ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามจักรพรรดิและพระมหากษัตริย์จีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายพระนามพระมหากษัตริย์ รวมถึงรัชทายาทของประเทศจีนที่มีชื่อต่าง ๆ จากยุคโบราณ จนถึงราชวงศ์ชิง พระมหากษัตริย์มักจะถือลิขิตสวรรค์มาปกครองดอนแดน ซึ่งการปกครองก่อนยุคจักรวรรดินั้น พระมหากษัตริย์ทรงดำรงพระบรมราชาอิสริยยศที่ พระราชา (Chinese: 王 Wáng) ก่อนที่ภายหลังจิ๋นซีฮ่องเต้จะรวมแผ่นดินก่อตั้งจักรวรรดิฉิน และเปลี่ยนพระบรมราชาอิสริยยศเป็น พระจักรพรรดิ (皇帝) รายพระนามจักรพรรดิและพระมหากษัตริย์จีน มี ดังนี้

สำหรับลิงก์เหล่านี้เพื่อดูว่าเหล่าราชวงศ์มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ พระราชพงศาวลีของพระมหากษัตริย์จีน (ยุคโบราณ)(ยุครณรัฐ)(ช่วงต้น)(ช่วงกลาง)(ช่วงปลาย)

สามราชาห้าจักรพรรดิ[แก้]

ชาวจีนเชื่อกันว่า ฝูซี เป็นผู้ปกครองจีนองค์แรกก่อนจักรพรรดิเหลือง และเฉินหนง

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 โหย่วเฉา ไม่ปรากฏ 3162 ปีก่อนคริสตกาล 2962 ปีก่อนคริสตกาล 200 ปี
2 ซุ่ยเหริน ไม่ปรากฏ 2962 ปีก่อนคริสตกาล 2852 ปีก่อนคริสตกาล 110 ปี
3 ฝูซี ไม่ปรากฏ 2852 ปีก่อนคริสตกาล 2737 ปีก่อนคริสตกาล 115 ปี
4 จักรพรรดิหยาน หรือ เฉินหนง ไม่ปรากฏ 2737 ปีก่อนคริสตกาล 2698 ปีก่อนคริสตกาล 39 ปี
5 หวงตี้ ไม่ปรากฏ 2698 ปีก่อนคริสตกาล 2598 ปีก่อนคริสตกาล 100 ปี
6 เช่าเฮ่า ไม่ปรากฏ 2597 ปีก่อนคริสตกาล 2514 ปีก่อนคริสตกาล 83 ปี
7 จฺวันซฺวี ไม่ปรากฏ 2514 ปีก่อนคริสตกาล 2436 ปีก่อนคริสตกาล 78 ปี
8 คู่ ไม่ปรากฏ 2436 ปีก่อนคริสตกาล 2366 ปีก่อนคริสตกาล 70 ปี
9 จื้อ ไม่ปรากฏ 2366 ปีก่อนคริสตกาล 2358 ปีก่อนคริสตกาล 8 ปี
10 เหยา ไม่ปรากฏ 2356 ปีก่อนคริสตกาล 2255 ปีก่อนคริสตกาล 101 ปี
11 ชุ่น ไม่ปรากฏ 2255 ปีก่อนคริสตกาล 2208 ปีก่อนคริสตกาล 47 ปี

ราชวงศ์เซี่ย[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 พระเจ้าอวี่ 2200 ปีก่อนคริสตกาล 2194 ปีก่อนคริสตกาล 2149 ปีก่อนคริสตกาล 45 ปี
2 พระเจ้าฉี่ ไม่ปรากฏ 2149 ปีก่อนคริสตกาล 2117 ปีก่อนคริสตกาล 10 ปี
3 พระเจ้าไท่คัง ไม่ปรากฏ 2117 ปีก่อนคริสตกาล 2088 ปีก่อนคริสตกาล 29 ปี
4 พระเจ้าจ้งคัง ไม่ปรากฏ 2088 ปีก่อนคริสตกาล 2075 ปีก่อนคริสตกาล 13 ปี
5 พระเจ้าเซียง ไม่ปรากฏ 2075 ปีก่อนคริสตกาล 2047 ปีก่อนคริสตกาล 28 ปี
แผ่นดินว่างกษัตริย์ 2047 - 2007 ปีก่อนคริสตกาล (ประมาณ 40 ปี)
6 พระเจ้าเซ่าคัง ไม่ปรากฏ 2007 ปีก่อนคริสตกาล 1985 ปีก่อนคริสตกาล 21 ปี
7 พระเจ้าจู้ ไม่ปรากฏ 1985 ปีก่อนคริสตกาล 1968 ปีก่อนคริสตกาล 17 ปี
8 พระเจ้าไหฺว ไม่ปรากฏ 1968 ปีก่อนคริสตกาล 1924 ปีก่อนคริสตกาล 26 ปี
9 พระเจ้าหมาง ไม่ปรากฏ 1924 ปีก่อนคริสตกาล 1906 ปีก่อนคริสตกาล 18 ปี
10 พระเจ้าเซีย ไม่ปรากฏ 1906 ปีก่อนคริสตกาล 1890 ปีก่อนคริสตกาล 16 ปี
11 พระเจ้าปู้เจี้ยง ไม่ปรากฏ 1890 ปีก่อนคริสตกาล 1831 ปีก่อนคริสตกาล 59 ปี
12 พระเจ้าจียง ไม่ปรากฏ 1831 ปีก่อนคริสตกาล 1810 ปีก่อนคริสตกาล 21 ปี
13 พระเจ้าจิ่น ไม่ปรากฏ 1810 ปีก่อนคริสตกาล 1789 ปีก่อนคริสตกาล 21 ปี
14 พระเจ้าขงเจี่ย ไม่ปรากฏ 1789 ปีก่อนคริสตกาล 1758 ปีก่อนคริสตกาล 31 ปี
15 พระเจ้าเกา ไม่ปรากฏ 1758 ปีก่อนคริสตกาล 1747 ปีก่อนคริสตกาล 11 ปี
16 พระเจ้าฟา ไม่ปรากฏ 1747 ปีก่อนคริสตกาล 1728 ปีก่อนคริสตกาล 11 ปี
17 พระเจ้าเจี๋ย ไม่ปรากฏ 1728 ปีก่อนคริสตกาล 1675 ปีก่อนคริสตกาล 52 ปี

