องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
พื้นที่
 • ทั้งหมด24 ตร.กม. (9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,271 คน
 • ความหนาแน่น261.29 คน/ตร.กม. (676.7 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.โนนข่า
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับด้วยที่ราบลุ่มเป็นบางตอน มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่โดยทั่วไป สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

โนนข่า แรกเริ่มแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลหนองมะเขือ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2529[1] ทางราชการได้ประกาศแบ่งแยกท้องที่ออกมาจัดตั้งเป็น ตำบลโนนข่า อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล สาเหตุที่ชื่อตำบลโนนข่า เพราะว่าบ้านโนนข่าซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลมีประชากรและจำนวนครัวเรือนมากที่สุด ต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็น สภาตำบลโนนข่า

จนต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า [2]จนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์

เป็นรูปวงกลม มีต้นมะค่า หลักเมือง อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย และนกเป็ดน้ำ

  • ต้นมะค่า สื่อความหมายถึง ความร่มเย็น มั่นคงแข็งแรงเหนียวแน่นประดุจต้นไม้ใหญ่ 
  • หลักเมืองโนนข่า สื่อความหมายถึง ศูนย์รวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของราษฎรในเขตตำบลโนนข่า
  • อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความกว้างใหญ่ไพศาล
  • นกเป็ดน้ำเก้าตัว สื่อความหมายถึง จำนวนหมู่บ้านทั้งเก้าหมู่บ้าน ที่มาตั้งหลักปักฐาน ณ ดินแดนอันสมบูรณ์แห่งนี้

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนข่า[3]ทั้งตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด
หมู่ที่ 2 บ้านหัวนา
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อตะครอง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงแอก
หมู่ที่ 5 บ้านโนนข่า
หมู่ที่ 6 บ้านโนนทัน
หมู่ที่ 7 บ้านบุอ้ายตู้
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 9 บ้านโนนฝ้าย

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล.PDFราชกิจจานุเบกษา 103 (166):80-84. 26 กันยายน 2529.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):28. 25 ธันวาคม 2539
  3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การกำหนดเขตำบลในท้องทีอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา. 116. (พิเศษ38 ง.36-60. 4 มิถุนายน 2542
  4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโนนข่า"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/พล/โนนข่า (ม.ป.ป.). สืบค้น 23 ธันวาคม 2560.