จิราพร ขาวสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จิราพร ขาวสวัสดิ์
เกิด16 มกราคม 2505
ถิ่นพำนักกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
สัญชาติไทย
การศึกษาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA-Finance มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Senior-Executive Program ที่ London Business School มหาวิทยาลัยลอนดอน
อาชีพผู้บริหาร, นักธุรกิจ, นักบัญชี
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน
องค์การบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) : โออาร์ (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited : OR )
ผลงานเด่น
นำบริษัท โออาร์ (OR) เข้าตลาดหลักทรัพย์
บ้านเดิมกรุงเทพมหานคร
กรรมการใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President and Chief Executive Officer)

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ผู้บริหารหญิงคนแรกของบริษัท โออาร์ (กลุ่ม ปตท.) และเป็นผู้นำ OR รักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและขยายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน ได้แก่ คาเฟ่อเมซอน (Café Amazon) ร้านอาหารออร์แกนิกโอ้กะจู๋ (Ohkajhu organic restaurants) และร้านกาแฟ Pacamara coffee houses[1]

ประวัติและการศึกษา[แก้]

จิราพร ขาวสวัสดิ์ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จิราพรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ก่อนจะเข้าศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาใน 2 หลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร Senior-Executive Program ที่ London Business School มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) เธอได้เริ่มชีวิตการทำงานกับ ปตท. ในปี พ.ศ. 2530 ขณะอายุ 25 ปี ในตำแหน่งบัญชี รับผิดชอบการออกแบบระบบข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ โดยระหว่างนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยปรับปรุงระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) ของ ปตท. ด้วย[2][3][4][5][6]

การทำงานและผลงาน[แก้]

จิราพรเริ่มทำงานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในวัย 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ในตำแหน่งนักบัญชี โดยรับผิดชอบการออกแบบระบบข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ซึ่งระหว่างนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยปรับปรุงระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) ของ ปตท. อีกด้วย ในอีก 25 ปีต่อมา พ.ศ. 2555 จิราพรได้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนหน่วยธุรกิจน้ำมัน รับผิดชอบดูแลด้านกลยุทธ์และแผนธุรกิจของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ในปี พ.ศ. 2559 นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการบริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ในปี พ.ศ. 2560 เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ในปี พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)[7][8]

จิราพรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญในการนำโออาร์ (OR) เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ภาพลักษณ์ของบริษัท ปตท. หลุดพ้นจากการเป็นองค์กรของรัฐที่มีความได้เปรียบ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 75 เธอและทีมงานผ่านงานหนักในช่วงการโอนสัญญาและใบอนุญาต ซึ่งสัญญามีอยู่ประมาณ 3 หมื่นฉบับ รวมทั้งเดินสายทำความเข้าใจกับคู่ค้าของดีลเลอร์ปั๊มน้ำมันประมาณ 1,600 ราย หรือลูกค้าน้ำมันอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น สายการบิน ที่ต้องมาทำสัญญากันใหม่กับโออาร์ จนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ความสามารถของจิราพรยังได้รับการยอมรับถึงขนาดเป็น 1 ใน 6 คนที่เป็น Candidate ในช่วงการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แทนชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่ครบวาระเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จิราพรดูแลกลุ่มธุรกิจน้ำมันกว่า 1,968 สาขา 329 สาขาในต่างประเทศ ร้านคาเฟ่ อเมซอน 3,168 สาขา ต่างประเทศ 272 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) และธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ รวมทั้งรับผิดชอบพนักงานทั้งหมดอีก 1,500 คน ทำรายได้ในปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 577,134 ล้านบาท กำไร 10,896 ล้านบาท ส่วน 9 เดือนแรกของปี 2563 รายได้ 319,308 ล้านบาท กำไร 12,523 ล้านบาท ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษของโควิด-19 และการแข่งขันที่มีสูงมากในเรื่องของน้ำมันและค้าปลีก เธอยังต้องรับภาระหนักในการวางแผนสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เปิดฉากปี พ.ศ. 2564 ท่ามกลางกระแสโควิดรอบ 2 จิราพรได้ระดมทำการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และชักชวนให้ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของโออาร์ร่วมกันด้วยครีเอทีฟแคมเปญต่าง ๆ ผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ รวมทั้งฟรีมาร์เก็ตติ้งอีกมากมายผ่านทุกสื่อและเกือบทุกคอลัมนิสต์ เธอเปิดโอกาสให้ซื้อหุ้นด้วยระบบ Small Lot First ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง รวมทั้งคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อนและไม่มีพอร์ตหุ้น ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการบอกขั้นตอนการเป็นเจ้าของหุ้นง่าย ๆ แค่ 7 นาที เพียงระยะเวลาไม่กี่วันเธอประสบความสำเร็จไปแล้วมากมายในการทำให้คนรู้จักกับโออาร์ (OR)[9][10]

อ้างอิง[แก้]

  1. "Bangkok Post Women of the year 2021 - Jiraphon Kawswat". Bangkok Post Public Company Limited. สืบค้นเมื่อ 12 Nov 2021.
  2. "คณะผู้บริหาร". PTT Oil and Retail Business (OR). สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
  3. "จากนักบัญชีหลังบ้าน กลายเป็นผู้บริหารหญิงแกร่งแถวหน้าของ "โออาร์"". marketeeronline. 29 Jan 2021. สืบค้นเมื่อ 14 July 2022.
  4. "สมาคมบัญชีม.เกษตรฯ ประกาศ 18 ชื่อ นิสิตดีเด่น ปี 62 - 'จิราพร' ซีอีโอ 'PTTOR' ได้ด้วย". Isranews Agency. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
  5. ""จิราพร ขาวสวัสดิ์" หญิงแกร่งแห่ง PTTOR นักบัญชีที่ "ไม่สี่เหลี่ยม"". thaipublica. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
  6. ""จิราพร ขาวสวัสดิ์" ผู้นำในดวงใจ ของผู้แทนการค้าน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ". Posttoday. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
  7. "ก่อนซื้อ OR ไปรู้จัก CEO สาวแกร่ง 9 เรื่องเด็ด "จิราพร ขาวสวัสดิ์"". epahamalao. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
  8. "The Woman in the Lead - คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ - CEO หญิงคนแรกแห่ง OR". acctgazine volume 6. สืบค้นเมื่อ 17 April 2021.
  9. "Jiraphon Kawswat". Dow Jones & Company Inc. สืบค้นเมื่อ 26 Nov 2021.
  10. "Special Interview : จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)". moneyandbanking. 18 April 2021. สืบค้นเมื่อ 14 July 2022.