พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้เป็นรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 3 พระองค์ และพระสนม 56 คน รวม 59 พระองค์/คน

มีพระราชโอรส 39 พระองค์ พระราชธิดา 43 พระองค์ และตก 2 พระองค์ รวม 84 พระองค์ ได้แก่

พระราชธิดาในรัชกาลที่ 4
แถวหลัง: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนกวรรณเลขา, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามัณยาภาธร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนงค์นพคุณ
แถวกลาง: สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
แถวหน้า: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพศรีสอาด, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง

     ยังทรงพระชนม์

ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Prince Mahesuan Siwawilat.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
ช. เจ้าจอมมารดาน้อย 6 มีนาคม พ.ศ. 2366[1] 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2410 44 ปี 141 วัน
2
Prince Witsanunat Niphathon.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
ช. เจ้าจอมมารดาน้อย 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2367[1] 4 ธันวาคม ค.ศ. 2405 38 ปี 192 วัน
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
3
พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์1.jpg
หม่อมยิ่ง
ญ. เจ้าจอมมารดาแพ 21 มกราคม พ.ศ. 2395[1] 2 กันยายน ค.ศ. 2429[2] 34 ปี 224 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณาวัฏ
ช. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2395[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2396 ถึง 28 มีนาคม ค.ศ. 2397[3] 0 ปี 244 วัน ถึง 1 ปี 261 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าโสมนัส
ช. สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2395[1] ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
6
พระองค์เจ้าทักษิณชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี
ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 18 กันยายน พ.ศ. 2395[1] 13 กันยายน ค.ศ. 2449 53 ปี 360 วัน
7
Princess Somavadi Sri Rattanarajadhida.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
ญ. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395[1] 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2474 78 ปี 167 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาตลับ 22 มีนาคม พ.ศ. 2396[1] 29 มีนาคม ค.ศ. 2396 0 ปี 7 วัน
9
Chulalongkorn LoC.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ช. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 20 กันยายน พ.ศ. 2396[1] 23 ตุลาคม ค.ศ. 2453 57 ปี 33 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีพัฒนา
ญ. เจ้าจอมมารดาเอี่ยม 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396[1] 8 มิถุนายน ค.ศ. 2416 19 ปี 191 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสวตรวรลาภ
ช. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2397[1] 18 ธันวาคม ค.ศ. 2399 2 ปี 227 วัน
12
พระองค์เจ้าประภัศร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร
ญ. เจ้าจอมมารดาเกศ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2397[1] 29 มิถุนายน ค.ศ. 2469 72 ปี 49 วัน
13
พระองค์เจ้าภักตร์พิมลพรรณ.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ
ญ. เจ้าจอมมารดาแพ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2397[1] 18 ตุลาคม ค.ศ. 2449 51 ปี 358 วัน
14
Princess Manyabhadhorn.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามัณยาภาธร
ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397[1] 26 ตุลาคม ค.ศ. 2428 30 ปี 339 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแดง
ช. เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 19 มีนาคม พ.ศ. 2398[1] 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2398 0 ปี 61 วัน
16
Princess Chandornmondon.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
ญ. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 24 เมษายน พ.ศ. 2398[1] 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2406 8 ปี 20 วัน
17
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
ช. เจ้าจอมมารดากลิ่น 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2398[1] 10 สิงหาคม ค.ศ. 2468 70 ปี 95 วัน
18
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณเลิศ
ช. เจ้าจอมมารดาบัว 26 มิถุนายน พ.ศ. 2398[1] 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2400 2 ปี 17 วัน
19
พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ
ญ. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2398[1] 7 สิงหาคม ค.ศ. 2456 58 ปี 24 วัน
20
Prince Phichit Prichakon.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
ช. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2398[1] 11 มีนาคม ค.ศ. 2453 54 ปี 133 วัน
21
Princess Kattiyakalaya.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา
ญ. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย 10 ธันวาคม พ.ศ. 2398[1] 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2425 26 ปี 154 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดามาไลย 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399[1] 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2399 0 ปี 1 วัน
23
Prince Sukhasawasdee1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
ช. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 15 มีนาคม พ.ศ. 2399[1] 16 เมษายน ค.ศ. 2468 69 ปี 33 วัน
24
พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
ช. เจ้าจอมมารดาตลับ 15 มีนาคม พ.ศ. 2399[1] 8 ธันวาคม ค.ศ. 2440 41 ปี 268 วัน
25
Prince Prachak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ช. เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 5 เมษายน พ.ศ. 2399[1] 25 มกราคม ค.ศ. 2468 68 ปี 295 วัน
26 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ช. เจ้าจอมมารดาแพ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2399[1] 4 มกราคม ค.ศ. 2468 68 ปี 139 วัน
27
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
ช. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2399[1] 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2474 75 ปี 10 วัน
28
Prince Chaturonrasmi.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
ช. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 13 มกราคม พ.ศ. 2400[1] 11 เมษายน ค.ศ. 2443 43 ปี 88 วัน
29
Prince Unakan Ananta Norajaya.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
ช. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400[1] 29 มีนาคม ค.ศ. 2417 17 ปี 35 วัน
30
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ
ช. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2400[1] 3 มกราคม ค.ศ. 2459 58 ปี 139 วัน
31
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขียว
ญ. เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2400[1] 22 สิงหาคม ค.ศ. 2400 0 ปี 1 วัน
32
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสมอสมัยหรรษา
ญ. เจ้าจอมมารดามาไลย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2400[1] 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2417 16 ปี 145 วัน
33
Prince Srisiddhi Thongjaya the prince of Siridhaj Sangkas.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
ช. เจ้าจอมมารดาบัว 16 ตุลาคม พ.ศ. 2400[1] 11 มีนาคม ค.ศ. 2454 53 ปี 146 วัน
34
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
ช. เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2400[1] 16 เมษายน ค.ศ. 2462 61 ปี 181 วัน
35
พระองค์เจ้าอนงค์นพคุณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนงค์นพคุณ
ญ. เจ้าจอมมารดาเอม 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400[1] 22 มีนาคม ค.ศ. 2427 26 ปี 124 วัน
36
Princess Kanokvanna Lekha.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนกวรรณเลขา
ญ. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2400[1] 29 มิถุนายน ค.ศ. 2461 60 ปี 190 วัน
37
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
ช. เจ้าจอมมารดาพึ่ง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2400[1] 3 เมษายน ค.ศ. 2465 64 ปี 95 วัน
38
Arunvadi.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
ญ. เจ้าจอมมารดาหรุ่น 13 มกราคม พ.ศ. 2401[1] 26 สิงหาคม ค.ศ. 2476 75 ปี 226 วัน
39
พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
ญ. เจ้าจอมมารดาแก้ว 27 มกราคม พ.ศ. 2401[1] 25 มกราคม ค.ศ. 2479 77 ปี 363 วัน
40
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑานพรัตน์
ญ. เจ้าจอมมารดาโหมด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2401[1] 2 มิถุนายน ค.ศ. 2404 3 ปี 28 วัน
41
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์
