สุริยะใส กตะศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดร.สุริยะใส กตะศิลา
เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่
ดำรงตำแหน่ง
6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 มีนาคม พ.ศ. 2515 (45 ปี)
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
พรรคการเมือง การเมืองใหม่
อาชีพ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รู้จักกันในสถานะ ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน
ศาสนา พุทธ

ดร.สุริยะใส กตะศิลา เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, และเป็นผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย

ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 สุริยะใสเป็นหนึ่งในแกนนำและเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ต่อมาได้เข้าเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ก่อนจะลาออกจากพรรคเนื่องจากมีความขัดแย้งภายในพรรค

ในช่วงวิกฤตการณ์การเมือง พ.ศ. 2556-2557 สุริยะใสมีบทบาทเป็นแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และเป็นที่ปรึกษาให้แก่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)

ภายหลังจากวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ศาลอาญาอนุมัติหมายจับสุริยะใส ผู้ต้องหาคดีกบฏ และความผิดอื่น รวม 8 ข้อหา โดยในวันที่ 27 มิ.ย.2558 จากเอกสารสำคัญคดีถึงที่สุดของคดีหมายเลขแดง1117, 1118/2558 โดยระบุให้สุริยะใสพร้อม 12 แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งเป็นจำเลยทั้ง 13 ราย ชดใช้เงินรวมจำนวน 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้กับ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) ซึ่งคดีได้ถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรณีการบุกยึดท่าอากาศยานในประเทศไทย พ.ศ. 2551

ประวัติ[แก้]

สุริยะใส กตะศิลา (ชื่อเล่น: ใส) เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2515 เป็นชาวตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายบุญเรือง กตะศิลา(อดีตข้าราชการครู) และนางคำพันธ์ กตะศิลา ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

สุริยะใส เพื่อนเรียก"ยะใส"ด้วยความเป็นเด็กบ้านนอก ได้เห็นวิถีชีวิตความยากลำบากของชาวต่างจังหวัด ถูกข้าราชการรังแก ถูกนายทุนและนักการเมืองเอาเปรียบโดยเฉพาะกรณีเขื่อนราษีไศล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของตัวเอง สุริยะใสจึงมักจะเป็นคนที่มีมุมมองแปลกแยกจากบรรดาเพื่อนๆในกลุ่ม และค่อนข้างแหลมคมในเรื่องของความยุติธรรม

หลังจบการศึกษาปริญญาตรี สุริยะใสได้เข้าทำงานเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม วุฒิสภา และเป็นอนุกรรมการการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ได้เริ่มทำงานภาคประชาชนในปี พ.ศ. 2545 โดยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.)ในช่วงที่นายพิภพ ธงไชยเป็นประธาน

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีชื่อเสียง

 • งานวิจัย “ธุรกิจผูกขาดกับการเมือง”
 • นำเสนอบทความขนาดยาวเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2540”
 • งานวิจัย “ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากรัฐธรรมนูญ 2540”
 • นำเสนอบทความขนาดยาวในเวทีสัมมนาประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง “บทบาทภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบยั่งยืน”
 • งานวิจัย “ขบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรประชาธิปไตย”

การศึกษา[แก้]

 • ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนราษีไศล (แผนกวิทย์-คณิต)
 • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(นิสิตรุ่นKU51)
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

สมัยที่เป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) สุริยะใสเคยเป็นประธานชมรมสาธารณสุข ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองขับไล่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.)ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 และได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)ซึ่งมีบทบาทในการเคลื่อนไหวกรณี ส.ป.ก. 4-01 และการเรียกร้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

การเมือง[แก้]

สุริยะใสได้ลาออกจากพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในเรื่องการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในกลางปี พ.ศ. 2554 พร้อมกับกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 10 คน และจัดตั้งกลุ่มการเมืองกลุ่มใหม่ คือ กลุ่มการเมืองสีเขียว (Green Politics) หรือกลุ่มกรีน[ต้องการอ้างอิง]

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ 30 แกนนำ กปปส. ที่เหลือยกคำร้อง". Thairath.co.th. 14 พฤษภาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2557. 
 2. "ศาลอนุมัติออกหมายจับแกนนำ กปปส. 30 ราย-ยกคำร้อง 13". Posttoday.com. 14 พฤษภาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2557. 

http://csirsu.com/staff-person/suriyasai-katasira/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]