จักรพรรดิเหลียวไท่จู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิไท่จู่

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวไท่จู่ (ค.ศ. 872 - 926) ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหลียว ทรงพระนามเดิมว่า เย่ว์ลู่ อาเปาจี ประสูติในเผ่าชี่ตัน เมื่อ ค.ศ. 872 (พ.ศ. 1415) ครอบครัวของพระองค์ไม่สงบเพราะพระอัยกา (ปู่) ของพระองค์สิ้นพระชนม์ระหว่างรบกับชนเผ่าอื่น ส่วนพระบิดาและพระปิตุลานั้นหนีหายไป พระอัยยิกา (ย่า) จึงต้องซ่อนพระองค์ไว้เพื่อความปลอดภัย

ด้านครอบครัว

 • พระมเหสีและพระสนม
  • จักรพรรดินีชุนฉิน (ซูลู่ผิง)
  • พระสนมเซียว
 • พระโอรส
  • เย่ว์ลู่เปย (เกิดจากจักรพรรดินีชุนฉิน)
  • เย่ว์ลู่เต๋อกวง (สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวไท่จง)(เกิดจากจักรพรรดินีชุนฉิน)
  • เย่ว์ลู่หลี่หู (เกิดจากจักรพรรดินีชุนฉิน)
  • เย่ว์ลู่ยาลี่กัว (เกิดจากสนมเซียว)
ก่อนหน้า จักรพรรดิเหลียวไท่จู่ ถัดไป
- 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1450 - พ.ศ. 1469)
2rightarrow.png จักรพรรดิเหลียวไท่จง