กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จำนวนมหาวิทยาลัย 124 มหาวิทยาลัย
ชนิดกีฬา 29 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด รอกำหนด
พิธีปิด รอกำหนด
สนามกีฬาหลัก สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หลังจากที่เคยเป็นเสนอตัวเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2557) และ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2562) แต่ติดปัญหาความพร้อมของสนามที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงไม่ได้รับการคัดเลือก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 สกอ.มีมติให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 พ.ศ. 2564 หลังจากที่พลาดเป็นเจ้าภาพถึง 2 ครั้ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งที่สอง ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ต่อจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สัญลักษณ์และมาสคอต[แก้]

ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

รอข้อมูล

ตราสัญลักษณ์[แก้]

รอข้อมูล

สัญลักษณ์นำโชค[แก้]

ชนิดกีฬา[แก้]

ในการจัดการแข่งขัน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันทั้งหมด อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 29 ชนิดกีฬาตามความพร้อมสนามแข่งขัน ที่สามารถจัดการแข่งขันได้ดังนี้

หมู่บ้านนักกีฬา[แก้]

หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง) จำนวน (คน)
อาคาร 1
235
940
อาคาร 2
235
940
อาคาร 3
236
944
อาคาร 4
272
1,080
รวม
978
3,972
หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (หมากแข้ง)
จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง) จำนวน (คน)
อาคาร 1-3
760
3,000
รวมทั้งหมด
1,738
6,972

ที่มา: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[1]

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

มหาวิทยาลัยที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 มีจำนวนทั้งสิ้น 124 มหาวิทยาลัย ได้แก่

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]