กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 48
เจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำขวัญSpirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา
ทีมเข้าร่วม122 สถาบัน
นักกีฬาเข้าร่วม9,416 คน
กีฬา35 ชนิดกีฬา
ชนิด361 ประเภท
พิธีเปิด22 มกราคม 2566 (2566-01-22)
พิธีปิด30 มกราคม 2566 (2566-01-30) (ไม่มีพิธีปิด)
ประธานพิธีเปิดศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นักกีฬาปฏิญาณภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค
ผู้ตัดสินปฏิญาณธนดล สุมังคละ
ผู้จุดคบเพลิงอรอุมา เชษฐา
สนามกีฬาหลักสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เว็บไซต์ทางการudongames.udru.ac.th

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 หรือ ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023 เป็นการแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 21 - 30 มกราคม พ.ศ. 2566 (เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 และเลื่อนเป็นวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยและ กกมท. ตัดสินใจเลื่อนการจัดการแข่งขัน)[1] โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การพัฒนาและเตรียมการ[แก้]

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้เคยเป็นเสนอตัวเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 41 (พ.ศ. 2557) และ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2562) แต่ติดปัญหาความพร้อมของสนามที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงไม่ได้รับการคัดเลือก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีมติให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 พ.ศ. 2564 หลังจากที่พลาดเป็นเจ้าภาพถึง 2 ครั้ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งที่สอง ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การเลื่อนการแข่งขัน[แก้]

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ (ก.ก.ม.ท.) ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 จากเดิมวันที่ 10 - 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 8 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564[2]

ที่พักนักกีฬา[แก้]

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (หมากแข้ง) หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง) จำนวน (คน) จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง) จำนวน (คน)
อาคาร 1
253
1,000
อาคาร 1
235
940
อาคาร 2
253
1,000
อาคาร 2
235
940
อาคาร 3
254
1,000
อาคาร 3
236
944
- - - อาคาร 4
272
1,080
รวม 3 อาคาร
760
3,000
รวม 4 อาคาร
978
3,972
รวมทั้งหมด 1,738 ห้อง 6,972 คน
ที่มา: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[3]

สัญลักษณ์และมาสคอต[แก้]

มาสคอต[แก้]

"คุณทองโบราณ" มีลักษณะเป็นสุนัข ซึงอ้างอิงมาจากมาสคอตประจำจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีการขุดค้นพบโครงกระดูกของสุนัขพันธุ์ไทยสภาพสมบูรณ์ มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ณ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2546

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดอกจานสีส้ม (ดอกทองกวาว) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี และเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในตราสัญลักษณ์มีลวดลายภาพเขียนสีเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง มีสัญลักษณ์รูปมือรองรับอยู่ด้านล่างมีความหมายสื่อถึงการประคับประคองจากการผ่านสถานการณ์การระบาดทั่วของโควิด-19[4]

คำขวัญการแข่งขัน[แก้]

Spirit Of The Games ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน[แก้]

รอบคัดเลือก[แก้]

รอบคัดเลือก 5 ภูมิภาค[5]

 • เจ้าภาพเขตกรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • เจ้าภาพเขตภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • เจ้าภาพเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • เจ้าภาพเขตภาคกลาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 • เจ้าภาพเขตภาคใต้ : มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

รอบมหกรรม[แก้]

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 122 สถาบัน ได้แก่

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

สนามแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ใช้สนามกีฬาหลักในจังหวัดอุดรธานี[6]

สนามแข่งขัน ชนิดกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรีฑา
สนามรักบี้ฟุตบอล รักบี้ฟุตบอล
หอประชุมอเนกประสงค์ อีสปอร์ต, บาสเกตบอล 3x3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว
สนามฟุตบอล ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ฟุตบอล
อาคารยิมเนเซียม 1 บาสเกตบอล, เซปักตะกร้อ
อาคารยิมเนเซียม 2 วอลเลย์บอล, ฟุตซอล
หอประชุม ฮอลล์ 1 เทเบิลเทนนิส, ยิวยิตสู
หอประชุม ฮอลล์ 2 เทควันโด, ปันจักสีลัต, ฮับกีโด
หอประชุม ฮอลล์ 3 สแต็ก
สนามเทนนิส เทนนิส
สนามวอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด
สนามเปตอง เปตอง
อาคารสำนักวิทยาบริการ ชั้น 5 เอแม็ท, ครอสเวิร์ด
ห้องประชุม อาคาร LP หมากกระดาน
ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริดจ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
สนามฟุตบอล ฟุตบอล
โดมกีฬาแฮนด์บอล แฮนด์บอล
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว
เวทีมวยชั่วคราว มวยสากล
สนามฟุตบอล เกทบอล
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
สระว่ายน้ำ ว่ายน้ำ
โดมกีฬา คอร์ฟบอล
สนามกีฬาสังกัดภาครัฐ / สถานศึกษา / ภาคเอกชน
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ฟุตบอล, จานร่อน ประเภทดิสก์กอล์ฟ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ฟุตบอล
สนามฟุตบอล กองบิน 23 อุดรธานี ฟุตบอล
อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี แบดมินตัน, เพาะกาย, แอโรบิกแดนซ์
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เรือพาย
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามพร้าววิทยา จานร่อน ประเภทอัลทิเมท/กัตซ์
สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราว วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย กีฬาทางอากาศ
สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียม คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี ขี่ม้า

