รักตะนิล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รักตะนิล
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Angiosperms
ชั้น: Magnoliids
อันดับ: Piperales
วงศ์: Piperaceae
สกุล: Peperomia
สปีชีส์: Peperomia sirindhorniae
ชื่อทวินาม
Peperomia sirindhorniae
Suwanph. & Chantar.

รักตะนิล (ชื่อวิทยาศาสตร์: Peperomia sirindhorniae Suwanph. & Chantar.) เป็นพรรณไม้ในสกุลผักกะสัง[1] ค้นพบในปี พ.ศ. 2559 ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย สำรวจพบบนยอดเขาหินปูนใน จังหวัดเลย จัดเป็นพืชหายาก (rare plants) และเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic plants) ของประเทศไทย ค้นพบโดย ผศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี อาจารย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2]

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์[แก้]

เป็นพืชในสกุลผักกะสัง

ลำต้น เป็นสีแดงส้ม

ใบ เป็นสีเขียวเข้ม หรือสีมรกต

ก้านใบสีแดง

รักตะนิล สำรวจพบโดย ผศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี อาจารย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อเป็นพรรณไม้ในพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็นภาษาไทยว่า “รักตะนิล” มีความหมายว่า เขียว แดง

การตีพิมพ์ในวารสารเพื่อยืนยันพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่พบ[แก้]

ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Kew Bulletin การตีพิมพ์ในวารสารเพื่อยืนยัน พืชพันธุ์ใหม่ของโลก [3]เพื่อนำไปใช้ใน การอ้างอิงในด้านอนุกรมวิธานพืช ข้อมูลที่ศึกษาและตัวอย่างอ้างอิงได้นำไปเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธานต่อไป ข้อมูลที่ศึกษาสามารถเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นในประเทศและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทยของพืช วงศ์พริกไทย (Piperaceae)

อ้างอิง[แก้]