พระตำหนักเขื่อนห้วยหลวง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระตำหนักเขื่อนห้วยหลวง เป็นพระตำหนักที่ประทับในเขื่อนห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

พระตำหนักเขื่อนห้วยหลวง เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เวลาที่พระองค์เสด็จมาทรงงาน ณ จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งพระองค์เสด็จมาทรงประทับเกือบทุกปี นอกจากพระองค์แล้ว ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลาเสด็จมาทรงงานเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบันพระตำหนักหลังนี้อยู่ในการดูแลของเขื่อนห้วยหลวง โดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน แต่จะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าชม