ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ
เกิด3 มีนาคม พ.ศ. 2487
จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
เสียชีวิต13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (64 ปี)
อาชีพนักเขียน, นักข่าว, นักหนังสือพิมพ์
สัญชาติไทย ไทย
ช่วงปีที่ทำงานพ.ศ. 2510 - 2551

ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ เกิดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2487 ที่บ้านท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหนึ่งในนิสิตผู้เขียนหนังสือ "บันทึกลับจากทุ่งใหญ่" ในการต่อต้านการใช้อำนาจของภาครัฐจนนำมาสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

ประวัติ[แก้]

ประสบการณ์ด้านวิชาการ[แก้]

รับราชการที่ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่พ.ศ. 2510 ถึงพ.ศ. 2547

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ นอกจากจะเป็นวิชาที่สอนให้ความรู้กับนิสิตแล้ว ยังมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ

การพัฒนาในเรื่องการปลูกขนุนในประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ จนกระทั่งอาจารย์ดีพร้อมได้มีการเขียนบทความทางด้านการเกษตรในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ภายใต้ชื่อคอลัมน์ "ทำมาหากินบนผืนแผ่นดินไทย"

ส่งเสริมและขยายผลให้มีการใช้แพคโคลบิวทราโซลเพื่อบังคับให้มะม่วงออกและติดผลนอกฤดูกาล

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ด้านการเมือง[แก้]

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2532

ประสบการณ์ด้านสังคม[แก้]

ร่วมการประท้วงศาลโลก ต่อต้านการคืนเขาพระวิหารให้กับเขมรในปี พ.ศ. 2509

ทำหนังสือประท้วงสถานทูตอเมริกาไม่ให้เครื่องบิน B52 บินผ่านแนวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2514

อดีตนักกลอนชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถึงแก่กรรม[แก้]

ถึงแก่กรรมวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ด้วยโรคมะเร็ง สิริรวมอายุได้ 64 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๗, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๕, ๙ ธันวาคม ๒๕๓๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๔๘, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