ช. เจ้าจอมมารดาตลับ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2401[1] 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2422 21 ปี 7 วัน
42
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
ช. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2401[1] 28 มิถุนายน ค.ศ. 2466 64 ปี 213 วัน
43
Princess Oradaya Debkanya.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 18 กันยายน พ.ศ. 2402[1] 4 เมษายน ค.ศ. 2449 46 ปี 198 วัน
44
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402[1] 7 ธันวาคม ค.ศ. 2402 0 ปี 7 วัน
45
Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg
สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ช. สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 11 มกราคม พ.ศ. 2403[1] 13 มิถุนายน ค.ศ. 2471 68 ปี 153 วัน
46
พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน
ญ. เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 1 มีนาคม พ.ศ. 2403[1] 6 มิถุนายน ค.ศ. 2419 16 ปี 97 วัน
47
วชิรญาณวโรรส.jpg
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ช. เจ้าจอมมารดาแพ 12 เมษายน พ.ศ. 2403[1] 2 สิงหาคม ค.ศ. 2464 61 ปี 112 วัน
48
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญรุ่งราษี
ช. เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2403[1] 7 เมษายน ค.ศ. 2407 ถึง 26 มีนาคม ค.ศ. 2408[4] 3 ปี 229 วัน ถึง 4 ปี 218 วัน
49
พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
ช. ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุ่น) 7 กันยายน พ.ศ. 2403[1] 21 เมษายน ค.ศ. 2458 54 ปี 226 วัน
50
Queen Sunandha of Siam.jpg
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ญ. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403[1] 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2423 19 ปี 202 วัน
51
The World's Parliament of Religions - an illustrated and popular story of the World's First Parliament of Religions, held in Chicago in connection with the Columbian exposition of 1893 (1893) (14762928424).jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 11 ธันวาคม พ.ศ. 2403[1] 10 ตุลาคม ค.ศ. 2475 71 ปี 303 วัน
52
Sukhumala Marasri Queen consort of Siam.jpg
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
ญ. เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2404[1] 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2470 66 ปี 60 วัน
53
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา
ญ. เจ้าจอมมารดาดวงคำ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2404[1] 16 มิถุนายน ค.ศ. 2468 63 ปี 304 วัน
54
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ตกเมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2418
55
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
ช. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2404[1] 28 มกราคม ค.ศ. 2479 74 ปี 154 วัน
56
พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรจบเบญจมา
ญ. เจ้าจอมมารดาแพ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404[1] 13 กันยายน ค.ศ. 2435 30 ปี 312 วัน
57
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาเขียน 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404[1] 11 ตุลาคม ค.ศ. 2474 69 ปี 325 วัน
58
กรมนุภาพ.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ช. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405[1] 1 ธันวาคม ค.ศ. 2486 81 ปี 163 วัน
59
พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี
ญ. เจ้าจอมมารดาเพ็ง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2405[1] 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2474 69 ปี 131 วัน
60
พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
ช. ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2405[1] 11 ตุลาคม ค.ศ. 2432 27 ปี 85 วัน
61
Savang Vadhana Queen consort of Siam.jpg
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ญ. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 10 กันยายน พ.ศ. 2405[1] 17 ธันวาคม ค.ศ. 2498 93 ปี 98 วัน
62
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
ช. ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด) 1 เมษายน พ.ศ. 2406[1] 28 ตุลาคม ค.ศ. 2456 50 ปี 210 วัน
63
Prince Chitcharoen, Narisara Nuvadtivongs.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ช. พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย 28 เมษายน พ.ศ. 2406[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2490 83 ปี 316 วัน
64
พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
ช. เจ้าจอมมารดาบัว 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2406[1] 5 เมษายน ค.ศ. 2466 59 ปี 313 วัน
65
Princess Kanchanakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร
ญ. เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2406[1] 21 กันยายน ค.ศ. 2475 69 ปี 105 วัน
66
พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน
ญ. เจ้าจอมมารดาห่วง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2406[1] 1 มิถุนายน ค.ศ. 2482 75 ปี 229 วัน
67
Queen Saovabha Phongsri.jpg
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ญ. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 1 มกราคม พ.ศ. 2407[1] 20 ตุลาคม ค.ศ. 2462 55 ปี 292 วัน
68
Princess Khaekhaiduang.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
ญ. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 11 มกราคม พ.ศ. 2407[1] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2472 65 ปี 221 วัน
69
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
ญ. เจ้าคุณจอมมารดาสำลี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[1] 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2501 94 ปี 67 วัน
70
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดำรงฤทธิ์
ช. เจ้าจอมมารดาบัว 14 มกราคม พ.ศ. 2408[1] 10 มกราคม ค.ศ. 2410 1 ปี 361 วัน
71
พระองค์เจ้าหญิงประสานศรีใส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง 3 มีนาคม พ.ศ. 2408[1] 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2450 42 ปี 123 วัน
72
Princess Praphanrasmi.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี
ญ. ท้าววนิดาพิจาริณี (เจ้าจอมมารดาสุ่น) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2408[1] 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2446 38 ปี 70 วัน
73
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญฤทธิเดช
ช. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2408[1] 1 มิถุนายน ค.ศ. 2408 0 ปี 9 วัน
74
พระองค์เจ้าหญิงเสาวภาคย์พรรณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ
ญ. เจ้าจอมมารดาหว้า 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2408[1] 2 มีนาคม ค.ศ. 2438 29 ปี 281 วัน
75
Princess Pradithasaree.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
ญ. เจ้าจอมมารดาดวงคำ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[1] 18 มีนาคม ค.ศ. 2505 96 ปี 242 วัน
76
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ช. สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา 22 ธันวาคม พ.ศ. 2408[1] 10 ธันวาคม ค.ศ. 2478 69 ปี 353 วัน
77
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
ช. เจ้าจอมมารดาห่วง 30 มกราคม พ.ศ. 2409[1] 15 เมษายน ค.ศ. 2450 41 ปี 75 วัน
78
Princess Puang Soi Sa-ang.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
ญ. เจ้าจอมมารดาเที่ยง 30 กันยายน พ.ศ. 2409[1] 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2493 83 ปี 150 วัน
79
พระองค์เจ้าหญิงประไพศรีสอาด.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพศรีสอาด
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2410[1] 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2453 42 ปี 359 วัน
80
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาเชย 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2410[1] ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
81
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพุทธประดิษฐา
ญ. เจ้าจอมมารดาพุ่ม 1 มกราคม พ.ศ. 2411[1] 7 มีนาคม ค.ศ. 2414 3 ปี 65 วัน
82
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. ท้าวศรีสัจจา (เจ้าจอมมารดาอิ่ม) 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411[1] ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
83
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ตกในราว พ.ศ. 2411 - 2412
ประสูติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
84
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์
ญ. เจ้าจอมมารดาห่วง 23 มีนาคม พ.ศ. 2412[1] 7 ตุลาคม ค.ศ. 2417 5 ปี 198 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา[แก้]