ราชวงศ์ซาง[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 พระเจ้าถัง ไม่ปรากฏ 1675 ปีก่อนคริสตกาล 1646 ปีก่อนคริสตกาล 29 ปี
2 พระเจ้าไหวปิง ไม่ปรากฏ 1646 ปีก่อนคริสตกาล 1644 ปีก่อนคริสตกาล 2 ปี
3 พระเจ้าจงเหริน ไม่ปรากฏ 1644 ปีก่อนคริสตกาล 1640 ปีก่อนคริสตกาล 4 ปี
4 พระเจ้าไท่เจี่ย ไม่ปรากฏ 1640 ปีก่อนคริสตกาล 1628 ปีก่อนคริสตกาล 12 ปี
5 พระเจ้าหวัวติง ไม่ปรากฏ 1628 ปีก่อนคริสตกาล 1609 ปีก่อนคริสตกาล 19 ปี
6 พระเจ้าไท่เกิง ไม่ปรากฏ 1609 ปีก่อนคริสตกาล 1584 ปีก่อนคริสตกาล 25 ปี
7 พระเจ้าเซี่ยวเจี่ย ไม่ปรากฏ 1584 ปีก่อนคริสตกาล 1567 ปีก่อนคริสตกาล 17 ปี
8 พระเจ้าหยงจี่ ไม่ปรากฏ 1567 ปีก่อนคริสตกาล 1555 ปีก่อนคริสตกาล 12 ปี
9 พระเจ้าไท่อู่ ไม่ปรากฏ 1555 ปีก่อนคริสตกาล 1480 ปีก่อนคริสตกาล 75 ปี
10 พระเจ้าจงติง ไม่ปรากฏ 1480 ปีก่อนคริสตกาล 1469 ปีก่อนคริสตกาล 11 ปี
11 พระเจ้าไว่เหริน ไม่ปรากฏ 1469 ปีก่อนคริสตกาล 1454 ปีก่อนคริสตกาล 15 ปี
12 พระเจ้าเหอตันเจี่ย ไม่ปรากฏ 1454 ปีก่อนคริสตกาล 1445 ปีก่อนคริสตกาล 9 ปี
13 พระเจ้าจูอี่ ไม่ปรากฏ 1445 ปีก่อนคริสตกาล 1426 ปีก่อนคริสตกาล 19 ปี
14 พระเจ้าจูซิน ไม่ปรากฏ 1426 ปีก่อนคริสตกาล 1410 ปีก่อนคริสตกาล 16 ปี
15 พระเจ้าหวัวเจี่ย ไม่ปรากฏ 1410 ปีก่อนคริสตกาล 1385 ปีก่อนคริสตกาล 25 ปี
16 พระเจ้าจูติง ไม่ปรากฏ 1385 ปีก่อนคริสตกาล 1353 ปีก่อนคริสตกาล 32 ปี
17 พระเจ้าหนานเกิง ไม่ปรากฏ 1353 ปีก่อนคริสตกาล 1324 ปีก่อนคริสตกาล 29 ปี
18 พระเจ้าหยางเจี่ย ไม่ปรากฏ 1324 ปีก่อนคริสตกาล 1307 ปีก่อนคริสตกาล 17 ปี
19 พระเจ้าผันเกิง ไม่ปรากฏ 1290 ปีก่อนคริสตกาล 1263 ปีก่อนคริสตกาล 28 ปี
20 พระเจ้าเสี่ยวซิน ไม่ปรากฏ 1263 ปีก่อนคริสตกาล 1260 ปีก่อนคริสตกาล 3 ปี
21 พระเจ้าเสี่ยวอี่ ไม่ปรากฏ 1260 ปีก่อนคริสตกาล 1250 ปีก่อนคริสตกาล 10 ปี
22 พระเจ้าอู่ติง ไม่ปรากฏ 1250 ปีก่อนคริสตกาล 1192 ปีก่อนคริสตกาล 58 ปี
23 พระเจ้าจูเกิง ไม่ปรากฏ 1192 ปีก่อนคริสตกาล 1183 ปีก่อนคริสตกาล 9 ปี
24 พระเจ้าจูเจี่ย ไม่ปรากฏ 1183 ปีก่อนคริสตกาล 1174 ปีก่อนคริสตกาล 9 ปี
25 พระเจ้าหลินซิน ไม่ปรากฏ 1174 ปีก่อนคริสตกาล 1170 ปีก่อนคริสตกาล 4 ปี
26 พระเจ้าคังติง ไม่ปรากฏ 1170 ปีก่อนคริสตกาล 1147 ปีก่อนคริสตกาล 23 ปี
27 พระเจ้าหวูหยี่ ไม่ปรากฏ 1147 ปีก่อนคริสตกาล 1112 ปีก่อนคริสตกาล 35 ปี
28 พระเจ้าเหวินติง ไม่ปรากฏ 1112 ปีก่อนคริสตกาล 1102 ปีก่อนคริสตกาล 10 ปี
29 พระเจ้าตี้อี่ ไม่ปรากฏ 1102 ปีก่อนคริสตกาล 1076 ปีก่อนคริสตกาล 26 ปี
30 พระเจ้าชางโจ้ว 1105 ปีก่อนคริสตกาล 1076 ปีก่อนคริสตกาล 1046 ปีก่อนคริสตกาล 29 ปี

ราชวงศ์โจว[แก้]

ราชวงศ์โจวตะวันตก[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 พระเจ้าโจวเหวิน 1152 ปีก่อนคริสตกาล 1099 ปีก่อนคริสตกาล 1050 ปีก่อนคริสตกาล 1056 ปีก่อนคริสตกาล 49 ปี
2 พระเจ้าโจวอู่ ไม่ปรากฏ 1046 ปีก่อนคริสตกาล 1043 ปีก่อนคริสตกาล 3 ปี
3 พระเจ้าโจวเฉิง ไม่ปรากฏ 1042 ปีก่อนคริสตกาล 1021 ปีก่อนคริสตกาล 21 ปี
4 พระเจ้าโจวคัง ไม่ปรากฏ 1020 ปีก่อนคริสตกาล 996 ปีก่อนคริสตกาล 24 ปี
5 พระเจ้าโจวเจา ไม่ปรากฏ 995 ปีก่อนคริสตกาล 977 ปีก่อนคริสตกาล 18 ปี
6 พระเจ้าโจวมู่ ไม่ปรากฏ 976 ปีก่อนคริสตกาล 922 ปีก่อนคริสตกาล 54 ปี
7 พระเจ้าโจวก้ง ไม่ปรากฏ 922 ปีก่อนคริสตกาล 900 ปีก่อนคริสตกาล 22 ปี
8 พระเจ้าโจวอี้ ไม่ปรากฏ 899 ปีก่อนคริสตกาล 892 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปี
9 พระเจ้าโจวเซี่ยว ไม่ปรากฏ 891 ปีก่อนคริสตกาล 886 ปีก่อนคริสตกาล 5 ปี
10 พระเจ้าโจวอี๋ ไม่ปรากฏ 885 ปีก่อนคริสตกาล 878 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปี
11 พระเจ้าโจวลี่ ไม่ปรากฏ 877 ปีก่อนคริสตกาล 841 ปีก่อนคริสตกาล 828 ปีก่อนคริสตกาล 36 ปี
กงเหอ (ในฐานะผู้สำเร็จราชการ) 841–828 ปีก่อนคริสตกาล (13 ปี)
12 พระเจ้าโจวเซฺวียน ไม่ปรากฏ 827 ปีก่อนคริสตกาล 782 ปีก่อนคริสตกาล 45 ปี
13 พระเจ้าโจวโยว 795 ปีก่อนคริสตกาล 781 ปีก่อนคริสตกาล 771 ปีก่อนคริสตกาล 10 ปี

ราชวงศ์โจวตะวันออก[แก้]

ยุคชุนชิว[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
14 พระเจ้าโจวผิง ไม่ปรากฏ 770 ปีก่อนคริสตกาล 720 ปีก่อนคริสตกาล 50 ปี
15 พระเจ้าโจวหฺวัน ไม่ปรากฏ 719 ปีก่อนคริสตกาล 697 ปีก่อนคริสตกาล 22 ปี
16 พระเจ้าโจวจวง ไม่ปรากฏ 696 ปีก่อนคริสตกาล 682 ปีก่อนคริสตกาล 14 ปี
17 พระเจ้าโจวซี ไม่ปรากฏ 681 ปีก่อนคริสตกาล 677 ปีก่อนคริสตกาล 4 ปี
18 พระเจ้าโจวฮุ่ย ไม่ปรากฏ 676 ปีก่อนคริสตกาล 652 ปีก่อนคริสตกาล 24 ปี
19 พระเจ้าโจวเซียง ไม่ปรากฏ 651 ปีก่อนคริสตกาล 619 ปีก่อนคริสตกาล 32 ปี
20 พระเจ้าโจวฉิ่ง ไม่ปรากฏ 618 ปีก่อนคริสตกาล 613 ปีก่อนคริสตกาล 5 ปี
21 พระเจ้าโจวควง ไม่ปรากฏ 612 ปีก่อนคริสตกาล 607 ปีก่อนคริสตกาล 5 ปี
22 พระเจ้าโจวติ้ง ไม่ปรากฏ 606 ปีก่อนคริสตกาล 586 ปีก่อนคริสตกาล 20 ปี
23 พระเจ้าโจวเจี่ยน ไม่ปรากฏ 585 ปีก่อนคริสตกาล 572 ปีก่อนคริสตกาล 13 ปี
24 พระเจ้าโจวหลิง ไม่ปรากฏ 571 ปีก่อนคริสตกาล 545 ปีก่อนคริสตกาล 26 ปี
25 พระเจ้าโจวจิ่ง ไม่ปรากฏ 544 ปีก่อนคริสตกาล 520 ปีก่อนคริสตกาล 24 ปี
26 พระเจ้าโจวเต้า ไม่ปรากฏ 520 ปีก่อนคริสตกาล 1 ปี
27 พระเจ้าโจวจิ้ง ไม่ปรากฏ 519 ปีก่อนคริสตกาล 477 ปีก่อนคริสตกาล 42 ปี

ยุครณรัฐ[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
28 พระเจ้าโจวหยวน ไม่ปรากฏ 476 ปีก่อนคริสตกาล 469 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปี
29 พระเจ้าโจวเจินติ้ง ไม่ปรากฏ 468 ปีก่อนคริสตกาล 441 ปีก่อนคริสตกาล 27 ปี
30 พระเจ้าโจวอาย ไม่ปรากฏ 441 ปีก่อนคริสตกาล 3 เดือน
31 พระเจ้าโจวซือ ไม่ปรากฏ 441 ปีก่อนคริสตกาล 1 ปี
32 พระเจ้าโจวเข่า ไม่ปรากฏ 440 ปีก่อนคริสตกาล 426 ปีก่อนคริสตกาล 14 ปี
33 พระเจ้าโจวเวย์เลี่ย ไม่ปรากฏ 425 ปีก่อนคริสตกาล 402 ปีก่อนคริสตกาล 23 ปี
34 พระเจ้าโจวอาน ไม่ปรากฏ 401 ปีก่อนคริสตกาล 376 ปีก่อนคริสตกาล 25 ปี
35 พระเจ้าโจวเลี่ย ไม่ปรากฏ 375 ปีก่อนคริสตกาล 369 ปีก่อนคริสตกาล 6 ปี
36 พระเจ้าโจวเสี่ยน ไม่ปรากฏ 368 ปีก่อนคริสตกาล 321 ปีก่อนคริสตกาล 47 ปี
37 พระเจ้าโจวเชิ่นจิ้ง ไม่ปรากฏ 320 ปีก่อนคริสตกาล 315 ปีก่อนคริสตกาล 5 ปี
38 พระเจ้าโจวหนั่น ไม่ปรากฏ 314 ปีก่อนคริสตกาล 256 ปีก่อนคริสตกาล 55 ปี

