จักรพรรดิจิ้นหมิ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิจิ้นหมิ่น
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ค.ศ. 313–318
ก่อนหน้าจักรพรรดิจิ้นหฺวาย
ถัดไปสิบหกอาณาจักร
จักรพรรดิจิ้นหยวน แห่งราชวงศ์จิ้นตะวันออก
ประสูติค.ศ. 300
สวรรคตค.ศ. 318
ราชวงศ์จิ้น
พระราชบิดาสุมาเยี่ยน

สมเด็จพระจักรพรรดิจิ้นหมิ่น (จีนตัวย่อ: 晋愍帝; จีนตัวเต็ม: 晉愍帝; พินอิน: Jìn Mǐn Dì; ค.ศ. 313 − 318, พ.ศ. 856 − 861) จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์จิ้นตะวันตก ทรงครองราชย์สืบต่อจากจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 300 (พ.ศ. 843)

จักรพรรดิจิ้นหมิ่น ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนจักรพรรดิจิ้นหฺวาย ที่ถูกหลิวซงสำเร็จโทษ ขณะพระชนม์เพียง 13 พรรษา ต่อมาใน ค.ศ. 316 (พ.ศ. 859) ทรงถูกหลิวซงบุกเข้าฉางอัน จับสำเร็จโทษในอีก 2 ปีต่อมา ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษาทำให้ราชวงศ์จิ้นตะวันตกล่มสลายลง และสุมารุ่ยเชื้อพระวงศ์ ได้ขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิจิ้นหยวนตี้ และสถาปนาราชวงศ์จิ้นตะวันออกขึ้น

ก่อนหน้า จักรพรรดิจิ้นหมิ่น ถัดไป
จักรพรรดิจิ้นหฺวาย จักรพรรดิจีน
(ค.ศ. 313–318)
สิบหกอาณาจักร
และ
จักรพรรดิจิ้นหยวน
ราชวงศ์จิ้นตะวันออก