รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ซ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ราชวงศ์ซ่ง ปกครองจีนอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 960 - 1279

Convention: "Sòng" + temple name or posthumous name except last emperor who was revered as Song Di Bing (Sòng Dì Bǐng 宋帝昺).

ราชวงศ์ซ่งเหนือ ค.ศ. 960- 1127[แก้]

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
ไท่จู่ (太祖 Tàizǔ) เจ้า กวงยิ่น (趙匡胤 Zhào Kuāngyìn) 960-976
 • Jianlong (建隆 Jiànlóng) 960-963
 • Qiande (乾德 Qiándé) 963-968
 • Kaibao (開寶 Kāibǎo) 968-976
ไท่จง (太宗 Tàizōng) เจ้า กวงอี้ (趙光義 Zhào Guāngyì) 976-997
 • Taipingxingguo (太平興國 Tàipíngxīngguó) 976-984
 • Yongxi (雍熙 Yōngxī) 984-987
 • Duangong (端拱 Duāngǒng) 988-989
 • Chunhua (淳化 Chúnhuà) 990-994
 • Zhidao (至道 Zhìdào) 995-997
เจินจง (真宗 Zhēnzōng) เจ้า เหิง (趙恆 Zhào Héng) 997-1022
 • Xianping (咸平 Xiánpíng) 998-1003
 • Jingde (景德 Jǐngdé) 1004-1007
 • Dazhongxiangfu (大中祥符 Dàzhōngxiángfú) 1008-1016
 • Tianxi (天禧 Tiānxǐ) 1017-1021
 • Qianxing (乾興 Qiánxīng) 1022
เหรินจง (仁宗 Rénzōng) เจ้า เจิน (趙禎 Zhào Zhēn) 1022-1063
 • Tiansheng (天聖 Tiānshèng) 1023-1032
 • Mingdao (明道 Míngdào) 1032-1033
 • Jingyou (景祐 Jǐngyòu) 1034-1038
 • Baoyuan (寶元 Bǎoyuán) 1038-1040
 • Kangding (康定 Kāngdìng) 1040-1041
 • Qingli (慶曆 Qìnglì) 1041-1048
 • Huangyou (皇祐 Huángyòu) 1049-1054
 • Zhihe (至和 Zhìhé) 1054-1056
 • Jiayou (嘉祐 Jiāyòu) 1056-1063
อิงจง (英宗 Yīngzōng) เจ้า ซู (趙曙 Zhào Shù) 1063-1067
 • Zhiping (治平 Zhìpíng) 1064-1067
เสินจง (神宗 Shénzōng) เจ้า สู (趙頊 Zhào Xū) 1067-1085
 • Xining (熙寧 Xīníng) 1068-1077
 • Yuanfeng (元豐 Yuánfēng) 1078-1085
เจ๋อจง (哲宗 Zhézōng) เจ้า สู (趙煦 Zhào Xǔ) 1085-1100
 • Yuanyou (元祐 Yuányòu) 1086-1094
 • Shaosheng (紹聖 Shàoshèng) 1094-1098
 • Yuanfu (元符 Yuánfú) 1098-1100
ฮุ่ยจง (徽宗 Huīzōng) เจ้า จี่ (趙佶 Zhào Jí) 1100-1125
 • Jianzhongjingguo (建中靖國 Jiànzhōngjìngguó) 1101
 • Chongning (崇寧 Chóngníng) 1102-1106
 • Daguan (大觀 Dàguān) 1107-1110
 • Zhenghe (政和 Zhènghé) 1111-1118
 • Chonghe (重和 Chónghé) 1118-1119
 • Xuanhe (宣和 Xuānhé) 1119-1125
ชินจง (欽宗 Qīnzōng) เจ้า ฮวง (趙桓 Zhào Huán) 1126-1127
 • Jingkang (靖康 Jìngkāng) 1125-1127

ราชวงศ์ซ่งใต้ ค.ศ. 1127-1279[แก้]

พระนามแต่งตั้ง พระนามเรียกขาน พระนามเดิม ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช) รัชศก
เกาจง (高宗 Gāozōng) เจ้า โก้ว (趙構 Zhào Gòu) 1127-1162
 • Jingyan (靖炎 Jìngyán) 1127-1130
 • Shaoxing (紹興 Shàoxīng) 1131-1162
เสี้ยวจง (孝宗 Xiàozōng) เจ้า เซิน (趙昚 Zhào Shèn) 1162-1189
 • Longxing (隆興 Lóngxīng) 1163-1164
 • Qiandao (乾道 Qiándào) 1165-1173
 • Chunxi (淳熙 Chúnxī) 1174-1189
กวงจง (光宗 Guāngzōng) เจ้า ตุน (趙惇 Zhào Dūn) 1189-1194
 • Shaoxi (紹熙 Shàoxī) 1190-1194
หนิงจง (寧宗 Níngzōng) เจ้า โคว (趙擴 Zhào Kuó) 1194-1224
 • Qingyuan (慶元 Qìngyuán) 1195-1200
 • Jiatai (嘉泰 Jiātài) 1201-1204
 • Kaixi (開禧 Kāixǐ) 1205-1207
 • Jiading (嘉定 Jiādìng) 1208-1224
ลี่จง (理宗 Lǐzōng) เจ้า ยวิน (趙昀 Zhào Yún) 1224-1264
 • Baoqing (寶慶 Bǎoqìng) 1225-1227
 • Shaoding (紹定 Shàodìng) 1228-1233
 • Duanping (端平 Duānpíng) 1234-1236
 • Jiaxi (嘉熙 Jiāxī) 1237-1240
 • Chunyou (淳祐 Chúnyòu) 1241-1252
 • Baoyou (寶祐 Bǎoyòu) 1253-1258
 • Kaiqing (開慶 Kāiqìng) 1259
 • Jingding (景定 Jǐngdìng) 1260-1264
ตู้จง (度宗 Dùzōng) เจ้า ฉี (趙祺 Zhào Qí) 1264-1274
 • Xianchun (咸淳 Xiánchún) 1265-1274
กงจง (恭宗 Gōngzōng) กงตี้ (恭帝 Gōngdì) เจ้า เซียน (趙顯 Zhào Xiǎn) 1275
 • Deyou (德祐 Déyòu) 1275-1276
ต้วนจง (端宗 Duān Zōng) เจ้า ซือ (趙昰 Zhào Shì) 1276-1278
 • Jingyan (景炎 Jǐngyán) 1276-1278
- ตี้ (帝 Dì) หรือ เหวย์ หวัง (衛王 Wèiwáng) เจ้า ปิง (趙昺 Zhào Bǐng) 1278-1279
 • Xiangxing (祥興 Xiángxīng) 1278-1279
จักรพรรดิตามราชวงศ์จีน
สามราชาห้าจักรพรรดิ - ราชวงศ์เซี่ย - ราชวงศ์ซาง - ราชวงศ์โจว - ราชวงศ์ฉิน - ราชวงศ์ฮั่น - ราชวงศ์จิ้น - ราชวงศ์เหนือ-ใต้ - ราชวงศ์สุย - ราชวงศ์ถัง
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร - ราชวงศ์เหลียว - ราชวงศ์ซ่ง - ราชวงศ์จิน - ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก - ราชวงศ์หยวน - ราชวงศ์หมิง - ราชวงศ์ชิง