ราชวงศ์ฉิน[แก้]

กษัตริย์[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 พระเจ้าฉินฮุ่ยเหวิน 356 ปีก่อนคริสตกาล 338 ปีก่อนคริสตกาล 311 ปีก่อนคริสตกาล 27 ปี
2 พระเจ้าฉินอู่ 329 ปีก่อนคริสตกาล 310 ปีก่อนคริสตกาล 307 ปีก่อนคริสตกาล 3 ปี
3 พระเจ้าฉินเจ้าเซียง 325 ปีก่อนคริสตกาล 306 ปีก่อนคริสตกาล 251 ปีก่อนคริสตกาล 55 ปี
4 พระเจ้าฉินเซี่ยวเหวิน 303 ปีก่อนคริสตกาล 251 ปีก่อนคริสตกาล 250 ปีก่อนคริสตกาล 1 ปี
5 พระเจ้าฉินจฺวังเซียง 281 ปีก่อนคริสตกาล 250 ปีก่อนคริสตกาล 247 ปีก่อนคริสตกาล 3 ปี
6 พระเจ้าฉินเจิ้ง 259 ปีก่อนคริสตกาล 247 ปีก่อนคริสตกาล 221 ปีก่อนคริสตกาล 210 ปีก่อนคริสตกาล 26 ปี

จักรพรรดิ[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 สมเด็จพระจักรพรรดิฉินสื่อหวง 259 ปีก่อนคริสตกาล 221 ปีก่อนคริสตกาล 10 กันยายน 210 ปีก่อนคริสตกาล 11 ปี
2 สมเด็จพระจักรพรรดิฉินเอ้อร์ฉื่อ 229 ปีก่อนคริสตกาล 210 ปีก่อนคริสตกาล 207 ปีก่อนคริสตกาล 3 ปี
3 พระเจ้าจื่ออิง ไม่ปรากฏ 207 ปีก่อนคริสตกาล 206 ปีก่อนคริสตกาล 1 ปี

ราชวงศ์ฮั่น[แก้]

ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นไท่จู่ 256 ปีก่อนคริสตกาล 28 กุมภาพันธ์ 202 ปีก่อนคริสตกาล 1 มิถุนายน 195 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปี
2 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นฮุ่ย 210 ปีก่อนคริสตกาล 195 ปีก่อนคริสตกาล 198 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปี
3 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นเฉียนเฉ่า ไม่ปรากฏ 188 ปีก่อนคริสตกาล 184 ปีก่อนคริสตกาล 4 ปี
4 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นโฮ่วเฉ่า ไม่ปรากฏ 184 ปีก่อนคริสตกาล 180 ปีก่อนคริสตกาล 4 ปี
5 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นเหวิน 202 ปีก่อนคริสตกาล 180 ปีก่อนคริสตกาล 157 ปีก่อนคริสตกาล 23 ปี
6 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นจิง 188 ปีก่อนคริสตกาล 157 ปีก่อนคริสตกาล 141 ปีก่อนคริสตกาล 16 ปี
7 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นอู่ 10 สิงหาคม 156 ปีก่อนคริสตกาล 9 มีนาคม 141 ปีก่อนคริสตกาล 29 มีนาคม 87 ปีก่อนคริสตกาล 54 ปี
8 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นเจา ไม่ปรากฏ 94 ปีก่อนคริสตกาล 87 ปีก่อนคริสตกาล 13 ปี
9 ไห่ฮุนโหว 92 ปีก่อนคริสตกาล 18 กรกฎาคม 74 ปีก่อนคริสตกาล 14 สิงหาคม 74 ปีก่อนคริสตกาล 27 วัน
10 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นเซฺวียน 91 ปีก่อนคริสตกาล 74 ปีก่อนคริสตกาล 49 ปีก่อนคริสตกาล 25 ปี
11 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นยฺเหวียน 75 ปีก่อนคริสตกาล 49 ปีก่อนคริสตกาล 33 ปีก่อนคริสตกาล 15 ปี
12 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นเฉิง 57 ปีก่อนคริสตกาล 33 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปีก่อนคริสตกาล 26 ปี
13 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นอาย 27 ปีก่อนคริสตกาล 7 ปีก่อนคริสตกาล 1 ปีก่อนคริสตกาล 6 ปี
14 สมเด็จพระจักรพรรรดิฮั่นผิง 9 ปีก่อนคริสตกาล 1 ปีก่อนคริสตกาล กุมภาพันธ์ ค.ศ. 5 6 ปี
15 หยูจื่ออิง ค.ศ. 5 ค.ศ. 6 ค.ศ. 9 ค.ศ. 25 3 ปี

ราชวงศ์ซิน[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
16 หวัง หมั่ง 44 ปีก่อน ค.ศ. ค.ศ. 9 6 ตุลาคม ค.ศ. 23 14 ปี

ราชวงศ์ฮั่น (ฟื้นฟู)[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
17 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเกิงฉื่อ ไม่ทราบ ค.ศ. 23 ค.ศ. 25 2 ปี

ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
18 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นกวงอู่ 13 มกราคม 4 ปีก่อนคริสตกาล 25 สิงหาคม ค.ศ. 25 29 มีนาคม ค.ศ. 57 32 ปี
19 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นหมิง ค.ศ. 28 ค.ศ. 57 ค.ศ. 75 18 ปี
20 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นจาง ค.ศ. 57 ค.ศ. 75 ค.ศ. 88 13 ปี
21 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเหอ ค.ศ. 79 ค.ศ. 88 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 105 17 ปี
22 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นชาง ระหว่าง ค.ศ. 105 - สิงหาคมหรือกันยายน ค.ศ. 106 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 105 สิงหาคมหรือกันยายน ค.ศ. 106 1 ปี
23 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นอัน ค.ศ. 94 ค.ศ. 106 ค.ศ. 125 19 ปี
24 เป่ย์เซียงโหว ไม่ทราบ ค.ศ. 121 ค.ศ. 122 1 ปี
25 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นชุ่น ค.ศ. 115 ค.ศ. 125 ค.ศ. 144 19 ปี
26 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นชง ค.ศ. 143 ค.ศ. 144 ค.ศ. 145 1 ปี
27 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นจื้อ ค.ศ. 138 ค.ศ. 145 ค.ศ. 146 1 ปี
28 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นหฺวัน ค.ศ. 132 ค.ศ. 146 ค.ศ. 168 22 ปี
29 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นหลิง ค.ศ. 156 ค.ศ. 168 13 พฤษภาคม ค.ศ. 189 21 ปี
30 หงหนงหวัง ค.ศ. 176 15 พฤษภาคม ค.ศ. 189 28 กันยายน ค.ศ. 189 6 มีนาคม ค.ศ. 189 135 วัน
31 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเซี่ยน ค.ศ. 181 28 กันยายน ค.ศ. 189 10 ธันวาคม ค.ศ. 220 21 เมษายน ค.ศ. 234 31 ปี

ยุคสามก๊ก[แก้]

วุยก๊ก หรือ แคว้นเว่ย์[แก้]

ปกครองตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 220 - ค.ศ. 265 ต่อมาวุยก๊กถูกโจมตีและโค่นล้มราชวงศ์วุยโดยสุมาเอี๋ยน ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 สมเด็จพระจักรพรรดิเว่ย์เหวิน ค.ศ. 187 ค.ศ. 220 29 มิถุนายน ค.ศ. 226 6 ปี
2 สมเด็จพระจักรพรรดิเว่ย์หมิง ค.ศ. 205 ค.ศ. 226 22 มกราคม ค.ศ. 239 13 ปี
3 ฉีหวัง ค.ศ. 231 ค.ศ. 239 ค.ศ. 254 ค.ศ. 274 15 ปี
4 โกวไกวเสียงกง ค.ศ. 241 ค.ศ. 254 ค.ศ. 260 6 ปี
5 สมเด็จพระจักรพรรดิเว่ย์ยฺเหวียน ค.ศ. 246 ค.ศ. 260 ค.ศ. 265 ค.ศ. 303 5 ปี


จ๊กก๊ก หรือ แคว้นสู่[แก้]

ปกครองตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 221 – ค.ศ. 263 ต่อมาจ๊กก๊กได้ล่มสลายลงด้วยฝีมือกองทัพของวุยก๊ก อันเนื่องจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวและไม่ดีของพระเจ้าเล่าเสี้ยน