ราชสกุลนพวงศ์[แก้]

ราชสกุลนพวงศ์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส มีหม่อม 6 คน ได้แก่

 • หม่อมช้อย
 • หม่อมราชวงศ์เสาวรส (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์)
 • หม่อมสวน (สกุลเดิม ศรีเพ็ญ)
 • หม่อมกลัด (ราชสกุลเดิม จาตุรงคกุล)
 • หม่อมหุ่น
 • หม่อมเนือง (ราชสกุลเดิม ณ นคร)

มีพระโอรส 2 พระองค์ กับ 14 องค์ และพระธิดา 10 องค์ รวม 26 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลนพวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์
ช. ไม่มีข้อมูล 16 มีนาคม พ.ศ. 2382 ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2383[5] 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2403 20 ปี 214 วัน ถึง 21 ปี 231 วัน
2
พระองค์เจ้าบงกช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช
ช. ไม่มีข้อมูล 23 มีนาคม พ.ศ. 2384 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2385[6] 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2457 71 ปี 341 วัน ถึง 72 ปี 329 วัน
3
หม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์.JPG
หม่อมเจ้าถนอม
ช. ไม่มีข้อมูล 23 มีนาคม พ.ศ. 2384 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2395 1 เมษายน ค.ศ. 2463 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2464[7] 68 ปี 12 วัน ถึง 80 ปี 8 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสำเนียง
ช. ไม่มีข้อมูล 23 มีนาคม พ.ศ. 2384 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2395 1 เมษายน ค.ศ. 2441 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2442[8] 46 ปี 12 วัน ถึง 58 ปี 8 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเดช
ช. ไม่มีข้อมูล 2 เมษายน พ.ศ. 2394 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2395[9] 1 เมษายน ค.ศ. 2456 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2457[10] 61 ปี 12 วัน ถึง 62 ปี 363 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจันทรประไพ นพวงศ์
ญ. ไม่มีข้อมูล 18 ธันวาคม พ.ศ. 2395[11] 6 เมษายน ค.ศ. 2474 78 ปี 109 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเจ๊ก
ช. ไม่มีข้อมูล 26 ธันวาคม พ.ศ. 2397 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2456[12] 58 ปี 191 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าปุก นพวงศ์
ญ. ไม่มีข้อมูล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2400[11] หลัง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] มากกว่า 67 ปี 320 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าขุนช้าง
ไม่มีข้อมูล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2400 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2401[13] 1 สิงหาคม ค.ศ. 2428 27 ปี 140 วัน ถึง 27 ปี 226 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกสร
ญ. ไม่มีข้อมูล 19 เมษายน พ.ศ. 2401 7 ธันวาคม ค.ศ. 2454[14] 53 ปี 232 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุหร่าย
ญ. หม่อมกลัด 3 เมษายน พ.ศ. 2402 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2403[15] 9 สิงหาคม ค.ศ. 2468 65 ปี 141 วัน ถึง 66 ปี 128 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอร่าม
ช. ไม่มีข้อมูล 22 มีนาคม พ.ศ. 2403 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2404[16] 16 กันยายน ค.ศ. 2421 17 ปี 189 วัน ถึง 18 ปี 178 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอุบลศิริ
ญ. ไม่มีข้อมูล 12 มีนาคม พ.ศ. 2404 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2405[17] ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 64 ปี 235 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหม่
ญ. ไม่มีข้อมูล 12 มีนาคม พ.ศ. 2404 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2405[17] 8 มีนาคม ค.ศ. 2432 26 ปี 344 วัน ถึง 27 ปี 362 วัน
15
หม่อมเจ้ากรรเจียก นพวงศ์.JPG
หม่อมเจ้ากรรเจียก
ช. ไม่มีข้อมูล 31 มีนาคม พ.ศ. 2405 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2406[18] 6 มีนาคม ค.ศ. 2446 39 ปี 352 วัน ถึง 40 ปี 340 วัน
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำ
ช. ไม่มีข้อมูล 31 มีนาคม พ.ศ. 2405 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2406[18] 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2439 32 ปี 337 วัน ถึง 33 ปี 325 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอบเชย
ไม่มีข้อมูล 31 มีนาคม พ.ศ. 2405 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2406[18] สิงหาคม พ.ศ. 2437 31 ปี 142 วัน ถึง 32 ปี 153 วัน
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพวงผกา นพวงศ์
ญ. ไม่มีข้อมูล 12 มีนาคม พ.ศ. 2406[11] 1 เมษายน ค.ศ. 2482 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2483[19] 76 ปี 20 วัน ถึง 77 ปี 19 วัน
19
หม่อมเจ้าเล็ก นพวงศ์.JPG
หม่อมเจ้าเล็ก
ช. ไม่มีข้อมูล 12 มีนาคม พ.ศ. 2406 ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2407 22 มิถุนายน ค.ศ. 2447 40 ปี 77 วัน ถึง 41 ปี 102 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าขาว
ช. ไม่มีข้อมูล 20 มีนาคม พ.ศ. 2406 ถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2407[20] ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 62 ปี 227 วัน
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามณฑา
ญ. ไม่มีข้อมูล 22 มิถุนายน พ.ศ. 2410[11] ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 58 ปี 133 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. ไม่มีข้อมูล 22 มิถุนายน พ.ศ. 2410 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2411 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 58 ปี 133 วัน
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโสภา
ไม่มีข้อมูล หลัง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2410 8 เมษายน ค.ศ. 2426 ถึง 26 มีนาคม ค.ศ. 2427[21] ไม่เกิน 16 ปี 277 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำรัส
ไม่มีข้อมูล หลัง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2410 1 เมษายน ค.ศ. 2447 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2448[22] ไม่เกิน 37 ปี 283 วัน
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าถมยา
ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2410 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 58 ปี 133 วัน
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเณรเล็ก
ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2410 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 58 ปี 133 วัน

ราชสกุลสุประดิษฐ์[แก้]

ราชสกุลสุประดิษฐ์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร มีหม่อม 3 คน ได้แก่

 • หม่อมจิ๋ม
 • หม่อมบาง
 • หม่อมแช่ม

มีพระโอรส 5 องค์ และพระธิดา 1 พระองค์ กับ 8 องค์ รวม 14 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลสุประดิษฐ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์
ช. ไม่มีข้อมูล 30 มกราคม พ.ศ. 2393[11] 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2474 81 ปี 7 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจันทร
ญ. ไม่มีข้อมูล 30 มกราคม ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2393[23] 1 เมษายน ค.ศ. 2447 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2448[22] 54 ปี 19 วัน ถึง 55 ปี 61 วัน
3
พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี
ญ. หม่อมจิ๋ม 30 มกราคม ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2393[23] 3 ธันวาคม ค.ศ. 2456 63 ปี 265 วัน ถึง 63 ปี 308 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. ไม่มีข้อมูล 10 มีนาคม พ.ศ. 2396 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2397[24] ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 72 ปี 237 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโสภา[25]
ญ. ไม่มีข้อมูล 10 มีนาคม พ.ศ. 2396 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2397[24] 2 ตุลาคม ค.ศ. 2449 52 ปี 188 วัน ถึง 53 ปี 206 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสฤกษาสัณฐาน
ญ. ไม่มีข้อมูล 10 มีนาคม พ.ศ. 2396 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2397[24] 13 มกราคม ค.ศ. 2452 54 ปี 291 วัน ถึง 55 ปี 309 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าผกา[26]
ญ. ไม่มีข้อมูล 10 มีนาคม พ.ศ. 2396 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2397[24] ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 72 ปี 237 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสยุมยุพี[27]
ญ. หม่อมบาง 19 มีนาคม พ.ศ. 2398 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2399[28] 12 มีนาคม ค.ศ. 2431 31 ปี 341 วัน ถึง 32 ปี 358 วัน
9
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์.jpg
หม่อมเจ้าสง่างาม
ช. หม่อมแช่ม 26 มีนาคม พ.ศ. 2400 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2401[29] 23 เมษายน ค.ศ. 2460 59 ปี 99 วัน ถึง 60 ปี 28 วัน
10
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ สุประดิษฐ์.jpg
หม่อมเจ้าปิยะภักดีนาถ
ช. หม่อมบาง 15 มกราคม พ.ศ. 2401[11] 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2471 70 ปี 126 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวงแข
ญ. หม่อมบาง 31 มีนาคม พ.ศ. 2405 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2406[18] 2 กันยายน ค.ศ. 2453[30] 47 ปี 167 วัน ถึง 48 ปี 155 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากมลมาต
ญ. ไม่มีข้อมูล หลัง 30 มีนาคม พ.ศ. 2405 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 63 ปี 216 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้างาม
ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 30 มีนาคม พ.ศ. 2405 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 63 ปี 216 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 30 มีนาคม พ.ศ. 2405 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 63 ปี 216 วัน

โอรสในหม่อมยิ่ง[แก้]

หม่อมยิ่ง มีสวามี 1 คน คือ

 • โต

มีโอรส 1 คน คือ

โอรสในหม่อมยิ่ง
ลำดับ รูปและชื่อ เพศ บิดา เกิด ถึงแก่กรรม อายุ
1
Emblem of the House of Chakri.svg
ไม่มีข้อมูล
ช. โต พ.ศ. 2429 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

พระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี มีพระสวามี 1 พระองค์ คือ

มีพระราชโอรส 1 พระองค์ คือ

พระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระบิดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ช. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415[31] ในวันประสูติ[32] 0 ปี 0 วัน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 9 พระองค์ และพระสนม 144 คน รวม 153 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 32 พระองค์ พระราชธิดา 44 พระองค์ และตก 21 พระองค์ รวม 97 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลกฤดากร[แก้]

ราชสกุลกฤดากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ มีหม่อม 3 คน ได้แก่

