จักรพรรดิฮั่นผิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิฮั่นผิง
จักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ฮั่น
ครองราชย์1 ปีก่อนคริสตกาล - 3 กุมภาพันธ์ 6
ก่อนหน้าจักรพรรดิฮั่นอาย
ถัดไปหรูจึอิง
ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์หวัง หมั่ง
หวัง เจิ้งจฺวิน
รัชศก
ยฺเหวียนชื่อ
พระราชบิดาจักรพรรดิฮั่นเซฺวียน
ประสูติ9 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 6

สมเด็จพระจักรพรรดิผิงแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นผิงตี้ (9 ปีก่อน ค.ศ.-3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 6) พระนามเดิมว่าหลิวคัน เป็นพระราชอนุชาในจักรพรรดิฮั่นเฉิง และเป็นโอรสอีกองค์ของจักรพรรดิฮั่นเซฺวียน เมื่อจักรพรรดิฮั่นอายสวรรคตเมื่อ 1 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 542) ตอนนั้นหลิวคันพระชนม์เพียง 9 พรรรษาและได้ขึ้นครองราชย์แทนพระญาติเป็นจักรพรรดิฮั่นผิง

แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ จึงต้องให้หวัง หมั่งและหวังไทเฮาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ครองราชย์ได้เพียง 6 ปีก็สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 6 (พ.ศ. 549) และหวัง หมั่งได้ยกหรูจึอิงพระญาติอีกองค์หนึ่งขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นผิง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นอาย 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 542 - พ.ศ. 548)
2rightarrow.png หรูจึอิง