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเจาเลี่ย ค.ศ. 160 ค.ศ. 221 10 มิถุนายน ค.ศ. 223 2 ปี
2 สมเด็จพระจักรพรรดิฮั่นเสี่ยวหฺวาย ค.ศ. 207 ค.ศ. 223 ค.ศ. 263 ค.ศ. 271 40 ปี

ง่อก๊ก หรือ แคว้นอู๋[แก้]

ปกครองตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 229 – ค.ศ. 280 ต่อมาง่อก๊กได้ล่มสลายโดยกองทัพของพระเจ้าสุมาเอี๋ยนแห่งราชวงศ์จิ้น

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 สมเด็จพระจักรพรรดิอู๋ต้า ค.ศ. 182 ค.ศ. 229 ค.ศ. 252 23 ปี
2 ไคว่จีหวัง ค.ศ. 243 ค.ศ. 252 ค.ศ. 258 ค.ศ. 260 6 ปี
3 สมเด็จพระจักรพรรดิอู๋จิง ค.ศ. 235 ค.ศ. 258 3 กันยายน ค.ศ. 264 6 ปี
4 กุ๋ยหมิงโหว ค.ศ. 242 ค.ศ. 264 ค.ศ. 280 ค.ศ. 284 24 ปี

ราชวงศ์จิ้น[แก้]

ราชวงศ์จิ้นตะวันตก[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหวู่ ค.ศ. 236 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 266 17 พฤษภาคม ค.ศ. 290 24 ปี
2 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นฮุ่ย ค.ศ. 259 ครั้งที่ 1 :16 พฤษภาคม ค.ศ. 290
ครั้งที่ 2 :1 มิถุนายน ค.ศ. 301
ครั้งที่ 1 :3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 301
ครั้งที่ 2 :8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 307
8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 307 16 ปี
3 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ค.ศ. 284 ค.ศ. 307 ค.ศ. 311 14 มีนาคม ค.ศ. 313 4 ปี
4 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหมิ่น ค.ศ. 300 ค.ศ. 313 ค.ศ. 316 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 318 3 ปี

ราชวงศ์จิ้นตะวันออก[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
5 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหยวน ค.ศ. 276 ค.ศ. 318 3 มกราคม ค.ศ. 323 5 ปี
6 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหมิง ค.ศ. 299 ค.ศ. 323 18 ตุลาคม ค.ศ. 325 2 ปี
7 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นเฉิง ค.ศ. 321 ค.ศ. 326 26 กรกฎาคม ค.ศ. 342 16 ปี
8 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นคัง ค.ศ. 322 ค.ศ. 342 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 344 2 ปี
9 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นมู่ ค.ศ. 343 ค.ศ. 344 10 กรกฎาคม ค.ศ. 361 17 ปี
10 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นอาย ค.ศ. 341 ค.ศ. 361 30 มีนาคม ค.ศ. 365 5 ปี
11 ไหวซีกง ค.ศ. 342 ค.ศ. 365 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 386 21 ปี
12 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นเจี่ยนเหวิน ค.ศ. 320 12 กันยายน ค.ศ. 372 0 ปี
13 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นเสี่ยวอู่ ค.ศ. 362 ค.ศ. 372 ค.ศ. 396 24 ปี
14 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นอัน ค.ศ. 382 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 397 28 มกราคม ค.ศ. 419 22 ปี
15 สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นกง ค.ศ. 386 ค.ศ. 419 ค.ศ. 420 ค.ศ. 421 2 ปี

ยุคห้าชนเผ่าสิบหกแคว้น[แก้]

ราชวงศ์เหนือ-ใต้[แก้]

ราชวงศ์เหนือ[แก้]

ราชวงศ์เว่ย์เหนือ[แก้]
ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 จักรพรรดิเว่ย์เต้าอู่ ค.ศ. 371 ค.ศ. 386 ค.ศ. 409 23 ปี
2 จักรพรรดิเว่ย์หมิงหยวน ค.ศ. 392 ค.ศ. 409 23 ธันวาคม ค.ศ. 423 14 ปี
3 จักรพรรดิเว่ย์ไท่อู่ ค.ศ. 408 ค.ศ. 424 11 มีนาคม ค.ศ. 452 28 ปี
4 จักรพรรดิเว่ย์หนานอัน ไม่ปรากฏ 23 ธันวาคม ค.ศ. 452 0 ปี
5 จักรพรรดิเว่ย์เหวินเฉิง ค.ศ. 392 ค.ศ. 452 20 มิถุนายน ค.ศ. 465 13 ปี
6 จักรพรรดิเว่ย์เซี่ยนเหวิน ค.ศ. 454 ค.ศ. 466 ค.ศ. 471 ค.ศ. 476 5 ปี
7 จักรพรรดิเว่ย์เสี้ยวเหวิน 13 ตุลาคม ค.ศ. 467 20 กันยายน ค.ศ. 471 26 เมษายน ค.ศ. 499 28 ปี
8 จักรพรรดิเว่ย์เซฺวียนอู่ ค.ศ. 483 ค.ศ. 499 9 กมภาพันธ์ ค.ศ. 515 16 ปี
9 จักรพรรดิเว่ย์เสี้ยวหมิง ค.ศ. 510 ค.ศ. 515 31 มีนาคม ค.ศ. 528 13 ปี
10 จักรพรรดิเว่ย์โย่วจู่ ค.ศ. 526 17 พฤษภาคม ค.ศ. 528 0 ปี
11 จักรพรรดิเว่ย์เสี้ยวจวง ค.ศ. 507 ค.ศ. 528 ค.ศ. 531 3 ปี
12 จักรพรรดิเว่ย์จิง ไม่ปรากฏ ค.ศ. 530 ค.ศ. 532 2 ปี
13 จักรพรรดิเว่ย์เจี๋ยหมิ่น ค.ศ. 498 ค.ศ. 531 21 มิถุนายน ค.ศ. 532 2 ปี
14 หยวน หลาง (จักรพรรดิที่ถูกปลด) ค.ศ. 513 ค.ศ. 531 ค.ศ. 532 2 ปี
15 จักรพรรดิเว่ย์เสี้ยวอู่ ค.ศ. 510 ค.ศ. 532 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 535 3 ปี
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันออก[แก้]
ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
17 จักรพรรดิเว่ย์เสี้ยวจิง ค.ศ. 524 ค.ศ. 534 ค.ศ. 550 16 ปี
ราชวงศ์ฉีเหนือ[แก้]
ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
18 จักรพรรดิฉีเหวินเสวียน ค.ศ. 529[1] 9 มิถุนายน ค.ศ. 550[2] 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 559[1][3] 24 ปี
19 จักรพรรดิฉีเฝย์ ค.ศ. 545[4] 4 ธันวาคม ค.ศ. 559[4][3] 8 กันยายน ค.ศ. 560[4][3] ค.ศ. 561 1 ปี
20 จักรพรรดิฉีเสี้ยวเจา ค.ศ. 535 ค.ศ. 560 ค.ศ. 561 1 ปี
21 จักรพรรดิฉีอู่เฉิง ค.ศ. 537 ค.ศ. 561 ค.ศ. 569 8 ปี
22 จักรพรรดิฉีโฮ่วจู่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 556[5][3] 8 มิถุนายน ค.ศ. 569[6][3] 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 577[7][3][8] 7 ปี
23 จักรพรรดิฉีโย่วจู่ ค.ศ. 570 ค.ศ. 577[9][10] 0 ปี
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก[แก้]
ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
24 จักรพรรดิเว่ย์เหวิน ค.ศ. 507 ค.ศ. 535 ค.ศ. 551 16 ปี
25 จักรพรรดิเว่ย์เฟ่ย์ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 552 ค.ศ. 554 2 ปี
26 จักรพรรดิเว่ย์กง ค.ศ. 537 ค.ศ. 554 ค.ศ. 557 3 ปี
ราชวงศ์โจวเหนือ[แก้]
ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
27 จักรพรรดิโจวเหนือเซียวหมินตี้ ค.ศ. 542[11] 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 557[12][3] ค.ศ. 557[12] 0 ปี
28 จักรพรรดิโจวเหนือหมิงตี้ ค.ศ. 534 ค.ศ. 557 ค.ศ. 560 3 ปี
29 จักรพรรดิโจวเหนืออู่ตี้ ค.ศ. 543 ค.ศ. 560 ค.ศ. 578 18 ปี
30 จักรพรรดิโจวเหนือซวนตี้ ค.ศ. 559 ค.ศ. 578 ค.ศ. 579 ค.ศ. 580 1 ปี
31 จักรพรรดิโจวเหนือจิ้งตี้ ค.ศ. 573[13] 1 เมษายน ค.ศ. 579[7][3] 4 มีนาคม ค.ศ. 581[14][3][15] 2 ปี

ราชวงศ์ใต้[แก้]