 • หม่อมสุภาพ (สกุลเดิม สังขทัย)
 • หม่อมแช่ม
 • หม่อมเจิม

มีพระโอรส 2 พระองค์ กับ 12 องค์ และพระธิดา 6 องค์ รวม 20 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลกฤดากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 1 กันยายน ค.ศ. 2417 0 ปี 93 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอรุณศักดิ์
ไม่มีข้อมูล 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2417 ถึง 5 เมษายน พ.ศ. 2418 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 51 ปี 155 วัน
3
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร
ช. หม่อมสุภาพ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2418[11] 5 ตุลาคม ค.ศ. 2471 53 ปี 95 วัน
4
General HH Prince Boworadet.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
ช. หม่อมสุภาพ 2 เมษายน พ.ศ. 2420[11] 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2496 76 ปี 228 วัน
5
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร
ช. หม่อมสุภาพ 26 มีนาคม พ.ศ. 2424[11] 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2500 76 ปี 221 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล 26 มีนาคม พ.ศ. 2424 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2426 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 44 ปี 221 วัน
7
Sithiporn Kridakara.jpg
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
ช. หม่อมสุภาพ 10 เมษายน พ.ศ. 2426[11] 22 มิถุนายน ค.ศ. 2514 88 ปี 73 วัน
8
หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร
ช. หม่อมสุภาพ 29 เมษายน พ.ศ. 2429[11] 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2495 66 ปี 92 วัน
9
หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์
ช. หม่อมสุภาพ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2468 37 ปี 134 วัน
10
หม่อมเจ้าวรรณวิลัย เพ็ญพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าวรรณวิลัย เพ็ญพัฒน์
ญ. หม่อมแช่ม 1 สิงหาคม พ.ศ. 2431[11] 20 ธันวาคม ค.ศ. 2476 45 ปี 141 วัน
11
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร
ช. หม่อมสุภาพ 16 มกราคม พ.ศ. 2433[11] 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2478 45 ปี 34 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าปุ๋ย
ช. หม่อมแช่ม ตุลาคม พ.ศ. 2436 20 ธันวาคม ค.ศ. 2439 3 ปี 50 วัน ถึง 3 ปี 80 วัน
13
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม.JPG
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
ช. หม่อมแช่ม 20 กันยายน พ.ศ. 2438[11] 20 มิถุนายน ค.ศ. 2510 71 ปี 273 วัน
14
หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์.JPG
หม่อมเจ้าเสริมสวาสดิ์ กฤดากร
ช. หม่อมเจิม 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2441[11] 10 ธันวาคม ค.ศ. 2483 42 ปี 213 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเพิ่มผล
ช. หม่อมแช่ม สิงหาคม พ.ศ. 2441 29 ธันวาคม ค.ศ. 2441 0 ปี 120 วัน ถึง 0 ปี 150 วัน
16
หม่อมเจ้าลีลาศหงษ์.JPG
หม่อมเจ้าลีลาศหงษ์
ญ. หม่อมแช่ม 15 เมษายน พ.ศ. 2442 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2464 21 ปี 293 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. ไม่มีข้อมูล 15 เมษายน พ.ศ. 2442 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2446 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 26 ปี 201 วัน
18
หม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร
ญ. หม่อมเจิม 30 เมษายน พ.ศ. 2446[11] 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2524 78 ปี 206 วัน
19
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
ช. หม่อมแช่ม 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447[11] 10 มีนาคม ค.ศ. 2541 93 ปี 138 วัน
20
หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์.JPG
หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์ กฤดากร
ช. หม่อมเจิม 18 กันยายน พ.ศ. 2451[11] 18 มิถุนายน ค.ศ. 2500 48 ปี 273 วัน

ราชสกุลคัคณางค์[แก้]

ราชสกุลคัคณางค์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร มีหม่อม 2 คน คือ

มีพระโอรส 3 องค์ และพระธิดา 1 พระองค์ กับ 2 องค์ รวม 6 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลคัคณางค์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Arparpainnee.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
ญ. หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา 28 มีนาคม พ.ศ. 2418[11] 6 สิงหาคม ค.ศ. 2481 63 ปี 131 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลาง
ญ. หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา 6 เมษายน พ.ศ. 2418 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2419[33] 30 มีนาคม ค.ศ. 2424 ถึง 19 มีนาคม ค.ศ. 2425[34] 5 ปี 6 วัน ถึง 6 ปี 347 วัน
3
Mom Chao Chavi Vilaya Svastivatana (Gagananga).jpg
หม่อมเจ้าฉวีวิลัย สวัสดิวัตน์
ญ. หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา 29 มีนาคม พ.ศ. 2426[11] 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2473 47 ปี 230 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าน้อย
หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา 27 มีนาคม พ.ศ. 2427 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2428[35] 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2429 0 ปี 337 วัน ถึง 1 ปี 325 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลาง
ช. หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา ไม่มีข้อมูล 13 มีนาคม ค.ศ. 2431 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2432[36] ราว 9 เดือน
6
หม่อมเจ้าปรีดิยากร.JPG
หม่อมเจ้าปรีดิยากร
ช. หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา 1 เมษายน พ.ศ. 2432 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2433[37] 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2453 20 ปี 44 วัน ถึง 21 ปี 43 วัน

ราชสกุลศุขสวัสดิ์[แก้]

ราชสกุลศุขสวัสดิ์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช มีหม่อม 11 คน ได้แก่

 • หม่อมขาบ
 • หม่อมแช่ม
 • หม่อมสุ่น
 • หม่อมนวล
 • หม่อมราชวงศ์เพี้ยน (ราชสกุลเดิม คเนจร)
 • หม่อมชุ่ม
 • หม่อมเขียน
 • หม่อมเอียด
 • หม่อมเปล่ง
 • หม่อมเจริญ
 • หม่อมตี่

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 22 องค์ พระธิดา 1 พระองค์ กับ 12 องค์ และไม่มีข้อมูล 1 องค์ รวม 37 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลศุขสวัสดิ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าอนุชาติสุขสวัสดิ์.JPG
หม่อมเจ้าอนุชาติศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมขาบ 29 เมษายน พ.ศ. 2415[11] 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2471 56 ปี 26 วัน
2
Princess Manassawas2.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์
ญ. หม่อมชุ่ม 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419[11] 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2495 75 ปี 355 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสอาดศรี
ญ. หม่อมขาบ พ.ศ. 2421 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2439 16 ปี 315 วัน ถึง 17 ปี 314 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าด้วง
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2422 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 46 ปี 203 วัน
5
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
ช. หม่อมขาบ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2423[11] 19 ธันวาคม ค.ศ. 2495 72 ปี 56 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าถูกถวิล
ช. หม่อมสุ่น 29 มกราคม พ.ศ. 2432[11] 8 เมษายน ค.ศ. 2472 40 ปี 70 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าศรีสุคนธ์ ศุขสวัสดิ์
ญ. หม่อมราชวงศ์เพี้ยน 14 มิถุนายน พ.ศ. 2433[11] 19 มกราคม ค.ศ. 2506 72 ปี 219 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอภิลักษณ์
ช. หม่อมนวล พ.ศ. 2432 23 สิงหาคม ค.ศ. 2446 13 ปี 145 วัน ถึง 14 ปี 144 วัน
9
หม่อมเจ้าทินทัต.JPG
หม่อมเจ้าทินทัต
ช. หม่อมแช่ม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2463 30 ปี 140 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพุฒิสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเอียด 24 กันยายน พ.ศ. 2433[11] พ.ศ. 2506 72 ปี 99 วัน ถึง 73 ปี 98 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 29 เมษายน ค.ศ. 2436 1 ปี 82 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจัตุรัส ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมนวล 5 ตุลาคม พ.ศ. 2435[11] 18 ตุลาคม ค.ศ. 2518 83 ปี 13 วัน
13
หม่อมเจ้ารัตจันทน์.JPG
หม่อมเจ้ารัตจันทร์ ศุขสวัสดิ์
ญ. หม่อมแช่ม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2435[11] 24 ธันวาคม ค.ศ. 2509 74 ปี 4 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล 8 มีนาคม พ.ศ. 2436 14 ธันวาคม ค.ศ. 2436 0 ปี 281 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประพัฒพงษ์
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2436 14 มีนาคม ค.ศ. 2450 12 ปี 348 วัน ถึง 13 ปี 347 วัน
16
หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์.JPG
หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมสุ่น 28 ธันวาคม พ.ศ. 2437[11] 19 มิถุนายน ค.ศ. 2523 85 ปี 173 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำเล็ก
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
18
หม่อมเจ้าอุบลเกษร.JPG
หม่อมเจ้าอุบลเกษร ชยางกูร
ญ. หม่อมราชวงศ์เพี้ยน 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438[11] พ.ศ. 2506 67 ปี 39 วัน ถึง 68 ปี 38 วัน
19
หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์.JPG
หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเขียน 15 มีนาคม พ.ศ. 2440[11] 31 มีนาคม ค.ศ. 2519 79 ปี 16 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสอาดองค์
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2457 ไม่มีข้อมูล
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแป๋ว
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2443 ไม่มีข้อมูล
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดวง
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
(พระราชทานเพลิงศพ พ.ศ. 2443)
ไม่มีข้อมูล
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแต๋ว
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 14 มกราคม ค.ศ. 2452 ไม่มีข้อมูล
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านิต
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
(พระราชทานเพลิงศพ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2452)
ไม่มีข้อมูล
25
หม่อมเจ้าวงศ์อดิศร.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์อดิศร ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมสุ่น 4 ตุลาคม พ.ศ. 2442[11] พ.ศ. 2506 63 ปี 89 วัน ถึง 64 ปี 88 วัน
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภาธรมณี ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมราชวงศ์เพี้ยน 24 กันยายน พ.ศ. 2444[11] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2533 88 ปี 279 วัน
27
หม่อมเจ้ากิตติเดชขจร.JPG
หม่อมเจ้ากิตติเดชขจร ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมสุ่น 5 เมษายน พ.ศ. 2446[11] 1 มีนาคม ค.ศ. 2518 71 ปี 330 วัน
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแป๊ะ ศุขสวัสดิ์
ช. ไม่มีข้อมูล 21 มกราคม พ.ศ. 2447[11] หลัง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] มากกว่า 21 ปี 287 วัน
29
หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม.JPG
หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเขียน 22 มิถุนายน พ.ศ. 2447[11] 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2524 76 ปี 233 วัน
30
หม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเขียน 23 มีนาคม พ.ศ. 2451[11] 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2529 77 ปี 331 วัน
31
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพันธ์อดิศร ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเอียด 23 ธันวาคม พ.ศ. 2452[11] 21 เมษายน ค.ศ. 2529 76 ปี 119 วัน
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามานิตสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเปล่ง พ.ศ. 2452 26 มกราคม ค.ศ. 2500 46 ปี 301 วัน ถึง 47 ปี 300 วัน
33
หม่อมเจ้าประสพสุข.JPG
หม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมเจริญ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454[11] 12 สิงหาคม ค.ศ. 2528 73 ปี 266 วัน
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
36
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
37
หม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์.JPG
หม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์ ศุขสวัสดิ์
ช. หม่อมตี่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457[11] 17 มกราคม ค.ศ. 2540 82 ปี 77 วัน

