ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ซ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์ซ่ง (宋朝; ค.ศ. 960–1279) เป็นราชวงศ์ในประวัติศาสตร์จีน สมัยก่อนหน้า คือ ยุคห้าวงศ์สิบรัฐ (五代十國; ค.ศ. 907–960) สมัยถัดมา คือ ราชวงศ์ยฺเหวียน (元朝; ค.ศ. 1271–1368)

ราชวงศ์ซ่งอาจแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ซ่งเหนือ (北宋; ค.ศ. 960–1127) และซ่งใต้ (南宋; ค.ศ. 1127–1279) โดยเอาการพิชิตจีนเหนือและจีนใต้ของราชวงศ์จิน (金朝; ค.ศ. 1115–1234) เมื่อ ค.ศ. 1127 อันเป็นเหตุให้ซ่งต้องเปลี่ยนเมืองหลวงจากเปี้ยนจิง (汴京) ในภาคเหนือ ลงไปยังหลินอัน (臨安) ในภาคใต้ เป็นจุดแบ่ง

จ้าว ควงอิ้น (趙匡胤) ขุนพลแห่งราชวงศ์โจวยุคหลัง (後周) แย่งชิงราชสมบัติจากไฉ จงซฺวิ่น (柴宗訓) ยุวกษัตริย์ราชวงศ์โจว แล้วก่อตั้งราชวงศ์ซ่งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 960 ลูกหลานของเขาขึ้นเป็นจักรพรรดิสืบราชสมบัติต่อมาอีก 17 พระองค์ จึงสิ้นราชวงศ์ซ่ง รวมกษัตริย์ราชวงศ์นี้ทั้งสิ้น 18 พระองค์ แบ่งเป็นจักรพรรดิราชวงศ์ซ่งเหนือ 9 พระองค์ และซ่งใต้อีก 9 พระองค์ ทุกพระองค์ใช้ชื่อสกุลว่า "จ้าว" (趙)

เบื้องล่างนี้ คือ รายพระนามจักรพรรดิทุกพระองค์ของราชวงศ์ซ่ง ประกอบด้วย ชื่อวัดประจำรัชกาล, พระนามประจำพระองค์ (ชื่อตัว), พระนามที่ได้รับหลังสิ้นพระชนม์, และชื่อรัชศก

รายพระนาม[แก้]