การแข่งขัน[แก้]

ชนิดกีฬา[แก้]

ในการจัดการแข่งขัน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันทั้งหมด อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 35 ชนิดกีฬาตามความพร้อมสนามแข่งขัน ที่สามารถจัดการแข่งขันได้ดังนี้

กีฬาบังคับ
กีฬาเลือกสากล
กีฬาเลือกทั่วไป
กีฬาไทย
กีฬาสาธิต

ตารางการแข่งขัน[แก้]

OC พิธีเปิด การแข่งขันรอบทั่วไป 1 เหรียญทอง CC พิธีปิด
มกราคม 21
ส.
22
อา.
23
จ.
24
อ.
25
พ.
26
พฤ.
27
ศ.
28
ส.
29
อา.
30
จ.
จำนวนเหรียญทอง
พิธีการ OC
กีฬาบังคับ กรีฑา 5 9 8 10 11 43
ว่ายน้ำ 7 7 7 7 7 7 42
ฟุตบอล 2 2
วอลเลย์บอล 2 2
บาสเกตบอล 2 2
แบดมินตัน 2 5 7
เซปักตะกร้อ 2 1 1 2 6
เทควันโด 5 5 5 4 2 21
ฟุตซอล 2 2
เทนนิส 2 2 3 7
กีฬาเลือกสากล เทเบิลเทนนิส 1 4 2 7
วอลเลย์บอลชายหาด 2 2
เปตอง 2 2 1 2 2 9
รักบี้ฟุตบอล 2 1 3
ยิวยิตสู 6 8 6 8 10 38
เพาะกาย 8 8
มวยสากลสมัครเล่น 13 13
อีสปอร์ต 3 3
บาสเกตบอล 3x3 2 2
กีฬาทางอากาศ 6 6
เรือพาย 10 12 10 32
ปันจักสีลัต 6 20 26
ฮับกิโด 5 7 8 20
แฮนด์บอล 2 2
จานร่อน 1 3 2 6
ขี่ม้า 3 2 5
กีฬาเลือกทั่วไป เอแม็ท 2 2 1 2 7
ครอสเวิร์ด 2 2 1 2 7
บริดจ์ 1 1 2 2 6
หมากกระดาน 7 21 28
กีฬาไทย มวยไทยสมัครเล่น 13 13
กีฬาสาธิต คอร์ฟบอล กีฬาสาธิต
แอโรบิกแดนซ์
เกตบอล
สแต็ก
รวมเหรียญทอง 0 27 35 54 66 50 59 23 50 13 377
รวมการสะสมจากวันก่อน 0 27 62 116 182 232 291 314 364 377
มกราคม 21
ส.
22
อา.
23
จ.
24
อ.
25
พ.
26
พฤ.
27
ศ.
28
ส.
29
อา.
30
จ.
จำนวนเหรียญทอง

อ้างอิง:[7]

สรุปเหรียญการแข่งขัน[แก้]

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 เฉพาะ 10 อันดับแรก

  *  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลำดับที่มหาวิทยาลัยทองเงินทองแดงรวม
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี1373131199
2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ365051137
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย323152115
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์20333487
5 มหาวิทยาลัยรังสิต10192756
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1091938
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์9243568
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี84820
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ84820
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ821424
แหล่งที่มา: [8]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://today.line.me/th/v2/article/o7KQwN
 2. https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1362211/
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-12-04. สืบค้นเมื่อ 2018-08-13.
 4. "สื่อประชาสัมพันธ์ - ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์".
 5. "กำหนดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48". facebook. The University Sports Board of Thailand.
 6. https://udongames.udru.ac.th/website/schedule/
 7. "กำหนดการ - ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์".
 8. "สรุปเหรียญรางวัล ตามสังกัด ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48". udongames.sat.or.th. ระบบรายงานผลการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 2023-01-31.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 47

(มหาวิทยาลัยรังสิต)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2566)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)