ราชสกุลทวีวงศ์[แก้]

ราชสกุลทวีวงศ์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ มีหม่อม 8 คน ได้แก่

 • หม่อมทองคำ
 • หม่อมสุ่น
 • หม่อมแส
 • หม่อมเล็ก
 • หม่อมผึ่ง
 • หม่อมอันเส็ง
 • หม่อมหรุ่ม
 • หม่อมองุ่น

มีพระโอรส 6 องค์ และพระธิดา 8 องค์ รวม 14 องค์ ได้แก่

ราชสกุลทวีวงศ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าสุนทรารมณ์.JPG
หม่อมเจ้าสุนทรารมณ์
ญ. หม่อมทองคำ 29 กันยายน พ.ศ. 2419 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2466 46 ปี 126 วัน
2
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ.JPG
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์
ช. หม่อมแส 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420[11] 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2496[38] 76 ปี 143 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลาง
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทราบศิริมาน ทวีวงศ์
ญ. หม่อมสุ่น 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2421[11] 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2496 74 ปี 343 วัน
5
หม่อมเจ้ากาญจนสังกาศ.JPG
หม่อมเจ้ากาญจนสังกาศ ทวีวงศ์
ช. หม่อมขาบ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2422[11] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2495 72 ปี 243 วัน
6
หม่อมเจ้าชาติชูศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าชาติชูศักดิ์
ช. หม่อมผึ่ง 16 มีนาคม พ.ศ. 2425 11 มิถุนายน ค.ศ. 2454 29 ปี 87 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลักษณลาวรรณ
ญ. ไม่มีข้อมูล มีนาคม หรือเมษายน พ.ศ. 2425 11 มิถุนายน ค.ศ. 2445 20 ปี 42 วัน ถึง 20 ปี 102 วัน
8
8. จันทนฉวี.JPG
หม่อมเจ้าจันทนฉวี ทวีวงศ์
ญ. หม่อมเล็ก 8 เมษายน พ.ศ. 2426[11] 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2475 49 ปี 207 วัน
9
หม่อมเจ้าพาณีอนงค์.JPG
หม่อมเจ้าพาณีอนงค์ ทวีวงศ์
ญ. ไม่มีข้อมูล 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2428[11] 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2510 81 ปี 290 วัน
10
หม่อมเจ้าพงศ์ภูวนาถ.JPG
หม่อมเจ้าพงศ์ภูวนาถ ทวีวงศ์
ช. หม่อมแส 5 เมษายน พ.ศ. 2430[11] 28 เมษายน ค.ศ. 2502 72 ปี 23 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล เมษายน พ.ศ. 2431 15 มิถุนายน ค.ศ. 2432 1 ปี 46 วัน ถึง 1 ปี 75 วัน
12
หม่อมเจ้าวิลาศกัญญา.JPG
หม่อมเจ้าวิลาศกัญญา ทวีวงศ์
ญ. หม่อมผึ่ง 10 มกราคม พ.ศ. 2432[11] หลัง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] มากกว่า 36 ปี 298 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลาง
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเก๋ง
ญ. หม่อมอันเส็ง ไม่มีข้อมูล 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2441 ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลทองใหญ่[แก้]

ราชสกุลทองใหญ่ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มีหม่อม 9 คน ได้แก่

 • หม่อมสุวรรณ (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมพริ้ง (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมแจ่ม (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมจันทร์ (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมนวม (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมเปลี่ยน
 • หม่อมทองสุก หรือศุข (สกุลเดิม สุริยวงศ์)
 • หม่อมเติม (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมแก้ว (สกุลเดิม นาครทรรพ)

มีพระโอรส 11 องค์ และพระธิดา 15 องค์ รวม 26 องค์ ได้แก่

ราชสกุลทองใหญ่
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุพรรณ์พิมพ์
ญ. หม่อมสุวรรณ ไม่มีข้อมูล 11 ธันวาคม ค.ศ. 2432 ไม่มีข้อมูล
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประสบสุวรรณ
ญ. หม่อมสุวรรณ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2419 พ.ศ. 2422 2 ปี 106 วัน ถึง 3 ปี 93 วัน
3
หม่อมเจ้าทองทีฆายุ.JPG
หม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่
ช. หม่อมพริ้ง 4 มิถุนายน พ.ศ. 2429[11] 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2486 57 ปี 27 วัน
4
หม่อมเจ้าอุไรวรรณ.JPG
หม่อมเจ้าอุไรวรรณ ทองใหญ่
ญ. หม่อมจันทร์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431[11] 10 เมษายน ค.ศ. 2520 88 ปี 137 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทองอนุวัติ ทองใหญ่
ช. หม่อมพริ้ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2431[11] 9 เมษายน ค.ศ. 2496 64 ปี 122 วัน
6
หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์.JPG
หม่อมเจ้าพันธ์สิหิงค์ ทองแถม
ญ. หม่อมนวม 18 ธันวาคม พ.ศ. 2433[11] 20 มกราคม ค.ศ. 2476 42 ปี 33 วัน
7
หม่อมเจ้าสอิ้งมาศ.JPG
หม่อมเจ้าสอิ้งมาศ ทองใหญ่
ญ. หม่อมจันทร์ 16 กันยายน พ.ศ. 2435[11] 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2515 80 ปี 60 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านาฏนพคุณ
ญ. หม่อมนวม พ.ศ. 2435 1 ตุลาคม ค.ศ. 2456 20 ปี 184 วัน ถึง 21 ปี 183 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทองมุ่นใหญ่ ทองใหญ่
ช. หม่อมเปลี่ยน 5 มกราคม พ.ศ. 2437[11] พ.ศ. 2506 68 ปี 361 วัน ถึง 69 ปี 360 วัน
10
หม่อมเจ้าไศลทอง.JPG
หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่
ช. หม่อมนวม 9 มีนาคม พ.ศ. 2437[11] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2512 75 ปี 235 วัน
11
หม่อมเจ้าก่องกาญจนา.JPG
หม่อมเจ้าก่องกาญจนา ทองใหญ่
ญ. หม่อมทองสุก 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2438[11] พ.ศ. 2506 67 ปี 242 วัน ถึง 68 ปี 241 วัน
12
หม่อมเจ้ามาลากนก.JPG
หม่อมเจ้ามาลากนก ทองใหญ่
ญ. หม่อมจันทร์ 5 มีนาคม พ.ศ. 2439[11] 1 เมษายน ค.ศ. 2483 44 ปี 27 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามาลกสุวรรณ
ญ. หม่อมเปลี่ยน มีนาคม พ.ศ. 2439 1 เมษายน ค.ศ. 2468

