จักรพรรดิเว่ย์กง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิเว่ย์กง
西魏恭帝
จักรพรรดิแห่งเว่ย์ตะวันตก
ครองราชย์ค.ศ. 554–556
ก่อนหน้าจักรพรรดิเว่ย์เฟ่ย์
ถัดไปจักรพรรดิเสี้ยวหมิน
พระนามเต็ม
เว่ย์กงตี้ ((西)魏恭帝)
สกุล
เดิม หยวน (元, yuán),
ต่อมา ทั่วป๋า (拓拔, tuò bá)
(เปลี่ยน ค.ศ. 554)
พระนาม
ขั้ว(廓, kuò)
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
กง (恭, gōng),
แปลตามตัว "เคารพนับถือ"
ราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก
พระราชบิดาจักรพรรดิเว่ย์เหวิน
ประสูติค.ศ. 537
สวรรคตค.ศ. 557

จักรพรรดิเว่ย์กง ((西)魏恭帝) (537–557), พระนามเดิม หยวน ขั้ว (元廓), ต่อมาเปลี่ยนเป็น ทั่วป๋า ขั้ว (拓拔廓) เป็นจักรพรรดิพระองค์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก รัฐตกค้างและสืบทอดของราชวงศ์เว่ย์เหนือ พระองค์เป็นจักรพรรดิในค.ศ. 554 หลังจากที่พระเชษฐาของพระองค์จักรพรรดิเว่ย์เฟ่ย์ถูกปลดโดยอี้ว์เหวิน ไท่ โดยที่พระองค์มีพระราชอำนาจเพียงเล็กน้อย และในปี 556 หลังจากอี้ว์เหวิน ไท่ เสียชีวิต หลานชายของอี้ว์เหวิน ไท่ อี้ว์เหวิน หูทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ลูกชายของอี้ว์เหวิน ไท่ อี้ว์เหวิน จูบังคับให้จักรพรรดิเว่ย์กง สละบัลลังก์ให้ เป็นการสิ้นสุดราชวงศ์เว่ย์ตะวันตก และเริ่มต้นราชวงศ์เว่ย์เหนือ อดีตจักรพรรดิถูกปลงพระชนม์ในปี 557 เนื่องจากรัฐผู้สืบทอดสายอื่นของราชวงศ์เว่ย์เหนือ คือราชวงศ์เว่ย์ตะวันออกได้ล่มสลายในปี 550 ราชวงศ์เว่ย์เหนือจึงถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์เว่ย์เหนือเช่นกัน