ที่ รูป ชื่อวัดประจำรัชกาล พระนามประจำพระองค์ พระปัจฉามรณนาม ชื่อรัชศก รัชกาล
ราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ. 960–1127)
1 ไท่จู่ (太祖) จ้าว ควงอิ้น (趙匡胤) จักรพรรดิฉี่-ยฺวิ่น ลี่จี๋ อิงอู่ รุ่ยเหวิน เฉินเต๋อ เชิ่งกง จื้อหมิง ต้าเซี่ยว (啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝)
 • เจี้ยนหลง (建隆; ค.ศ. 960–963)[1]
 • เฉียนเต๋อ (乾德; ค.ศ. 963–968)[2]
 • ไคเป่า (開寶; ค.ศ. 968–976)[3]
ค.ศ. 960–976
2 ไท่จง (太宗)
 • จ้าว ควงอี้ (趙匡義; ค.ศ. 939–960)
 • จ้าว กวังอี้ (趙光義; ค.ศ. 960–977)
 • จ้าว จฺย่ง (趙炅; ค.ศ. 977)
จักรพรรดิจื้อเหริน อิงเต้า เฉินกง เชิ่งเต๋อ เหวินอู่ รุ่ยเลี่ย ต้าหมิง กวั่งเซี่ยว (至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝)
 • ไท่ผิงซิงกั๋ว (太平興國; ค.ศ. 976–984)[4]
 • ยงซี (雍熙; ค.ศ. 984–988)[5]
 • ตฺวันก่ง (端拱; ค.ศ. 988–989)[6]
 • ฉุนฮฺว่า (淳化; ค.ศ. 990–994)[7]
 • จื้อเต้า (至道; ค.ศ. 995–997)[8]
ค.ศ. 976–997
3 เจินจง (真宗)
 • จ้าว เต๋อชาง (趙德昌; ค.ศ. 968–983)
 • จ้าว ยฺเหวียนซิว (趙元休; ค.ศ. 983–986)
 • จ้าว ยฺเหวียนข่าน (趙元侃; ค.ศ. 986–995)
 • จ้าว เหิง (趙恆; ค.ศ. 995–1022)
จักรพรรดิอิงฝู จีกู่ เฉิงกง ร่างเต๋อ เหวินหมิง อู่ติ้ง จางเชิ่ง ยฺเหวียนเซี่ยว (應符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝)
 • เสียนผิง (咸平; ค.ศ. 998–1003)[9]
 • จิ่งเต๋อ (景德; ค.ศ. 1004–1007)[10]
 • ต้าจงเสียงฝู (大中祥符; ค.ศ. 1008–1016)[11]
 • เทียนสี่ (天禧; ค.ศ. 1017–1021)[12]
 • เฉียนซิง (乾興; ค.ศ. 1022)[13]
ค.ศ. 997–1022
4 เหรินจง (仁宗)
 • จ้าว โช่วอี้ (趙受益; ค.ศ. 1010–1018)
 • จ้าว เจิน (趙禎; ค.ศ. 1018–1063)
จักรพรรดิถี่เทียน ฝ่าเต้า จี้กง เฉฺวียนเต๋อ เฉินเหวิน เชิ่งอู่ รุ่ยเจ๋อ หมิงเซี่ยว (體天法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝)
 • เทียนเชิ่ง (天聖; ค.ศ. 1023–1032)[14]
 • หมิงเต้า (明道; ค.ศ. 1032–1033)[15]
 • จิ่งโย่ว (景祐; ค.ศ. 1034–1038)[16]
 • เป่า-ยฺเหวียน (寶元; ค.ศ. 1038–1040)[17]
 • คังติ้ง (康定; ค.ศ. 1040–1041)[18]
 • ชิ่งลี่ (慶曆; ค.ศ. 1041–1048)[19]
 • หฺวังโย่ว (皇祐; ค.ศ. 1049–1053)[20]
 • จื้อเหอ (至和; ค.ศ. 1054–1056)[21]
 • เจียโย่ว (嘉祐; ค.ศ. 1056–1063)[22]
ค.ศ. 1022–1063
5 อิงจง (英宗)
 • จ้าว จงฉือ (趙宗實; ค.ศ. 1036–1062)
 • จ้าว ฉู่ (趙曙; ค.ศ. 1062–1067)
จักรพรรดิถี่กาน อิงลี่ หลงกง เชิ่งเต๋อ เซี่ยนเหวิน ซู่อู่ รุ่ยเชิ่ง เซฺวียนเซี่ยว (體乾應曆隆功盛德憲文肅武睿聖宣孝皇帝) จื้อ ผิง (治平; ค.ศ. 1064–1067)[23] ค.ศ. 1063–1067
6 เฉินจง (神宗)
 • จ้าว จ้งเจิน (趙仲鍼; ค.ศ. 1048–1067)
 • จ้าว ซฺวี (趙頊; ค.ศ. 1067–1085)
จักรพรรดิถี่-ยฺเหวียน เสี่ยนเต้า ฝ่ากู่ ลี่เซี่ยน ตี้เต๋อ หวังกง อิงเหวิน เลี่ยอู่ ชินเหริน เชิ่งเซี่ยว (體元顯道法古立憲帝德王功英文烈武欽仁聖孝皇帝)
 • ซีหนิง (熙寧; ค.ศ. 1068–1077)[24]
 • ยฺเหวียนเฟิง (元豐; ค.ศ. 1078–1085)[25]
ค.ศ. 1067–1085
7 เจ๋อจง (哲宗)
 • จ้าว ยง (趙傭; ค.ศ. 1077–1085)
 • จ้าว ซฺวี่ (趙煦; ค.ศ. 1085–1100)
จักรพรรดิเซี่ยน-ยฺเหวียน จี้เต้า เสี่ยนเต๋อ ติ้งกง ชินเหวิน รุ่ยอู่ ฉีเชิ่ง เจาเซี่ยว (憲元繼道顯德定功欽文睿武齊聖昭孝皇帝)
 • ยฺเหวียนโย่ว (元祐; ค.ศ. 1086–1093)[26]
 • เช่าเชิ่ง (紹聖; ค.ศ. 1094–1098)[27]
 • ยฺเหวียนฝู (元符; ค.ศ. 1098–1100)[28]
ค.ศ. 1085–1100