ราชวงศ์หลิวซ่ง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิหลิวซ่งอู่ ค.ศ. 363 ค.ศ. 420 ค.ศ. 422 2 ปี
จักรพรรดิหลิวซ่งเฉ่า ค.ศ. 406 ค.ศ. 422 ค.ศ. 424 2 ปี
จักรพรรดิหลิวซ่งเหวิน ค.ศ. 407 ค.ศ. 424 ค.ศ. 453 29 ปี
หลิว เช่า ค.ศ. 426[16] ค.ศ. 453 0 ปี
จักรพรรดิหลิวซ่งเสี้ยวอู่ ค.ศ. 430 ค.ศ. 453 ค.ศ. 464 11 ปี
หลิว จึเย่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 449 12 กรกฎาคม ค.ศ. 464 1 มกราคม ค.ศ. 466 2 ปี
จักรพรรดิหลิวซ่งหมิง ค.ศ. 439 ค.ศ. 465 ค.ศ. 472 7 ปี
จักรพรรดิหลิวโฮวเฝย์ ค.ศ. 463 ค.ศ. 472 ค.ศ. 477 5 ปี
จักรพรรดิหลิวซ่งเชิ่น ค.ศ. 467 ค.ศ. 477 ค.ศ. 479 2 ปี

ราชวงศ์ฉีใต้[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิฉีเกา ค.ศ. 427 ค.ศ. 479 ค.ศ. 482 3 ปี
จักรพรรดิฉีอู่ ค.ศ. 440 ค.ศ. 482 ค.ศ. 493 11 ปี
เจ้าชายแห่งอวี่หลิน ค.ศ. 473 ค.ศ. 493 ค.ศ. 494 1 ปี
เจ้าชายแห่งไหวหลิง ค.ศ. 480 ค.ศ. 494 0 ปี
จักรพรรดิฉีอู่หมิง ค.ศ. 452 ค.ศ. 494 ค.ศ. 498 4 ปี
เซียว เปาจวน ค.ศ. 483 ค.ศ. 498 ค.ศ. 501 3 ปี
จักรพรรดิฉีเหอ ค.ศ. 488 ค.ศ. 501 ค.ศ. 502 1 ปี

ราชวงศ์เหลียง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิเหลียงอู่ ค.ศ. 464 ค.ศ. 502 ค.ศ. 549[17] 47 ปี
จักรพรรดิเหลียงเจียนเหวิน ค.ศ. 503 ค.ศ. 549 ค.ศ. 551 2 ปี
เจ้าชายหยูเซียง ไม่ปรากฏ ค.ศ. 551 ค.ศ. 552 1 ปี
จักรพรรดิเหลียงหยวน 16 กันยายน ค.ศ. 508[18][3][19] 13 ธันวาคม ค.ศ. 552[20][3] 1 มกราคม ค.ศ. 555[21][22][3] 27 มกราคม ค.ศ. 555[23][3] 3 ปี
เจ้าชายหยวนหมิง ไม่ปรากฏ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 555[3][22] 29 ตุลาคม ค.ศ. 555[3][22] 2 มิถุนายน ค.ศ. 556[3][22] 3 เดือน
จักรพรรดิเหลียงจิ้ง ค.ศ. 543[24] 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 555[3][22] 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 557[3][12] 5 พฤษภาคม ค.ศ. 558[3][12] 2 ปี

ราชวงศ์เฉิน[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิเฉินอู่ ค.ศ. 503 ค.ศ. 557 ค.ศ. 559 2 ปี
จักรพรรดิเฉินเหวิน ค.ศ. 522 ค.ศ. 559 ค.ศ. 566 7 ปี
จักรพรรดิเฉินเฟ่ย์ ประมาณ ค.ศ. 554[25] ค.ศ. 566 ค.ศ. 568 ค.ศ. 570 2 ปี
จักรพรรดิเฉินเซฺวียน ค.ศ. 530 ค.ศ. 569 ค.ศ. 582 13 ปี
จักรพรรดิเฉินชูเป่า 10 ธันวาคม ค.ศ. 553[3][26] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 582[3][26] 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 589[3][26] 16 ธันวาคม ค.ศ. 604[3][26] 7 ปี

ราชวงศ์เหลียงตะวันตก[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิซีเหลียงซวน ค.ศ. 519 ค.ศ. 555 ค.ศ. 562 7 ปี
จักรพรรดิซีเหลียงหมิง ค.ศ. 542 ค.ศ. 562 ค.ศ. 585 23 ปี
จักรพรรดิซีเหลียงจิ้ง ไม่ปรากฏ ค.ศ. 585 ค.ศ. 587 2 ปี

ราชวงศ์สุย[แก้]

ลำดับ พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
1 จักรพรรดิสุยเหวิน 21 กรกฎาคม ค.ศ. 541 4 มีนาคม ค.ศ. 581 13 สิงหาคม ค.ศ. 604 23 ปี
2 จักรพรรดิสุยหยาง ค.ศ. 569 21 สิงหาคม ค.ศ. 604 11 เมษายน ค.ศ. 618 14 ปี
3 จักรพรรดิสุยกง ค.ศ. 605[27] 18 ธันวาคม ค.ศ. 617[3][28] 12 มิถุนายน ค.ศ. 618[3][29] 14 กันยายน ค.ศ. 619[3][30] 1 ปี
4 จักรพรรดิหยางตง ค.ศ. 605[27] 22 มิถุนายน ค.ศ. 618[31][32] 23 พฤษภาคม ค.ศ. 619[33][34] กรกฎาคม ค.ศ. 619[3][30] 1 ปี

ราชวงศ์ถัง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิถังเกาจู่ ค.ศ. 566 18 มิถุนายน ค.ศ. 618 4 กันยายน ค.ศ. 626 25 มิถุนายน ค.ศ. 635 8 ปี
จักรพรรดิถังไท่จง 23 มกราคม ค.ศ. 599 4 กันยายน ค.ศ. 626 10 กรกฎาคม ค.ศ. 649 23 ปี
จักรพรรดิถังเกาจง 21 กรกฎาคม ค.ศ. 628 15 กรกฎาคม ค.ศ. 649 27 ธันวาคม ค.ศ. 683 34 ปี
จักรพรรดิถังจงจง 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 656 3 มกราคม ค.ศ. 684 (ครั้งที่ 1) 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 684 (ครั้งที่ 1) 3 กรกฎาคม ค.ศ. 710 2 เดือน (ครั้งที่ 1)
จักรพรรดิถังรุ่ยจง 22 มิถุนายน ค.ศ. 662 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 684 (ครั้งที่ 1) 8 ตุลาคม ค.ศ. 690 (ครั้งที่ 1) 13 กรกฎาคม ค.ศ. 716 6 ปี (ครั้งที่ 1)

ราชวงศ์โจว(อู่โจว)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดินีนาถ บูเช็กเทียน 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 624 16 ตุลาคม ค.ศ. 690 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 705 16 ธันวาคม ค.ศ. 705 15 ปี

ฟื้นฟูราชวงศ์ถัง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิถังจงจง 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 656 3 มกราคม ค.ศ. 684 (ครั้งที่ 2) 3 กรกฎาคม ค.ศ. 710 (ครั้งที่ 2) 5 ปี (ครั้งที่ 2)
จักรพรรดิถังชาง ค.ศ. 695 หรือ ค.ศ. 698 8 กรกฎาคม ค.ศ. 710 25 กรกฎาคม ค.ศ. 710 4 กันยายน ค.ศ. 715 17 วัน
จักรพรรดิถังรุ่ยจง 22 มิถุนายน ค.ศ. 662 25 กรกฎาคม ค.ศ. 710 (ครั้งที่ 2) 8 กันยายน ค.ศ. 712 (ครั้งที่ 2) 16 กรกฎาคม ค.ศ. 716 2 ปี (ครั้งที่ 2)
จักรพรรดิถังเสวียนจง 8 กันยายน ค.ศ. 685 8 กันยายน ค.ศ. 712 12 สิงหาคม ค.ศ. 756 3 พฤษภาคม ค.ศ. 762 44 ปี
จักรพรรดิถังซู่จง 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 711 12 สิงหาคม ค.ศ. 756 16 พฤษภาคม ค.ศ. 762 6 ปี
จักรพรรดิถังไต้จง 9 มกราคม ค.ศ. 727 18 พฤษภาคม ค.ศ. 762 23 พฤษภาคม ค.ศ. 779 17 ปี
จักรพรรดิถังเต๋อจง 27 พฤษภาคม ค.ศ. 742 12 มิถุนายน ค.ศ. 779 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 805 26 ปี
จักรพรรดิถังชุนจง ค.ศ. 761 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 805 31 สิงหาคม ค.ศ. 805 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 806 184 วัน
จักรพรรดิถังเสียนจง ค.ศ. 778 5 กันยายน ค.ศ. 805 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 820 15 ปี
จักรพรรดิถังมู่จง ค.ศ. 795 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 820 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 824 4 ปี
จักรพรรดิถังจิงจง 22 กรกฎาคม ค.ศ. 809 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 824 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 827 3 ปี
จักรพรรดิถังเหวินจง 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 809 13 มกราคม ค.ศ. 827 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 840 13 ปี
จักรพรรดิถังวู่จง 2 กรกฎาคม ค.ศ. 814 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 840 22 เมษายน ค.ศ. 846 6 ปี
จักรพรรดิถังซวนจง 27 กรกฎาคม ค.ศ. 810 25 เมษายน ค.ศ. 846 7 กันยายน ค.ศ. 859 13 ปี
จักรพรรดิถังยี่จง 28 ธันวาคม ค.ศ. 833 13 กันยายน ค.ศ. 859 15 สิงหาคม ค.ศ. 873 14 ปี
จักรพรรดิถังซีจง 8 มิถุนายน ค.ศ. 862 16 สิงหาคม ค.ศ. 873 20 เมษายน ค.ศ. 888 15 ปี
จักรพรรดิถังเจาจง 31 มีนาคม ค.ศ. 867 20 เมษายน ค.ศ. 888 22 กันยายน ค.ศ. 904 16 ปี
จักรพรรดิถังไอ 27 กันยายน ค.ศ. 892 26 กันยายน ค.ศ. 904 12 พฤษภาคม ค.ศ. 907 26 มีนาคม ค.ศ. 908 2 ปี

ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร[แก้]

ยุคห้าราชวงศ์[แก้]

ราชวงศ์โฮ่วเหลียง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิเหลียงไท่จู่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 852 1 มิถุนายน ค.ศ. 907 18 กรกฎาคม ค.ศ. 912 5 ปี
จูหยูกุ้ย ประมาณ ค.ศ. 888 21 กรกฎาคม ค.ศ. 912 27 มีนาคม ค.ศ. 913 1 ปี
จักรพรรดิเหลียงโม่ตี้ 20 ตุลาคม ค.ศ. 888 ค.ศ. 913 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 923 10 ปี

ราชวงศ์โฮ่วถัง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิถังซวงจง 2 ธันวาคม ค.ศ. 885 13 พฤษภาคม ค.ศ. 923 25 พฤษภาคม ค.ศ. 926 3 ปี
จักรพรรดิถังหมิงจง 10 ตุลาคม ค.ศ. 867 3 มิถุนายน ค.ศ. 926 15 ธันวาคม ค.ศ. 933 7 ปี
จักรพรรดิถังหมิน ค.ศ. 914 ค.ศ. 933 ค.ศ. 934 1 ปี
จักรพรรดิถังโม่ตี้ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 885 21 พฤษภาคม ค.ศ. 934 11 มกราคม ค.ศ. 937 3 ปี

ราชวงศ์โฮ่วจิ้น[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิจิ้นเกาจู่ 30 มีนาคม ค.ศ. 892 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 936 28 กรกฎาคม ค.ศ. 942 6 ปี
จักรพรรดิจิ้นฉู่ตี้ ค.ศ. 914 ค.ศ. 942 ค.ศ. 947 ค.ศ. 974 5 ปี

ราชวงศ์โฮ่วฮั่น[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ 4 มีนาคม ค.ศ. 895 10 มีนาคม ค.ศ. 947 10 มีนาคม ค.ศ. 948 1 ปี
จักรพรรดิฮั่นหยินตี้ ค.ศ. 929 ค.ศ. 948 ค.ศ. 951 3 ปี

ราชวงศ์โฮ่วโจว[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิโจวไท่จู่ ค.ศ. 904 ค.ศ. 951 ค.ศ. 954 3 ปี
จักรพรรดิโจวชื่อจง ค.ศ. 921 ค.ศ. 954 ค.ศ. 959 5 ปี
จักรพรรดิโจวกงตี้ ค.ศ. 952 ค.ศ. 959 ค.ศ. 960 ค.ศ. 973 1 ปี

ยุคสิบอาณาจักร[แก้]

อาณาจักรหวู่ยู[แก้]

อาณาจักรหมิน รวมทั้งอาณาจักรหยิ้น[แก้]

อาณาจักรจิ้งนาน หรืออาณาจักรนานผิ้ง[แก้]

อาณาจักรชู[แก้]

อาณาจักรหวู่[แก้]

อาณาจักรถังใต้[แก้]

อาณาจักรฮั่นใต้[แก้]

อาณาจักรฮั่นเหนือ[แก้]

อาณาจักรเสี้ยนซู[แก้]

อาณาจักรโฮ่วซู[แก้]

ระบอบเอกราชในช่วงยุคสิบอาณาจักร[แก้]

ระบอบการปกครองเอกราชท้องถิ่นในช่วงห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร แต่ดั้งเดิมไม่นับสิบอาณาจักร

หัวหน้าใหญ่ของหวู่ผิ้ง / หูหนาน[แก้]

หัวหน้าใหญ่ของฉ๊วนซาง[แก้]

ราชวงศ์เหลียว[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวไท่จู่ ค.ศ. 872 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 907 6 กันยายน ค.ศ. 926 19 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวไท่จง 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 902 11 ธันวาคม ค.ศ. 927 15 พฤษภาคม ค.ศ. 947 20 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวซื่อจง 29 มกราคม ค.ศ. 919 16 พฤษภาคม ค.ศ. 947 7 ตุลาคม ค.ศ. 951 4 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวมู่จง 19 กันยายน ค.ศ. 931 11 ตุลาคม ค.ศ. 951 12 มีนาคม ค.ศ. 969 22 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวจิ่งจง 1 กันยายน ค.ศ. 948 13 มีนาคม ค.ศ. 969 13 ตุลาคม ค.ศ. 982 13 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวเซิ่งจง 16 มกราคม ค.ศ. 972 14 ตุลาคม ค.ศ. 982 25 มิถุนายน ค.ศ. 1031 22 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวซิ่งจง 3 เมษายน ค.ศ. 1016 25 มิถุนายน ค.ศ. 1031 28 สิงหาคม ค.ศ. 1055 24 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวต้าวจง 14 กันยายน ค.ศ. 1032 28 สิงหาคม ค.ศ. 1055 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1101 46 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวเทียนจั้ว 5 มิถุนายน ค.ศ. 1075 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1101 26 มีนาคม ค.ศ. 1125 ค.ศ. 1128 หรือ ค.ศ. 1156 24 ปี

ราชวงศ์ซ่ง[แก้]

ราชวงศ์ซ่งเหนือ[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งไท่จู่ 21 มีนาคม ค.ศ. 927 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 960 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 976 16 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งไท่จง 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 939 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 976 8 พฤษภาคม ค.ศ. 997 21 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจินจง 23 ธันวาคม ค.ศ. 968 10 พฤษภาคม ค.ศ. 997 23 มีนาคม ค.ศ. 1022 25 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเหรินจง 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1010 24 มีนาคม ค.ศ. 1022 30 เมษายน ค.ศ. 1063 41 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งอิงจง 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1032 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1063 25 มกราคม ค.ศ. 1067 4 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเสินจง 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1048 26 มกราคม ค.ศ. 1067 1 เมษายน ค.ศ. 1085 18 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจ๋อจง 4 มกราคม ค.ศ. 1075 1 เมษายน ค.ศ. 1085 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1100 15 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1082 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1100 18 มกราคม ค.ศ. 1126 4 มิถุนายน ค.ศ. 1135 26 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งชินจง 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1100 19 มกราคม ค.ศ. 1126 9 มกราคม ค.ศ. 1127 14 มิถุนายน ค.ศ. 1161 24 ปี

ราชวงศ์ซ่งใต้[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเกาจง 12 มิ.ย. ค.ศ. 1107 24 ก.พ. ค.ศ. 1162 9 พ.ย. ค.ศ. 1187 25 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเสี้ยวจง 27 พ.ย. ค.ศ. 1127 24 ก.ค. ค.ศ. 1162 18 ก.พ. ค.ศ. 1189 17 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งกวงจง 30 ก.ย. ค.ศ. 1147 18 ก.พ. ค.ศ. 1189 24 ก.ค. ค.ศ. 1194 5 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งหนิงจง 19 พ.ย. ค.ศ. 1168 24 ก.ค. ค.ศ. 1194 17 ก.ย. ค.ศ. 1224 30 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งลี่จง 26 ม.ค. ค.ศ. 1205 17 ก.ย. ค.ศ. 1224 16 พ.ย. ค.ศ. 1264 40 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งตู้จง 2 พ.ค. ค.ศ. 1240 16 พ.ย. ค.ศ. 1264 12 ส.ค. ค.ศ. 1274 10 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งกงตี้ 2 พ.ย. ค.ศ. 1271 12 ส.ค. ค.ศ. 1274 4 ก.พ. ค.ศ. 1276 ค.ศ. 1323 2 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งต้วนจง ค.ศ. 1268 14 มิ.ย. ค.ศ. 1276 8 พ.ค. ค.ศ. 1278 8 มิถุนายน พ.ศ. 1278 2 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งตี้ปิง ค.ศ. 1271 8 พ.ค. ค.ศ. 1278 19 มี.ค. ค.ศ. 1279 2 ปี

ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิเซี่ยจิงจง 7 มิถุนายน ค.ศ. 1003 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1038 19 มกราคม ค.ศ. 1048 9 ปี
จักรพรรดิเซี่ยอี้จง 5 มีนาคม ค.ศ. 1047 19 มกราคม ค.ศ. 1048 มกราคม ค.ศ. 1068 20 ปี
จักรพรรดิเซี่ยฮุ่ยจง ค.ศ. 1060 มกราคม ค.ศ. 1068 ค.ศ. 1086 14 ปี
จักรพรรดิเซี่ยชงจง ค.ศ. 1084 ค.ศ. 1086 ค.ศ. 1139 53 ปี
จักรพรรดิเซี่ยเหรินจง ค.ศ. 1124 ค.ศ. 1139 ค.ศ. 1193 54 ปี
จักรพรรดิเซี่ยฮวนจง ค.ศ. 1177 ค.ศ. 1193 ค.ศ. 1206 13 ปี
จักรพรรดิเซี่ยเสียงจง ค.ศ. 1170 ค.ศ. 1206 ค.ศ. 1211 5 ปี
จักรพรรดิเซี่ยเสินจง ค.ศ. 1163 ค.ศ. 1211 ค.ศ. 1223 12 ปี
จักรพรรดิเซี่ยเสียนจง ค.ศ. 1181 ค.ศ. 1223 ค.ศ. 1226 3 ปี
จักรพรรดิเซี่ยโม่จู่ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1226 ค.ศ. 1227 1 ปี

ราชวงศ์จิน[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิจินไท่จู่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1068 28 มกราคม ค.ศ. 1115 19 กันยายน ค.ศ. 1123 8 ปี
จักรพรรดิจินไท่จง 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1075 19 กันยายน ค.ศ. 1123 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1135 12 ปี
จักรพรรดิจินซีจง 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1119 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1135 9 มกราคม ค.ศ. 1150 15 ปี
จักรพรรดิไหหลิงหวัง 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1122 9 มกราคม ค.ศ. 1150 15 ธันวาคม ค.ศ. 1161 11 ปี
จักรพรรดิจินซีจง 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1122 27 ตุลาคม ค.ศ. 1161 20 มกราคม ค.ศ. 1189 28 ปี
จักรพรรดิจินจางจง 29 มีนาคม ค.ศ. 1123 20 มกราคม ค.ศ. 1189 29 ธันวาคม ค.ศ. 1208 19 ปี
จักรพรรดิเวย์เซาหวัง ไม่ปรากฏ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1208 22 กันยายน ค.ศ. 1213 5 ปี
จักรพรรดิจินเสวียนจง 18 เมษายน ค.ศ. 1163 22 กันยายน ค.ศ. 1213 14 มกราคม ค.ศ. 1224 11 ปี
จักรพรรดิจินไอจง 25 กันยายน ค.ศ. 1198 14 มกราคม ค.ศ. 1224 9 กุมภาพันธ์ 1234 10 ปี
จักรพรรดิจินม่อตี้ ไม่ปรากฏ 9 กุมภาพันธ์ 1234 ไม่ถึง 1 วัน

ราชวงศ์หยวน และลำดับข่านแห่งมองโกล[แก้]

ข่านแห่งมองโกล[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
เจงกีส ข่าน ประมาณ ค.ศ. 1155/ค.ศ. 1162 ค.ศ. 1206 18 สิงหาคม ค.ศ. 1227 21 ปี
โตลุย ข่าน ประมาณ ค.ศ. 1191 25 สิงหาคม 1227 13 กันยายน ค.ศ. 1229 2 ปี
โอเกได ข่าน ประมาณ ค.ศ. 1186 13 กันยายน ค.ศ. 1229 11 ธันวาคม ค.ศ. 1241 12 ปี
กูยุก ข่าน 19 มีนาคม ค.ศ. 1206 11 ธันวาคม ค.ศ. 1241 20 เมษายน ค.ศ. 1248 7 ปี
มองเกอ ข่าน 11 มกราคม ค.ศ. 1209 20 เมษายน ค.ศ. 1248 11 สิงหาคม ค.ศ. 1259 11 ปี
กุบไล ข่าน 23 กันยายน ค.ศ. 1215 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1260 18 กันยายน ค.ศ. 1294 34 ปี

ราชวงศ์หยวน[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนซื่อจู่ 23 กันยายน ค.ศ. 1215 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1260 18 กันยายน ค.ศ. 1294 34 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนเฉินจง 15 ตุลาคม ค.ศ. 1265 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1294 ค.ศ. 1307 13 ปี
สมเด็พระจักรพรรดิหยวนหวู่จง 4 สิงหาคม ค.ศ. 1281 ค.ศ. 1307 27 มกราคม ค.ศ. 1311 3 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนเหรินจง 9 เมษายน ค.ศ. 1286 27 มกราคม ค.ศ. 1311 1 มีนาคม ค.ศ. 1320 9 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนอิงจง 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1303 1 มีนาคม ค.ศ. 1320 4 กันยายน ค.ศ. 1323 3 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนจินจง 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1293 4 กันยายน ค.ศ. 1323 15 สิงหาคม ค.ศ. 1328 5 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนเทียนซุนตี้ ค.ศ. 1320 15 สิงหาคม ค.ศ. 1328 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1328 3 เดือน
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนเหวินจง ค.ศ. 1304 8 กันยายน ค.ศ. 1328 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1329 2 กันยายน ค.ศ. 1332 1 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนหมิงจง 22 ธันวาคม ค.ศ. 1300 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1329 30 สิงหาคม ค.ศ. 1329 7 เดือน
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนเหวินจง ค.ศ. 1304 8 กันยายน ค.ศ. 1329 2 กันยายน ค.ศ. 1332 3 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนหนิงจง ค.ศ. 1326 2 กันยายน ค.ศ. 1332 14 ธันวาคม ค.ศ. 1332 3 เดือน
สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง ค.ศ. 1320 14 ธันวาคม ค.ศ. 1332 ค.ศ. 1368 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1370 36 ปี

ราชวงศ์หยวนเหนือ (หลังจากราชวงศ์หยวนถูกล้มล้างโดยราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ. 1368)[แก้]

ราชวงศ์หมิง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงไท่จู่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1377 23 มกราคม ค.ศ. 1368 24 มิถุนายน ค.ศ. 1398 30 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงฮุยจง 5 ธันวาคม ค.ศ. 1281 24 มิถุนายน ค.ศ. 1398 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1402 4 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเฉิงจู่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1360 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1402 12 สิงหาคม ค.ศ. 1424 22 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเหรินจง 16 สิงหาคม ค.ศ. 1378 7 กันยายน ค.ศ. 1424 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1425 1 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงซวนจง 16 มีนาคม ค.ศ. 1399 1 มิถุนายน ค.ศ. 1425 31 มกราคม ค.ศ. 1435 3 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงอิงจง 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1427 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1435 1 กันยายน ค.ศ. 1449 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1484 14 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงไต้จง 29 กันยายน ค.ศ. 1428 22 กันยายน ค.ศ. 1449 11 มีนาคม ค.ศ. 1457 8 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงอิงจง 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1427 11 มีนาคม ค.ศ. 1457 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1484 27 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเซี่ยนจง 9 ธันวาคม ค.ศ. 1447 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1464 9 กันยายน ค.ศ. 1487 23 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเซี่ยวจง 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1470 22 กันยายน ค.ศ. 1487 8 มิถุนายน ค.ศ. 1505 18 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงอู่จง 26 ตุลาคม ค.ศ. 1491 19 มิถุนายน ค.ศ. 1505 20 เมษายน ค.ศ. 1521 16 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงซื่อจง 16 กันยายน ค.ศ. 1507 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1521 23 มกราคม ค.ศ. 1567 46 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงมู่จง 4 มีนาคม ค.ศ. 1537 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1567 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1572 5 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเสินจง 4 กันยายน ค.ศ. 1563 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1572 18 สิงหาคม ค.ศ. 1620 48 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงกวงจง 28 สิงหาคม ค.ศ. 1582 28 สิงหาคม ค.ศ. 1620 26 กันยายน ค.ศ. 1620 1 เดือน
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงซีจง 23 ธันวาคม ค.ศ. 1582 1 ตุลาคม ค.ศ. 1620 30 กันยายน ค.ศ. 1627 7 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงซือจง 6 มกราคม ค.ศ. 1611 2 ตุลาคม ค.ศ. 1627 26 เมษายน ค.ศ. 1644 17 ปี