ถึง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11]

29 ปี 1 วัน ถึง 29 ปี 217 วัน
14
หม่อมเจ้ากรัณฑ์คำ.JPG
หม่อมเจ้ากรัณฑ์คำ ทองใหญ่
ญ. หม่อมทองสุก 13 สิงหาคม พ.ศ. 2439[11] 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 88 ปี 353 วัน
15
หม่อมเจ้าลำทองแร่.JPG
หม่อมเจ้าลำทองแร่ ทองใหญ่
ญ. หม่อมนวม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440[11] 15 มิถุนายน ค.ศ. 2493 53 ปี 120 วัน
16
หม่อมเจ้าแพร่ทองทราย.JPG
หม่อมเจ้าแพร่ทองทราย ทองใหญ่
ญ. หม่อมนวม 22 มิถุนายน พ.ศ. 2441[11] 7 ตุลาคม ค.ศ. 2527 86 ปี 107 วัน
17
หม่อมเจ้าข่ายทองถัก.JPG
หม่อมเจ้าข่ายทองถัก ทองแถม
ญ. หม่อมเปลี่ยน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2441[11] 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2531 89 ปี 182 วัน
18
หม่อมเจ้าสลักทองนูน.JPG
สลักทองนูน คเนจร
ญ. หม่อมนวม 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[11] 26 สิงหาคม ค.ศ. 2531 88 ปี 32 วัน
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโหล
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
20
หม่อมเจ้าลายฉลุทอง.JPG
หม่อมเจ้าลายฉลุทอง ทองใหญ่
ช. หม่อมจันทร์ 19 กันยายน พ.ศ. 2444[11] 13 มีนาคม ค.ศ. 2534 89 ปี 175 วัน
21
หม่อมเจ้าทองทูลถวาย.JPG
หม่อมเจ้าทองทูลถวาย ทองใหญ่
ช. หม่อมนวม 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446[11] 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2530 84 ปี 150 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเถาทองตรา ทองใหญ่
ญ. หม่อมจันทร์ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2448[11] พ.ศ. 2496 47 ปี 198 วัน ถึง 48 ปี 197 วัน
23
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่.jpg
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่
ช. หม่อมนวม 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[11] 2 มกราคม ค.ศ. 2526 76 ปี 242 วัน
24
หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว.JPG
หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว ทองใหญ่
ช. หม่อมแก้ว 11 กันยายน พ.ศ. 2449[11] 15 เมษายน ค.ศ. 2533 83 ปี 181 วัน
25
หม่อมเจ้าทองคำเปลว.JPG
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
ช. หม่อมนวม 1 เมษายน พ.ศ. 2455[11] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 98 ปี 113 วัน
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแดง
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลเกษมสันต์[แก้]

ราชสกุลเกษมสันต์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ มีพระชายา 1 องค์ และหม่อม 14 คน รวม 15 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าแฉ่ง (ราชสกุลเดิม นิลรัตน์)
 • หม่อมหลวงแย้ม (ราชสกุลเดิม อสุนี)
 • หม่อมสุทธิ
 • หม่อมนิล
 • หม่อมเจียม (สกุลเดิม คชเสนี)
 • หม่อมมาลัย
 • หม่อมราชวงศ์เป้า (ราชกุลเดิม อสุนี)
 • หม่อมราชวงศ์ละม้าย (ราชสกุลเดิม สุริยกุล)
 • หม่อมนวล
 • หม่อมทองสุก
 • หม่อมอั๋น
 • หม่อมห่วง (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)
 • หม่อมปลื้ม
 • หม่อมราชวงศ์นวลจันทร์ (ราชสกุลเดิม อิศรเสนา)
 • หม่อมเพียร (สกุลเดิม ดิษฐชัย)

มีพระโอรส 39 องค์ พระธิดา 22 องค์ และไม่มีข้อมูล 3 องค์ รวม 64 องค์ ได้แก่

ราชสกุลเกษมสันต์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประโลมสมร
ญ. หม่อมหลวงแย้ม พ.ศ. 2418 5 เมษายน ค.ศ. 2458 38 ปี 357 วัน ถึง 40 ปี 4 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุภสวัสดิเกษมสันต์
ช. ไม่มีข้อมูล เมษายน พ.ศ. 2419 17 สิงหาคม ค.ศ. 2420 1 ปี 109 วัน ถึง 1 ปี 138 วัน
3
หม่อมเจ้าจรัสโฉม.JPG
หม่อมเจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์
ญ. หม่อมเจ้าแฉ่ง 8 กันยายน พ.ศ. 2419[11] 19 ธันวาคม ค.ศ. 2516 97 ปี 102 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2420 20 ธันวาคม ค.ศ. 2420 0 ปี 42 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลม้าย เกษมสันต์
ญ. ไม่มีข้อมูล 8 กันยายน พ.ศ. 2421[11] พ.ศ. 2476 54 ปี 206 วัน ถึง 55 ปี 204 วัน
6
หม่อมเจ้าทัศโนภาส.JPG
หม่อมเจ้าทัศโนภาส เกษมสันต์
ช. หม่อมสุทธิ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422[11] 7 สิงหาคม ค.ศ. 2508 86 ปี 167 วัน
7
หม่อมเจ้าพโยมมาล.JPG
หม่อมเจ้าพโยมมาล เกษมสันต์
ญ. หม่อมนิล 2 ตุลาคม พ.ศ. 2422[11] 15 กันยายน ค.ศ. 2514 91 ปี 348 วัน
8
หม่อมเจ้ากุสุมา.JPG
หม่อมเจ้ากุสุมา เกษมสันต์
ญ. หม่อมเจียม 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2422[11] พ.ศ. 2477 54 ปี 128 วัน ถึง 55 ปี 127 วัน
9
หม่อมเจ้าอังสุมาล.JPG
หม่อมเจ้าอังสุมาล เกษมสันต์
ญ. หม่อมหลวงแย้ม 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2423[11] 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2509 86 ปี 20 วัน
10
หม่อมเจ้าโชติรส.JPG
หม่อมเจ้าโชติรส เกษมสันต์
ช. หม่อมมาลัย 12 เมษายน พ.ศ. 2424[11] 29 ธันวาคม ค.ศ. 2484 60 ปี 261 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทินทัต
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2426 7 กันยายน ค.ศ. 2430 3 ปี 148 วัน ถึง 4 ปี 147 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประภาพรรณ
ญ. หม่อมเจียม 17 เมษายน พ.ศ. 2427[11] 11 ธันวาคม ค.ศ. 2468 41 ปี 238 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอนุกูลประพัทธ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมราชวงศ์เป้า 26 ตุลาคม พ.ศ. 2427[11] พ.ศ. 2485 57 ปี 67 วัน ถึง 58 ปี 66 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสมบูรณศักดิ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมนวล 11 กันยายน พ.ศ. 2428[11] 23 ธันวาคม ค.ศ. 2473 45 ปี 103 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. ไม่มีข้อมูล 5 มีนาคม พ.ศ. 2429 ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2429(เดือนสี่) 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2431 2 ปี 45 วัน ถึง 2 ปี 75 วัน
16
หม่อมเจ้าเจริญสุขโสภาคย์.JPG
หม่อมเจ้าเจริญสุขโสภาคย์ เกษมสันต์
ช. หม่อมเจ้าแฉ่ง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429[11] 25 มกราคม ค.ศ. 2517 87 ปี 76 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430 3 มิถุนายน ค.ศ. 2432 2 ปี 96 วัน ถึง 2 ปี 123 วัน
18
หม่อมเจ้าพันธุประวัติ.JPG
หม่อมเจ้าพันธุประวัติ
ช. หม่อมราชวงศ์ละม้าย 14 เมษายน พ.ศ. 2430 8 มิถุนายน ค.ศ. 2463 33 ปี 55 วัน
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพชรมาลย์
ช. หม่อมมาลัย 9 มิถุนายน พ.ศ. 2430 ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 20 มีนาคม ค.ศ. 2472)