8 ฮุ่ยจง (徽宗) จ้าว จี๋ (趙佶) จักรพรรดิถี่เฉิน เหอเต้า จฺวินเลี่ย ซฺวิ่นกง เชิ่งเหวิน เหรินเต๋อ ฉือเซี่ยน เสี่ยนเซี่ยว (體神合道駿烈遜功聖文仁德慈憲顯孝皇帝)
 • เจี้ยนจงจิ้นกั๋ว (建中靖國; ค.ศ. 1101)[29]
 • ฉงหนิง (崇寧; ค.ศ. 1102–1106)[30]
 • ต้า-กฺวัน (大觀; ค.ศ. 1107–1110)[31]
 • เจิ้งเหอ (政和; ค.ศ. 1111–1118)[32]
 • ฉงเหอ (重和; ค.ศ. 1118)[33]
 • เซฺวียนเหอ (宣和; ค.ศ. 1119–1125)[34]
ค.ศ. 1100–1125
9 ชินจง (欽宗) จ้าว หฺวัน (趙桓) จักรพรรดิกงเหวิน ชุ่นเต๋อ เหรินเซี่ยว (恭文順德仁孝皇帝) จิ้งคัง (靖康; ค.ศ. 1126–1127)[35] ค.ศ. 1126–1127
ราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127–1279)
10 (1) เกาจง (高宗) จ้าว โก้ว (趙構) จักรพรรดิโช่วหมิง จงซิง เฉฺวียนกง จื้อเต๋อ เชิ่งเฉิน อู่เหวิน เจาเหริน เซี่ยนเซี่ยว (受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝)
 • เจี้ยนหยาน (建炎; ค.ศ. 1127–1130)[36]
 • เช่าซิง (紹興; ค.ศ. 1131–1162)[37]
ค.ศ. 1127–1162
11 (2) เซี่ยวจง (孝宗)
 • จ้าว ปั๋วฉง (趙伯琮; ค.ศ. 1127–1133)
 • จ้าว เยฺวี่ยน (趙瑗; ค.ศ. 1133–1160)
 • จ้าว เหว่ย์ (趙瑋; ค.ศ. 1160–1162)
 • จ้าว เชิ่น (趙昚; ค.ศ. 1162–1194)
จักรพรรดิเช่าถ่ง ถงเต้า กฺวันเต๋อ เจากง เจ๋อเหวิน เฉินอู่ หมิงเชิ่ง เฉิงเซี่ยว (紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝)
 • หลงซิง (隆興; ค.ศ. 1163–1164)[38]
 • เฉียนเต้า (乾道; ค.ศ. 1165–1173)[39]
 • ฉุนซี (淳熙; ค.ศ. 1174–1189)[40]
ค.ศ. 1162–1189
12 (3) กวังจง (光宗) จ้าว ตุน (趙惇) จักรพรรดิสฺวินเต้า เซี่ยนเหริน หมิงกง เม่าเต๋อ เวินเหวิน ชุ่นอู่ เชิ่งเจ๋อ ฉือเซี่ยว (循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝) เช่าซี (紹熙; ค.ศ. 1190–1194)[41] ค.ศ. 1189–1194
13 (4) หนิงจง (寧宗) จ้าว โค่ว (趙擴) จักรพรรดิฝ่าเทียน เป้ย์เต้า ฉุนเต๋อ เม่ากง เหรินเหวิน เจ๋ออู่ เชิ่งรุ่ย กงเซี่ยว (法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝)
 • ชิ่ง-ยฺเหวียน (慶元; ค.ศ. 1195–1200)[42]
 • เจียไท่ (嘉泰; ค.ศ. 1201–1204)[43]
 • ไคสี่ (開禧; ค.ศ. 1205–1207)[44]
 • เจียติ้ง (嘉定; ค.ศ. 1208–1224)[45]
ค.ศ. 1194–1224
14 (5) หลี่จง (理宗)
 • จ้าว ยฺหวี-จฺวี่ (趙與莒; ค.ศ. 1205–1222)
 • จ้าว กุ้ยเฉิง (趙貴誠; ค.ศ. 1222–1224)
 • จ้าว ยฺหวิน (趙昀; ค.ศ. 1224–1264)
จักรพรรดิเจี้ยนเต้า เป้ย์เต๋อ ต้ากง ฟู่ซิง เลี่ยเหวิน เหรินอู่ เชิ่งหมิง อานเซี่ยว (建道備德大功復興烈文仁武聖明安孝皇帝)
 • เป่าชิ่ง (寶慶; ค.ศ. 1225–1227)[46]
 • เช่าติ้ง (紹定; ค.ศ. 1228–1233)[47]
 • ตฺวันผิง (端平; ค.ศ. 1234–1236)[48]
 • เจียซี (嘉熙; ค.ศ. 1237–1240)[49]
 • ฉุนโย่ว (淳祐; ค.ศ. 1241–1252)[50]
 • เป่าโย่ว (寶祐; ค.ศ. 1253–1258)[51]
 • ไคชิ่ง (開慶; ค.ศ. 1259)[52]
 • จิ่งติ้ง (景定; ค.ศ. 1260–1264)[53]
ค.ศ. 1224–1264
15 (6) ตู้จง (度宗)
 • จ้าว เมิ่งฉี่ (趙孟啟; ค.ศ. 1240–1251)
 • จ้าว จือ (; ค.ศ. 1251–1253)
 • จ้าว ฉี (趙祺; ค.ศ. 1253–1274)
จักรพรรดิตฺวันเหวิน หมิงอู่ จิ่งเซี่ยว (端文明武景孝皇帝) เสียนฉุน (咸淳; ค.ศ. 1265–1274)[54] ค.ศ. 1264–1274
16 (7) กง (恭) จ้าว เสี่ยน (趙顯) จักรพรรดิเซี่ยวกง อี้เชิ่ง (孝恭懿圣皇帝) เต๋อโย่ว (德祐; ค.ศ. 1275–1276)[55] ค.ศ. 1275–1276
17 (8) ตฺวันจง (端宗) จ้าว ชื่อ (趙昰) จักรพรรดิอฺวี้เหวิน เจาอู่ หมิ่นเซี่ยว (裕文昭武愍孝皇帝) จิ่งหยาน (景炎; ค.ศ. 1276–1278)[56] ค.ศ. 1276–1278
18 (9) จ้าว ปิ่ง (趙昺) เสียงซิ่ง (祥興; ค.ศ. 1278–1279)[57] ค.ศ. 1278–1279

