คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่ออังกฤษFaculty of Agricultural Production, Maejo University
ที่อยู่63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันก่อตั้ง7 มิถุนายน พ.ศ. 2477
คณบดีผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
เว็บไซต์http://www.ap.mju.ac.th/
อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือได้ว่าเป็นคณะแรกที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มต้นจากการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ” เปิดสอนมาตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2477 ได้ยกฐานะ และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2518 โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) คณะผลิตกรรมการเกษตรซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นคณะแรก กล่าวได้ว่าคณะผลิตกรรมการเกษตรได้ดำเนินกิจกรรมหลักตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาตั้งแต่เริ่มต้น [1]

สาขาวิชา[แก้]

ปัจจุบันคณะผลิตกรรมการเกษตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 16 หลักสูตร และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 สำนักงาน คือ สำนักงานเลขานุการ และสำนักงานกิจการพิเศษ

หน่วยงานคณะ[แก้]