ไม่เกิน 41 ปี 284 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสลักษณา เกษมสันต์
ญ. หม่อมนวล 11 มีนาคม พ.ศ. 2431[11] 21 มีนาคม ค.ศ. 2525 94 ปี 10 วัน
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุภาภรณ์
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2435 3 ปี 354 วัน ถึง 5 ปี 365 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2434 1 ปี 92 วัน
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประยูรสนิท
ช. ไม่มีข้อมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 22 มิถุนายน ค.ศ. 2434 1 ปี 204 วัน ถึง 1 ปี 233 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิเชียรศิริ
ช. ไม่มีข้อมูล กันยายน พ.ศ. 2433 25 มิถุนายน ค.ศ. 2434 0 ปี 268 วัน ถึง 0 ปี 297 วัน
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 25 เมษายน ค.ศ. 2437 ไม่มีข้อมูล
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2437 ไม่มีข้อมูล
27
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส.JPG
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส เกษมสันต์
ญ. หม่อมทองสุก 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2434[11] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2525 90 ปี 354 วัน
28
หม่อมเจ้ามนูญสิริ.JPG
หม่อมเจ้ามนูญศิริ เกษมสันต์
ช. หม่อมสุทธิ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2434[11] 15 มีนาคม ค.ศ. 2512 77 ปี 103 วัน
29
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์.JPG
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์ เกษมสันต์
ญ. หม่อมนวล 7 กันยายน พ.ศ. 2435[11] 22 มีนาคม ค.ศ. 2530 94 ปี 196 วัน
30
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล สิงหาคม พ.ศ. 2436 22 มิถุนายน ค.ศ. 2438 1 ปี 295 วัน ถึง 1 ปี 325 วัน
31
หม่อมเจ้าชัชวลิต.JPG
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
ช. หม่อมทองสุก 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2437[11] 6 มิถุนายน ค.ศ. 2517 79 ปี 329 วัน
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 28 สิงหาคม ค.ศ. 2437 ไม่มีข้อมูล
33
หม่อมเจ้าวิมลมาศ.JPG
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์
ญ. หม่อมอั๋น 22 มกราคม พ.ศ. 2438[11] 10 มิถุนายน ค.ศ. 2539 101 ปี 139 วัน
34
หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์.JPG
หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมราชวงศ์ละม้าย 5 ตุลาคม พ.ศ. 2438[11] 22 มิถุนายน ค.ศ. 2507 68 ปี 260 วัน
35
หม่อมเจ้าเกียรติประวัติ.JPG
หม่อมเจ้าเกียรติประวัติ เกษมสันต์
ช. หม่อมเจียม 25 ธันวาคม พ.ศ. 2438[11] 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2503 64 ปี 156 วัน
36
หม่อมเจ้าวุฒิภาคย์.JPG
หม่อมเจ้าวุฒิภาคย์ เกษมสันต์
ช. หม่อมห่วง 31 มกราคม พ.ศ. 2439[11] 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2495 56 ปี 25 วัน
37
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 26 ตุลาคม ค.ศ. 2439 ไม่มีข้อมูล
38
หม่อมเจ้าอุจพงษ์.JPG
หม่อมเจ้าอุจพงษ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมนวล 18 เมษายน พ.ศ. 2440[11] 23 ธันวาคม ค.ศ. 2480 40 ปี 249 วัน
39
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบุญฤทธิ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมทองสุก 5 มกราคม พ.ศ. 2441[11] 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2514 73 ปี 118 วัน
40
หม่อมเจ้าประสิทธิศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประสิทธิศักดิ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมปลื้ม 17 มีนาคม พ.ศ. 2441[11] 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2472 31 ปี 243 วัน
41
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำ
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2441 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 27 ปี 215 วัน
42
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร.JPG
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์
ญ. หม่อมอั๋น 19 ตุลาคม พ.ศ. 2441[11] 28 ธันวาคม ค.ศ. 2535 94 ปี 70 วัน
43
หม่อมเจ้าพงศ์พิศมัย เกษมสันต์.jpg
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์
ญ. หม่อมราชวงศ์ละม้าย 13 มีนาคม พ.ศ. 2442[11] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2551 109 ปี 255 วัน
44
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านรนาค เกษมสันต์
ช. หม่อมห่วง 10 มีนาคม พ.ศ. 2443[11] หลัง 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] มากกว่า 25 ปี 238 วัน
45
หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์.jpg
หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์
ช. หม่อมอั๋น 9 เมษายน พ.ศ. 2445[11] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2520 74 ปี 315 วัน
46
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์.JPG
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ เกษมสันต์
ช. หม่อมอั๋น 2 มิถุนายน พ.ศ. 2447[11] 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 80 ปี 268 วัน
47
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมปลื้ม 15 มีนาคม พ.ศ. 2448[11] 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2548 100 ปี 255 วัน
48
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2448 ไม่มีข้อมูล
49
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากิติเกริกไกร
ช. หม่อมทองสุก พ.ศ. 2449 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2465 14 ปี 333 วัน ถึง 15 ปี 332 วัน
50
หม่อมเจ้าวัยโสภาคย์.JPG
หม่อมเจ้าวัยโสภาคย์ เกษมสันต์
ช. หม่อมราชวงศ์นวลจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450[11] 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2476 26 ปี 73 วัน
51
หม่อมเจ้าสันตวงศ์.JPG
หม่อมเจ้าสันตวงศ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมปลื้ม 13 ธันวาคม พ.ศ. 2450[11] 29 ธันวาคม ค.ศ. 2511 61 ปี 16 วัน
52
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามนัศเกษม
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 มีนาคม ค.ศ. 2452 ไม่มีข้อมูล
53
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ญ. หม่อมอั๋น 30 มกราคม พ.ศ. 2453[11] 21 มกราคม ค.ศ. 2557 103 ปี 357 วัน
54
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร.jpg
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร
ญ. หม่อมทองสุก 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453[11] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2553 100 ปี 271 วัน
55
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2452 ไม่มีข้อมูล
56
หม่อมเจ้าคงเกษม.JPG
หม่อมเจ้าคงเกษม เกษมสันต์
ช. หม่อมปลื้ม 29 กันยายน พ.ศ. 2454[11] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2525 71 ปี 36 วัน
57
หม่อมเจ้าเกษมพันธ์พิสุทธ์.JPG
หม่อมเจ้าเกษมพันธ์พิสุทธ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมอั๋น 24 สิงหาคม พ.ศ. 2457[11] 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2474 16 ปี 172 วัน
58
หม่อมเจ้าวิสุทธิเกษม.JPG
หม่อมเจ้าวิสุทธิเกษม เกษมสันต์
ช. หม่อมเพียร 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2524 63 ปี 68 วัน
59
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอนุพัทธ์พงศ์
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2459)

ไม่มีข้อมูล
60
หม่อมเจ้าเปรมประสิทธิ์.JPG
หม่อมเจ้าเปรมประสิทธิ์ เกษมสันต์
ช. หม่อมปลื้ม 24 มีนาคม พ.ศ. 2463[11] 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 79 ปี 237 วัน
61
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอินทรา
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
62
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
63
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
64
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลกมลาศน์[แก้]

ราชสกุลกมลาศน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร มีหม่อม 3 คน ได้แก่