อ้างอิง[แก้]

 1. Bo (1977), pp. 873–876.
 2. Bo (1977), pp. 876–878.
 3. Bo (1977), pp. 878–881.
 4. Bo (1977), pp. 881–883.
 5. Bo (1977), pp. 883–885.
 6. Bo (1977), pp. 885–886.
 7. Bo (1977), pp. 886–887.
 8. Bo (1977), p. 887.
 9. Bo (1977), pp. 887–891.
 10. Bo (1977), pp. 891–892.
 11. Bo (1977), pp. 892–894.
 12. Bo (1977), pp. 894–895.
 13. Bo (1977), p. 895.
 14. Bo (1977), pp. 895–896.
 15. Bo (1977), pp. 896–897.
 16. Bo (1977), pp. 897–898.
 17. Bo (1977), p. 898.
 18. Bo (1977), pp. 898–899.
 19. Bo (1977), pp. 899–903.
 20. Bo (1977), pp. 903–904.
 21. Bo (1977), p. 905.
 22. Bo, pp. 905–907.
 23. Bo (1977), pp. 908–909.
 24. Bo (1977), pp. 909–914.
 25. Bo (1977), pp. 914–918.
 26. Bo (1977), pp. 918–921.
 27. Bo (1977), pp. 921–923.
 28. Bo (1977), pp. 923–924.
 29. Bo (1977), p. 927.
 30. Bo (1977), pp. 927–928.
 31. Bo (1977), pp. 928–929.
 32. Bo (1977), pp. 929–931.
 33. Bo (1977), p. 931.
 34. Bo (1977), pp. 932–935.
 35. Bo (1977), pp. 937–938.
 36. Bo (1977), pp. 938–942.
 37. Bo (1977), pp. 944–961.
 38. Bo (1977), pp. 961–962.
 39. Bo (1977), pp. 963–965.
 40. Bo (1977), pp. 965–969.
 41. Bo (1977), pp. 970–972.
 42. Bo (1977), pp. 972–973.
 43. Bo (1977), pp. 977–978.
 44. Bo (1977), pp. 979–981.
 45. Bo (1977), pp. 981–988.
 46. Bo (1977), pp. 989–990.
 47. Bo (1977), pp. 991–994.
 48. Bo (1977), pp. 995–996.
 49. Bo (1977), pp. 996–997.
 50. Bo (1977), pp. 998–1002.
 51. Bo (1977), pp. 1003–1004.
 52. Bo (1977), p. 1005.
 53. Bo (1977), pp. 1006–1008.
 54. Bo (1977), pp. 1008–1011.
 55. Bo (1977), pp. 1012–1013.
 56. Bo (1977), pp. 1013–1015.
 57. Bo (1977), pp. 1015–1016.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Bo Yang (1977). Timeline of Chinese History (中國歷史年表). Taipei: Sing-Kuang Book Company Ltd.