ราชวงศ์ชุ่น[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
หลี่จื้อเฉิง 2 กันยายน ค.ศ. 1606 ค.ศ. 1643 ค.ศ. 1645 2 ปี

ราชวงศ์หมิงใต้[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงอันจง ค.ศ. 1607 ค.ศ. 1644 สิงหาคม ค.ศ. 1645 2 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเซาจง ค.ศ. 1402 สิงหาคม ค.ศ. 1465 ตุลาคม ค.ศ. 1466 1 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเหวินจง ไม่ปรากฏ ตุลาคม ค.ศ. 1466 ค.ศ. 1647 1 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิหมิงเจาจง 16 สิงหาคม ค.ศ. 1378 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1646 มิถุนายน ค.ศ. 1662 16 ปี

ราชวงศ์ชิง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงไท่จู่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1559 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1616 30 กันยายน ค.ศ. 1626 10 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงไท่จง 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1592 20 ตุลาคม ค.ศ. 1626 21 กันยายน ค.ศ. 1643 9 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงซื่อจู่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1638 8 ตุลาคม ค.ศ. 1643 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1661 18 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเชิ่งจู่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1657 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1661 20 ธันวาคม ค.ศ. 1722 61 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงซื่อจง 13 ธันวาคม ค.ศ. 1678 27 ธันวาคม ค.ศ. 1722 8 ตุลาคม ค.ศ. 1735 13 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเกาจง 25 กันยายน ค.ศ. 1711 8 ตุลาคม ค.ศ. 1735 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1796 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1799 61 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเหรินจง 13 กันยายน ค.ศ. 1760 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1796 2 กันยายน ค.ศ. 1820 25 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงซวนจง 16 กันยายน ค.ศ. 1782 3 ตุลาคม ค.ศ. 1820 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1850 30 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเหวินจง 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1831 9 มีนาคม ค.ศ. 1850 9 กันยายน ค.ศ. 1861 11 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงมู่จง 27 เมษายน ค.ศ. 1856 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1861 12 มกราคม ค.ศ. 1875 14 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิชิงเต๋อจง 14 สิงหาคม ค.ศ. 1871 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1875 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 33 ปี
สมเด็จพระจักรพรรดิเซวียนถ่ง 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1906 2 ธันวาคม ค.ศ. 1908 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1912 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967 4 ปี

จักรวรรดิจีนแห่งจีน (ยุคใหม่)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
จักรพรรดิหงเซียน 16 กันยายน ค.ศ. 1859 1 มกราคม ค.ศ. 1916 22 มีนาคม ค.ศ. 1916 6 มิถุนายน ค.ศ. 1916 2 เดือน

ราชวงศ์ชิง(ยุคฟื้นฟู)[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิเซวียนถ่ง 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1906 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1917 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1917 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967 12 วัน

จักรพรรดิแห่งตงเป่ย(แมนจูกัว)(กษัตริย์หุ่นเชิด)[แก้]

ราชวงศ์ชิง[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ ครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีที่ครองราชย์
สมเด็จพระจักรพรรดิคังเต๋อ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1906 1 มีนาคม ค.ศ. 1934 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967 11 ปี

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์จักรวรรดิจีน[แก้]

พระรูป พระนาม ประสูติ เริ่มอ้างสิทธิ สิ้นสุด สวรรคต รวมปีที่อ้างสิทธิ
สมเด็จพระจักรพรรดิผู่อี๋ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1906 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1924 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967 43 ปี
องค์ชายผู่เจี๋ย 16 เมษายน ค.ศ. 1907 17 ตุลาคม ค.ศ. 1967 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 27 ปี
องค์ชายยวี่เหยียน 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1918 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 18 มกราคม ค.ศ. 1999 5 ปี
องค์ชายเหิง เจิ้น ค.ศ. 1961 18 มกราคม ค.ศ. 1999 ปัจจุบัน 25 ปี+

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 Book of Northern Qi, vol. 4.
 2. Zizhi Tongjian, vol. 163.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 [1] Academia Sinica Chinese-Western Calendar Converter.
 4. 4.0 4.1 4.2 Book of Northern Qi, vol. 5.
 5. History of the Northern Dynasties, vol. 8.
 6. Zizhi Tongjian, vol. 169.
 7. 7.0 7.1 Zizhi Tongjian, vol. 173.
 8. Gao Wei's cousin Gao Yanzong the Prince of Ande (Gao Cheng's son) briefly declared himself emperor around the new year 577 after the soldiers guarding the city of Jinyang (晉陽, in modern Taiyuan, Shanxi) demanded that he claim the title when Gao Wei abandoned Jinyang. Gao Yanzong, however, was almost immediately defeated and captured by Northern Zhou troops, and therefore is generally not considered a true Northern Qi emperor.
 9. In 577, Gao Wei, then with the title Taishang Huang (retired emperor), tried to issue an edict on his son's behalf yielding the throne to his uncle (Gao Huan's son) Gao Jie (高湝) the Prince of Rencheng, but the officials he sent to deliver the edict to Gao Jie surrendered to Northern Zhou rather than delivering the edict to Gao Jie, who was subsequently also captured by Northern Zhou troops. It is questionable whether Gao Jie was even aware of the edict, and in any case, Gao Jie never used imperial title.
 10. As noted above, Emperor Wenxuan's son Gao Shaoyi tried to establish a Northern Qi court in exile on Tujue's territory, but was not successful in his efforts in recapturing formerly Northern Qi territory, and was eventually turned over by Tujue to Northern Zhou. Most historians do not consider him a true Northern Qi emperor, although the matter remains in controversy.
 11. Book of Zhou, vol. 3.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Zizhi Tongjian, vol. 167.
 13. Book of Zhou, vol. 8.
 14. Zizhi Tongjian, vol. 175.
 15. In 580, after Emperor Xuan's death, the general Yuchi Jiong, believing that the regent Yang Jian was about to seize the throne, rose against Yang and declared a son of Emperor Wu's brother Yuwen Zhao (宇文招) the Prince of Zhao, whose name is lost to history, emperor, but as Yuchi was soon defeated, and nothing further was known about the emperor that he declared, that son of Yuwen Zhao is usually not considered an emperor of Northern Zhou.
 16. However, historical records also indicate that this birthdate, while official, was a falsified date -- that Liu Shao had been conceived while Emperor Wen was still in the three-year mourning period for his father Emperor Wu, who died in 422, and not supposed to have sexual relations. Liu Shao therefore must have been born sometime between 423 and 425, if these accounts are accurate.
 17. Emperor Wu's nephew Xiao Zhengde the Prince of Linhe, who joined Hou Jing's rebellion, was declared emperor by Hou in 548, but after Hou's victory over Emperor Wu in 549 was deposed and killed by Hou, and is not usually considered a true emperor.
 18. Book of Liang, vol. 5.
 19. [2]Academia Sinica Chinese-Western Calendar Converter.
 20. Zizhi Tongjian, vol. 164.
 21. Emperor Yuan's brother Xiao Ji the Prince of Wuling also declared himself emperor in 552, but was defeated and killed by Emperor Yuan in 553, and is usually not considered a true emperor.
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 Zizhi Tongjian, vol. 166.
 23. Zizhi Tongjian, vol. 165.
 24. Book of Liang, vol. 6.
 25. The 554 date is per the Book of Chen, but has major problems, in that the Book of Chen also indicates that his age at death in 570 was 18. This would he was born in 551 or 552, which would also fit better with his brothers' birthdates, several of which are also problematic as rendered in the Book of Chen. One might be able to speculate that his given birth date of 554 (Third year of the Liang Dynasty's Chengsheng (承聖) era), was erroneously rendered and should have been given as the third year of the Dabao (大寶) era (552)— an era name, incidentally, was not recognized by Emperor Yuan of Liang under the rationale that his brother Emperor Jianwen of Liang, who used the era name, was being controlled by the rebel general Hou Jing. But such speculation, while it would make dates fit better, is not directly supported by text evidence. See Emperor Wen of Chen for more details.
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 Book of Chen, vol. 6.
 27. 27.0 27.1 Book of Sui, vol. 5.
 28. Zizhi Tongjian, vol. 184.
 29. Zizhi Tongjian, vol. 185.
 30. 30.0 30.1 Zizhi Tongjian, vol. 187.
 31. http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/kiwi1/luso.sh?lstype=2&dyna=%AD%F0&king=%B0%AA%AF%AA&%AAZ%BCw&yy=1&ycanzi=&mm=5&dd=&dcanzi=%A5%B3%A8%B0
 32. Zizhi Tongjian, vol. 185.
 33. http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/kiwi1/luso.sh?lstype=2&dyna=%AD%F0&king=%B0%AA%AF%AA&reign=%AAZ%BCw&yy=2&ycanzi=&mm=4&dd=&dcanzi=%AC%D1%A5f
 34. Zizhi Tongjian, vol. 187.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]