องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
คำขวัญ: ภายใน 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองจะพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำสะอาดน่าชม สะดวกการคมนาคม ให้มาเยี่ยมชมเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อศักดิ์ศรี อบต.หัวหนอง
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.79 ตร.กม. (9.57 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,653 คน คน
เว็บไซต์อบต.หัวหนอง
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 396 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ในอดีตราวเมื่อปี พ.ศ. 2452 [1] ประมาณเวลาได้  95 ปี พื้นที่เดิมมีหมู่บ้านเพียง 3 หมู่บ้านชื่อบ้านหัวหนอง บ้านนาวัวและบ้านโนนงิ้ว ได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันมีนามในเบื้องต้นว่า โนนงิ้ว ได้ย้ายมาจากตำบลหัวนาคำ ซึ่งหากจากที่นี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ  40  กิโลเมตร เหตุที่ย้ายมาเนื่องจากที่เดิมมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ซึ่งทราบจากการบอกเล่ามาว่าสภาพพื้นดินเป็นโคลนเหนียวและอยู่ห่างตัวเมือง เส้นทางการคมนาคมสัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นลักษณะหมู่บ้านปิด เพราะสมัยนั้นเป็นป่าดงหนาทึบมาก ฉะนั้นจึงอพยพเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเมืองเพื่อให้การไปมาติดต่อกับทางอำเภอสะดวกสบายยิ่งขึ้น ได้พิจารณาเห็นว่าในที่ปัจจุบันนี้มีทำเล ที่เหมาะสมมีหนองน้ำใหญ่ ชื่อว่าหนองนาวัว ได้อาศัยในการครองชีพไม่ขาดแคลนจึงได้เลือกเอาทำเลนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน  และได้ขนานนามชื่อบ้านตนเองให้สอดคล้องตามสภาพภูมิศาสตร์ว่าบ้านโนนงิ้ว (เพราะมีต้นนุ่นมาก) และตามหลักฐานข้อมูลบ้านโนนงิ้ว

ในเวลาต่อมา นายชม  มาศรี ได้ขอตั้งตำบลเพิ่มขึ้นโดยแบ่งแยกออกมจากตำบลบ้านไผ่[2] รวมเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน  คือ หัวหนอง – หนองนาวัว - โนนงิ้ว –โนนไผ่ – โนนข่า - หนองร้านหญ้า ใช้ชื่อว่า ตำบลหัวหนอง อยู่ในเขตปกครองของอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีสภาตำบลหัวหนอง ทำการปกครองตำบลหัวหนอง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง[3] มาจนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวหนองทั้งตำบล จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

  •  หมู่1 บ้านหัวหนอง
  • หมู่ 2 บ้านโนนงิ้ว 
  • หมู่ 3 บ้านหนองนาวัว 
  • หมู่ 4 บ้านโนนข่า
  • หมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า 
  • หมู่ 6 บ้านโนนไผ่

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.huanong.go.th/base.php?content_id=6 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่.PDF ราชกิจจานุเบกษา 102 (พิเศษ175):47-49. 25 พฤศจิกายน 2528
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
  4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหัวหนอง"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/%87 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.