ข้ามไปเนื้อหา

จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระจักรพรรดิจินซีจง (Xizong of Jin) (ค.ศ. 1119 - 1149) จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์จิน ประสูติเมื่อ ค.ศ. 1119 (พ.ศ. 1662) พระนามเดิมว่า หว่านเอี๋ยน เหอล่า เป็นพระราชโอรสขององค์ชายซงจุ่น พระโอรสองค์โตในจักรพรรดิจินไท่จู่ เมื่อพระอัยกาคือจักรพรรดิจินไท่จง พระอนุชาในพระเจ้าจินไท่จู่ สวรรคตในปี ค.ศ. 1135 (พ.ศ. 1678) พระองค์จึงขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่าจักรพรรดิจินซีจง ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษา และได้รับพระนามใหม่เป็นหวันเอี๋ยนต้าน(完颜亶)

พระเจ้าจินซีจงสิ้นพระชนม์เนื่องจากการปลงพระชนม์จากองค์ชายหวันเอี๋ยนเหลี่ยง(หวันเอี๋ยนตี้กูไน)ผู้เป็นพระญาติ และขึ้นครองราชย์เป็น จักรพรรดิไหหลิงหวัง ในปี ค.ศ.1149

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา:พระเจ้าจินฮุยจง หวันเอี๋ยนซงจุ่น (องค์ชายรัชทายาทซงจุ่นพระโอรสในพระเจ้าจินไท่จู่)(金徽宗 完颜宗峻)
 • พระราชมารดา:พระสนมจากสกุลปู้ฉ้า(蒲察氏)
 • พระอนุชา
  • หวันเอี๋ยนย้วน (胙王完颜元,本名常胜)
  • หวันเอี๋ยนฉ้าไฉ๋(安武军节度使完颜查刺)
 • ฮองเฮา พระสนม และพระโอรส
  • เต๋าปิงฮองเฮาจากสกุลเป้ยหม่าน(悼平皇后裴满氏)
   • พระโอรส องค์ชายรัชทายาท หวันเอี๋ยนจี๋อาน(太子完颜济安)
  • พระสนมเซียนจากสกุลสวี(贤妃許氏)
   • พระโอรส อ๋องเว่ย หวันเอี๋ยนเต๋าจี๋(魏王完颜道济)
  • พระสนมเต๋อจากสุกลอู่กู่หลุ๋น( 德妃乌古论氏)
  • พระสนมเจียจากสกุลกู่(妃夹谷氏)
  • พระสนมจากสกุลจาง(妃张氏)
  • พระสนมจากสกุลเป้ยหม่าน( 妃裴满氏)


ก่อนหน้า จักรพรรดิจินซีจง (หว่านเอี๋ยน เหอล่า) ถัดไป
จักรพรรดิจินไท่จง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1678 - พ.ศ. 1692)
จักรพรรดิไหหลิงหวัง