จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซ่งเจ๋อจง
สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจ๋อจง
จักรพรรดิพระองค์ที่ 7 แห่ง ราชวงศ์ซ่ง
ครองราชย์1 เมษายน ค.ศ. 1085 - 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1100 (14 ปี 111 วัน)
รัชสมัย14-15 ปี
ก่อนหน้าสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเซินจง
ถัดไปสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง
พระราชสมภพ4 มกราคม ค.ศ.1077
สวรรคต23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1100 ( 23 พรรษา)
พระนามเดิม
Zhao Xu
พระสมัญญานาม
เสียนหยวนจิเตาซือเต๋อหยางกงฉินเหวินรุ่ยหวู่ชีเซิงจ้าวเซียวหวงตี้
(憲元繼道世德揚功欽文睿武齊聖昭孝皇帝) (เฉลิมพระนามในปี ค.ศ.1113)
พระอารามนาม
เจ๋อจง (哲宗)
พระบรมชนกนาถสมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเซินจง
พระบรมชนนีสมเด็จพระจักรพรรดินีฉินเฉิง

สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจ๋อจง (ค.ศ. 1075 – ค.ศ. 1100, ทรงครองราชย์ ค.ศ. 1085 – ค.ศ. 1100) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ เป็นพระราชโอรสใน จักรพรรดิซ่งเสินจง กับจักรพรรดินีชินเฉิง ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1075 (พ.ศ. 1618) และเมื่อจักรพรรดิซ่งเสินจงพระราชบิดาเสด็จสวรรคตลงขณะพระชันษา 10 พรรษา พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนในปี ค.ศ. 1085 (พ.ศ. 1628) แต่เนื่องจากพระองค์ยังทรงพระเยาว์พระพันปีหลวง เกาจึงทรงเป็นผู้สำเร็จราชการและที่ปรึกษาราชกิจ และเมื่อทรงบรรลุนิติภาวะทรงสนับสนุนแนวทางอนุรักษ์แบบเก่าที่นำโดยซือหม่ากวงและทำให้แนวทางปฏิรูปของหวังอันสือยุติลง ส่วนเกาไทเฮาสิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ. 1093 (พ.ศ. 1636) อันเป็นปีที่ 8 ในรัชกาล องค์จักรพรรดิซ่งเจ๋อจงครองราชย์ได้ 15 ปี สวรรคตลงเมื่อปี ค.ศ. 1100 (พ.ศ. 1643) ขณะพระชนม์เพียง 25 พรรษาจักรพรรดิซ่งฮุ่ยจงพระราชอนุชาจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อ

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

ก่อนหน้า จักรพรรดิซ่งเจ๋อจง ถัดไป
จักรพรรดิซ่งเสินจง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1628 - พ.ศ. 1643)
จักรพรรดิซ่งฮุ่ยจง