ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลอุดรธานี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลอุดรธานี
ชื่ออังกฤษUdonthani Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
วารสารเวชสารโรงพยาบาลอุดรธานี
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลอุดรธานี
ที่อยู่33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

การลงนามการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการร่วมผลิตแพทย์เร่งด่วนตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อผลิตแพทย์ในโครงการเร่งรัดการร่วมผลิตแพทย์ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547-2556 ตั้งเป้า 7 ปี ผลิตให้ได้ 560 คน เฉพาะในปี 2550 รับนักเรียนจากส่วนภูมิภาคในจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์ 112 คน พร้อมกันนี้ก็ใช้งบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลอุดรธานี ให้เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก โดยเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกุลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์วิทยา จารุพนผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์เจริญ มีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรงผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศรับตรงประจำปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]