กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทีมเข้าร่วม124 มหาวิทยาลัย
กีฬา35 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด21 มกราคม 2566 (2566-01-21)
พิธีปิด30 มกราคม 2566 (2566-01-30)
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 หรือ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023 เป็นการแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 21 - 30 มกราคม พ.ศ. 2566 (เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 และเลื่อนเป็นวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยและ กกมท. ตัดสินใจเลื่อนการจัดการแข่งขัน)[1] โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การพัฒนาและเตรียมการ[แก้]

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้เคยเป็นเสนอตัวเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2557) และ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2562) แต่ติดปัญหาความพร้อมของสนามที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงไม่ได้รับการคัดเลือก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 พ.ศ. 2564 หลังจากที่พลาดเป็นเจ้าภาพถึง 2 ครั้ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งที่สอง ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การเลื่อนการแข่งขัน[แก้]

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ (ก.ก.ม.ท.) ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 จากเดิมวันที่ 10 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564[2]

ที่พักนักกีฬา[แก้]

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (หมากแข้ง) หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง) จำนวน (คน) จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง) จำนวน (คน)
อาคาร 1
253
1,000
อาคาร 1
235
940
อาคาร 2
253
1,000
อาคาร 2
235
940
อาคาร 3
254
1,000
อาคาร 3
236
944
- - - อาคาร 4
272
1,080
รวม 3 อาคาร
760
3,000
รวม 4 อาคาร
978
3,972
รวมทั้งหมด 1,738 ห้อง 6,972 คน
ที่มา: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[3]

สัญลักษณ์และมาสคอต[แก้]

ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

  • คุณทองโบราณ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

รอข้อมูล

สัญลักษณ์นำโชค[แก้]

รอข้อมูล

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 มีจำนวนทั้งสิ้น 124 สถาบัน ได้แก่

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

สนามแข่งขัน[แก้]

รอข้อมูล

การแข่งขัน[แก้]

ชนิดกีฬา[แก้]

ในการจัดการแข่งขัน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันทั้งหมด อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 35 ชนิดกีฬาตามความพร้อมสนามแข่งขัน ที่สามารถจัดการแข่งขันได้ดังนี้

ตารางการแข่งขัน[แก้]

รอข้อมูล

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

รอข้อมูล

อ้างอิง[แก้]

  1. https://today.line.me/th/v2/article/o7KQwN
  2. https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1362211/
  3. http://std.udru.ac.th/std2014/attachments/article/73/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 47

(มหาวิทยาลัยรังสิต)
2leftarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2564)
2rightarrow.png กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49

(มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)