จักรพรรดิจิ้นหมิ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิหมินตี้

สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหมิ่น (จีนตัวย่อ: 晋愍帝; จีนตัวเต็ม: 晉愍帝; พินอิน: Jìn Mǐn Dì; ค.ศ. 313 − 316, พ.ศ. 856 − 859) จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก ทรงครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 300 (พ.ศ. 843)

จักรพรรดิจิ้นหมิ่น ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ที่ถูกหลิวซงสำเร็จโทษ ขณะพระชนม์เพียง 13 พรรษา ต่อมาใน ค.ศ. 316 (พ.ศ. 859) ทรงถูกหลิวซงบุกเข้าฉางอัน จับสำเร็จโทษในอีก 2 ปีต่อมา ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษาทำให้ราชวงศ์จิ้นตะวันตกล่มสลายลง และสุมารุ่ยเชื้อพระวงศ์ ได้ขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิจิ้นหยวนตี้ และสถาปนาราชวงศ์จิ้นตะวันออกขึ้น

ก่อนหน้า จักรพรรดิจิ้นหมิ่น ถัดไป
จักรพรรดิจิ้นหฺวาย 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 856 - พ.ศ. 859)
2rightarrow.png จักรพรรดิจิ้นหยวนตี้|}