จักรพรรดิฉินที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฉินเอ้อร์ซื่อหฺวังตี้
秦二世皇帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์ตุลาคม พ.ศ. 333ตุลาคม พ.ศ. 336
ก่อนหน้าจักรพรรดิฉินที่ 1
ถัดไปพระเจ้าจื่ออิง
พระนามเต็ม
จักรพรรดิฉินที่ 2
ราชวงศ์ฉิน
พระราชบิดาจิ๋นซีฮ่องเต้
ประสูติพ.ศ. 314
สวรรคตตุลาคม พ.ศ. 336
(พระชนมายุได้ 22 พรรษา)
ช่วงเวลา

จักรพรรดิฉินที่ 2 หรือ จักรพรรดิหูไห่ มีพระนามเดิมว่าองค์ชายหูไห่ เป็นพระราชโอรสองค์รองของ จิ๋นซีฮ่องเต้ ประสูติเมื่อปี 229 ปีก่อนค.ศ. ทรงอยู่ภายใต้การสั่งสอนของเจ้าเกามหาขันที เมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี 210 ปีก่อนคริสตกาล และองค์ชายฝูซูพระเชษฐาต่างพระมารดาที่รัชทายาทถูกราชโองการปลอมที่เขียนขึ้นโดยเจ้าเกา และ หลี่ซือ อัครมหาเสนาบดีให้ปลงพระชนม์ชีพพระองค์เองพร้อมกับขุนศึกคู่พระทัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งก็คือแม่ทัพเมิ่งเถียน พระองค์จึงขึ้นทรงราชย์แทนแต่ทรงครองราชย์ได้เพียง 3 ปีก็ถูกเจ้าเกาปลงพระชนม์และยกเจ้าอิงขึ้นทรงราชย์ต่อ

ก่อนหน้า จักรพรรดิฉินที่ 2 ถัดไป
จักรพรรดิฉินที่ 1 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(210 ปีก่อนคริสตกาล - 207 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png พระเจ้าจื่ออิง