จังหวัดนครนายกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครนายกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดนครนายก
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

1 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ79.12%
  First party Second party Third party
  ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เขตล่าสุด 0 1 1
ที่นั่งที่ชนะ 1 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น1 ลดลง1 ลดลง1
คะแนนเสียง 15,697 53,466 53,031
ร้อยละ 11.31 38.54 38.22

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครนายก)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 53,466 38.54% ลดลง11.96%
เพื่อไทย 53,031 38.22% เพิ่มขึ้น5.92%
อื่น ๆ 32,237 23.24% เพิ่มขึ้น6.04%
ผลรวม 138,734 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
38.54%
เพื่อไทย
  
38.22%
อื่น ๆ
  
23.24%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 53,466 38.54% 53,031 38.22% 32,237 23.24% 138,734 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 53,466 38.54% 53,031 38.22% 32,237 23.24% 138,734 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนครนายก)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ภูมิใจไทย 1 46,073 33.69% 1 เพิ่มขึ้น1 100.00%
ประชาธิปัตย์ 1 45,960 33.61% 0 ลดลง1 0.00%
เพื่อไทย 1 43,598 31.88% 0 ลดลง1 0.00%
อื่น ๆ 3 1,116 0.82% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 6 136,747 100.00% 1 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
ภูมิใจไทย
  
33.69%
ประชาธิปัตย์
  
33.61%
เพื่อไทย
  
31.88%
อื่น ๆ
  
0.82%
ที่นั่ง
ภูมิใจไทย
  
100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 46,073 33.69% 45,960 33.61% 43,598 31.88% 1,116 0.82% 136,747 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 46,073 33.69% 45,960 33.61% 43,598 31.88% 1,116 0.82% 136,747 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครนายก
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 53,031 38.22
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 432 0.31
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 974 0.70
ประชากรไทย (4) 204 0.15
รักประเทศไทย (5) 6,054 4.36
พลังชล (6) 219 0.16
ประชาธรรม (7) 69 0.05
ดำรงไทย (8) 55 0.04
พลังมวลชน (9) 202 0.15
ประชาธิปัตย์ (10) 53,466 38.54
ไทยพอเพียง (11) 461 0.33
รักษ์สันติ (12) 1,002 0.72
ไทยเป็นสุข (13) 67 0.05
กิจสังคม (14) 212 0.15
ไทยเป็นไท (15) 217 0.16
ภูมิใจไทย (16) 15,697 11.31
แทนคุณแผ่นดิน (17) 180 0.13
เพื่อฟ้าดิน (18) 65 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 268 0.19
การเมืองใหม่ (20) 107 0.08
ชาติไทยพัฒนา (21) 2,024 1.46
เสรีนิยม (22) 90 0.06
ชาติสามัคคี (23) 55 0.04
บำรุงเมือง (24) 43 0.03
กสิกรไทย (25) 62 0.04
มาตุภูมิ (26) 1,423 1.03
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 30 0.02
พลังสังคมไทย (28) 34 0.02
เพื่อประชาชนไทย (29) 95 0.07
มหาชน (30) 825 0.59
ประชาชนชาวไทย (31) 65 0.05
รักแผ่นดิน (32) 25 0.02
ประชาสันติ (33) 97 0.07
ความหวังใหม่ (34) 124 0.09
อาสามาตุภูมิ (35) 71 0.05
พลังคนกีฬา (36) 455 0.33
พลังชาวนาไทย (37) 62 0.04
ไทยสร้างสรรค์ (38) 16 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 64 0.05
มหารัฐพัฒนา (40) 92 0.07
บัตรดี 138,734 91.46
บัตรเสีย 8,085 5.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,872 3.21
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 151,691 79.12
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 191,723 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครนายก, อำเภอปากพลี, อำเภอบ้านนา และอำเภอองครักษ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครนายก
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย วุฒิชัย กิตติธเนศวร (16)* 46,073 33.69
ประชาธิปัตย์ ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ (10)* 45,960 33.61
เพื่อไทย เกรียงไกร กิตติธเนศวร (1) 43,598 31.88
มาตุภูมิ วิสุทธ์ ศรีจันทร์ (26) 473 0.35
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย บุญเหลือ ศิริปัญญา (19) 450 0.33
ความหวังใหม่ ร้อยเอก เจตสมภรณ์ สีนน (34) 193 0.14
ผลรวม 136,747 100.00
บัตรดี 136,747 90.15
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,730 5.76
บัตรเสีย 6,214 4.10
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 151,691 79.12
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 191,723 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]