จักรพรรดิเหลียวเทียนจั้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวเทียนจั้วตี้ (เย่ว์ลี่ ชุน) (ค.ศ. 1075 - 1128) จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหลียว

ทรงพระนามเดิมว่า เย่ว์ลี่ ชุน เมื่อจักรพรรดิเหลียวต้าวจง พระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 1101 (พ.ศ. 1644) องค์ชายเย่ว์ลี่ ชุน จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า จักรพรรดิเหลียวเทียนจั้วตี้ ขณะพระชนม์ได้ 26 พรรษา

ช่วงปลายรัชกาลมีแม่ทัพผู้หนึ่งชื่อ เย่ว์ลี่ ต้าฉี ได้หนีภัยสงครามไปทางตะวันตก และสถาปนาราชวงศ์เหลียวตะวันตกขึ้น ส่วนเหลียวเทียนจั้วตี้ ได้ถูกจับไปเมื่อ ค.ศ. 1125 (พ.ศ. 1668) โดยกองทัพราชวงศ์จิน และสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1128 (พ.ศ. 1671) ขณะพระชนม์ได้ 53 พรรษา ทำให้ราชวงศ์เหลียวสิ้นสุดลง

ก่อนหน้า จักรพรรดิเหลียวเทียนจั้ว ถัดไป
จักรพรรดิเหลียวต้าวจง 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1644 - พ.ศ. 1668)
2rightarrow.png สิ้นสุดราชวงศ์เหลียว