประชาชาติไทย สรรเพ็ชร พัฒนสิงห์ (7) 920 0.96
เพื่อชาติ มารุต พิสุทธิพันธ์พงศ์ (17) 747 0.78
ชาติพันธุ์ไทย เฉิน ผันผาย (26) 621 0.65
พลังชาติไทย ภูมิมินทร์ อินทร์สุข (21) 532 0.56
ประชาธิปไตยใหม่ สุชาติ บุญสิทธิ์ (5) 469 0.49
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สุรศักดิ์ ศิริชาตรี (25) 441 0.46
ไทยศรีวิไลย์ เรือตรี เสกสรรค์ ทองศรี (12) 395 0.41
ประชาธรรมไทย อ๊อด ไกรนิวรณ์ (4) 372 0.39
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย มัชฌิมา สารเจริญ (6) 370 0.39
พลังท้องถิ่นไท สุพรชัย สายพานิช (8) 364 0.38
ฐานรากไทย บุญภูวนาถ เจ๊ะหมวก (13) 328 0.34
ประชาชนปฏิรูป โรจนะ สวัสดี (14) 271 0.28
ประชาภิวัฒน์ นเรนทร์ฤทธิ์ แสนหาญ (9) 234 0.24
พลังไทยดี สุภัทริดา อินทร์อ่ำ (23) 217 0.23
ทางเลือกใหม่ ประพันธ์ บุญมี (22) 202 0.21
ไทรักธรรม อิสราภรณ์ เจริญทรัพย์ (27) 172 0.18
ครูไทยเพื่อประชาชน ชูศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ (18) 154 0.16
ประชานิยม ประพันธ์ ประจงจัด (19) 104 0.11
กรีน วิษณุ พันธุสิงห์ (24) 98 0.10
ไทยรักษาชาติ มานะ ชนะสิทธิ์ (2)
ผลรวม 95,834 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม และอำเภอขลุง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดจันทบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ ญาณธิชา บัวเผื่อน (7) 32,687 31.19
พลังประชารัฐ แสนคม อนามพงษ์ (11) 26,892 25.66
ประชาธิปัตย์ ชรัตน์ เนรัญชร (10) 16,023 15.29
ภูมิใจไทย ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา (4) 9,879 9.43
เสรีรวมไทย วชิรวิชญ์ จันทร์เขียว (12) 6,310 6.02
เพื่อชาติ พันตำรวจตรี ประสิทธิ์ บุญเจริญ (3) 4,106 3.92
ชาติไทยพัฒนา สุชีพ ทองสร้าง (16) 2,288 2.18
เศรษฐกิจใหม่ เบญจมาศ กลั่นกสิกรณ์ (28) 1,149 1.10
รวมพลังประชาชาติไทย สมชาย คีรีธาร (13) 711 0.68
ประชานิยม เพียงตะวัน ชิ้นประยูรณ์ (1) 566 0.54
ประชาภิวัฒน์ ชัยพร วรลี (5) 515 0.49
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สมหมาย สรรพคุณ (6) 498 0.48
ไทยศรีวิไลย์ วัลลภ นุชวงษ์ (15) 425 0.41
ประชาธรรมไทย กฤษณพันธุ์ พันธศรีนิธิศ (2) 307 0.29
ประชาธิปไตยใหม่ พันตำรวจโท ประจักษ์ ปัตตะ (14) 306 0.29
พลังชาติไทย พันตำรวจโท ประสิทธิ์ ชัยวงศ์ (25) 252 0.24
ประชาชนปฏิรูป ธนิดา พรมอ่อน (27) 252 0.24
พลังท้องถิ่นไท อิศวะ เทียนหลง (8) 247 0.24
เพื่อแผ่นดิน แตงไทย สระกองทอง (21) 240 0.23
ทางเลือกใหม่ สมยศ มาเพิ่มผล (18) 227 0.22
ภาคีเครือข่ายไทย ประสิทธิ์ นวลสำลี (23) 210 0.20
ฐานรากไทย กชอาภา ทรงธรรม (24) 156 0.15
กรีน จิราพร นาโถจำรัส (24) 148 0.14
ครูไทยเพื่อประชาชน ปราโมทย์ หยกจินดา (20) 141 0.13
ไทรักธรรม นพธนชัย วสุชัยพิโรดม (29) 119 0.11
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วิเชียร โชติสำราญ (22) 73 0.07
พลังไทยดี สุมนา แสงทอง (19) 58 0.06
ไทยรักษาชาติ เกรียงเดช เข็มทอง (9)
พลังประชาธิปไตย บุญฤทธิ์ คนชม (26)
ผลรวม 104,785 100.00
บัตรดี
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
บัตรเสีย
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

อ้างอิง[แก้]

  1. พลวุฒิ สงสกุล (19 กันยายน 2561). "แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เตรียมหย่อนบัตรปี 62 ส.ส. ลด 23 จังหวัด อีสานหด 10 ที่นั่ง". THE STANDARD. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]