 • หม่อมวาศน์ (สกุลเดิม คชเสนี)
 • หม่อมส้มจีน
 • หม่อมไป๋

มีพระโอรส 14 องค์ และพระธิดา 13 องค์ รวม 27 องค์ ได้แก่

ราชสกุลกมลาศน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทิพาภา
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2422 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 46 ปี 203 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุรเชษฐพงษ์
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2423 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 45 ปี 203 วัน
3
หม่อมเจ้ามณฑารพ.JPG
หม่อมเจ้ามัณฑารพ กมลาศน์
ญ. หม่อมวาศน์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2425[11] 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2481 55 ปี 353 วัน
4
หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์.JPG
หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร กมลาศน์
ช. หม่อมวาศน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2428[11] 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2503 75 ปี 5 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล พฤษภาคม พ.ศ. 2428 ตุลาคม พ.ศ. 2429 1 ปี 123 วัน ถึง 1 ปี 183 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล พฤษภาคม พ.ศ. 2429 ตุลาคม พ.ศ. 2431 2 ปี 123 วัน ถึง 2 ปี 183 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลาง
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2429 14 ธันวาคม ค.ศ. 2433 3 ปี 246 วัน ถึง 4 ปี 245 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา
ญ. หม่อมวาศน์ พ.ศ. 2430 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2463 31 ปี 302 วัน ถึง 32 ปี 301 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดัชนี กมลาศน์
ญ. ไม่มีข้อมูล 10 ตุลาคม พ.ศ. 2431[11] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2511 79 ปี 213 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. ไม่มีข้อมูล ตุลาคม พ.ศ. 2431 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 1 ปี 1 วัน ถึง 1 ปี 60 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฉวีประภา กมลาศน์
ญ. หม่อมไป๋ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432[11] 30 กันยายน ค.ศ. 2519 86 ปี 326 วัน
14
หม่อมเจ้านภมณี.JPG
หม่อมเจ้านภมณี กมลาศน์
ญ. หม่อมไป๋ 7 มีนาคม พ.ศ. 2434[11] 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 94 ปี 124 วัน
15
หม่อมเจ้าศุขปรารภ.JPG
หม่อมเจ้าศุขปรารภ กมลาศน์
ช. หม่อมวาศน์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2433[11] 5 ตุลาคม ค.ศ. 2500 67 ปี 65 วัน
16
หม่อมเจ้าพรปรีชา.JPG
หม่อมเจ้าพรปรีชา กมลาศน์
ช. หม่อมส้มจีน 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434[11] 9 มีนาคม ค.ศ. 2503 68 ปี 110 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าส้มจีน
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2434 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 34 ปี 215 วัน
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าธาดาพันธ์
ช. หม่อมไป๋ 22 มกราคม พ.ศ. 2436[11] 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2469 32 ปี 286 วัน ถึง 33 ปี 68 วัน
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลั่นแก้วสินธุ์ กมลาศน์
ช. ไม่มีข้อมูล 29 มกราคม พ.ศ. 2437[11] พ.ศ. 2506 68 ปี 337 วัน ถึง 69 ปี 336 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าถวิลวิถาร กมลาศน์
ญ. หม่อมวาศน์ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2437[11] 4 เมษายน ค.ศ. 2510 73 ปี 39 วัน
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2447 8 ปี 1 วัน ถึง 9 ปี 365 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าปฏิภาณว่อง กมลาศน์
ช. ไม่มีข้อมูล 21 สิงหาคม พ.ศ. 2439[11] พ.ศ. 2506 66 ปี 133 วัน ถึง 67 ปี 132 วัน
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าถ่องวิทยา กมลาศน์
ช. ไม่มีข้อมูล 12 ตุลาคม พ.ศ. 2439[11] พฤษภาคม พ.ศ. 2506 66 ปี 201 วัน ถึง 66 ปี 231 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเตี้ย
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2441 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 27 ปี 215 วัน
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบุญญราษี กมลาศน์
ญ. ไม่มีข้อมูล 24 กันยายน พ.ศ. 2444[11] 28 ธันวาคม ค.ศ. 2534 90 ปี 95 วัน
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าปรีชาพล กมลาศน์
ช. ไม่มีข้อมูล 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2448[11] พ.ศ. 2506 57 ปี 159 วัน ถึง 58 ปี 158 วัน
27
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2448 ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่เกิน 20 ปี 215 วัน

ราชสกุลจักรพันธุ์[แก้]

ราชสกุลจักรพันธุ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ มีหม่อม 9 คน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (ราชสกุลเดิม ศิริวงศ์)
 • หม่อมทับทิม (สกุลเดิม ณ มหาชัย)
 • หม่อมจีบ
 • หม่อมเอม
 • หม่อมพลัด
 • หม่อมเลื่อม
 • หม่อมเผื่อน
 • หม่อมหลวงผาด (ราชสกุลเดิม ปาลกะวงศ์)
 • หม่อมราชวงศ์ปุ้ย (ราชสกุลเดิม ไพฑูรย์)

มีพระโอรส 7 พระองค์ พระธิดา 9 พระองค์ และไม่มีข้อมูล 1 พระองค์ รวม 17 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจักรพันธุ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพัทธ์พิสิฐพงษ์
ช. หม่อมทับทิม สิงหาคม พ.ศ. 2420 27 สิงหาคม ค.ศ. 2434 13 ปี 361 วัน ถึง 14 ปี 26 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
3
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุพัฒประไภย
ช. ไม่มีข้อมูล ตุลาคม พ.ศ. 2420 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2421 0 ปี 102 วัน ถึง 0 ปี 132 วัน
4
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
ช. หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ 6 กันยายน พ.ศ. 2421[11] 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2475 53 ปี 311 วัน
5
พระองค์เจ้าทรงศศิคุณ.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศะศิคุณ
ญ. หม่อมทับทิม พ.ศ. 2422 13 มิถุนายน ค.ศ. 2438 15 ปี 62 วัน ถึง 16 ปี 61 วัน
6
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช
ช. หม่อมเอม พฤศจิกายน พ.ศ. 2422 5 ธันวาคม ค.ศ. 2455 33 ปี 5 วัน ถึง 33 ปี 34 วัน
7
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
ช. หม่อมจีบ 17 เมษายน พ.ศ. 2423[11] 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2509 85 ปี 313 วัน
8
พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ
ญ. หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2423[11] 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2473 50 ปี 38 วัน
9
พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา
ญ. หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 1 มิถุนายน ค.ศ. 2467 41 ปี 357 วัน
10
พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
ญ. หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2426[11] 12 สิงหาคม ค.ศ. 2478 51 ปี 253 วัน
11
พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส
ญ. หม่อมพลัด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2426[11] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2514 87 ปี 340 วัน
12
พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์
ช. หม่อมหลวงผาด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2427[11] 20 มีนาคม ค.ศ. 2493 65 ปี 148 วัน
13
พระองค์เจ้าบรรจงมายาตร.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรจงมารยาตร
ญ. หม่อมเลื่อม พ.ศ. 2427 7 สิงหาคม ค.ศ. 2461 33 ปี 117 วัน ถึง 34 ปี 117 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุบผชาติชลา
ญ. หม่อมเผื่อน 16 มีนาคม พ.ศ. 2428 ถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2429[39] 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2449 19 ปี 329 วัน ถึง 20 ปี 347 วัน
15
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
ญ. หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2428[11] 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2506 77 ปี 249 วัน
16
พระองค์เจ้าปิยบุตร์.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร
ช. หม่อมราชวงศ์ปุ้ย 6 ตุลาคม พ.ศ. 2433 6 มกราคม ค.ศ. 2465 31 ปี 92 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์
ไม่มีข้อมูล ไม่ปรากฏ[40] ตั้งแต่ทรงพระเยาว์[40] ไม่มีข้อมูล

พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย มีพระโอรส 1 องค์ คือ

พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2416 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2417 1 ปี 2 วัน

ราชสกุลเกษมศรี[แก้]

ราชสกุลเกษมศรี ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ มีพระชายา 1 องค์ และหม่อม 9 คน รวม 10 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าประสานศัพท์ (ราชสกุลเดิม สิงหรา)
 • หม่อมเพิ่ม (สกุลเดิม สโรบล)
 • หม่อมพลัด
 • หม่อมละม้าย (สกุลเดิม ปาณิกบุตร)
 • หม่อมเป้า
 • หม่อมสอน (สกุลเดิม พวงนาค)
 • หม่อมแช่ม
 • หม่อมเชย
 • หม่อมเชื้อ
 • หม่อมแหวน (สกุลเดิม ปาณิกบุตร)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 17 องค์ และพระธิดา 12 องค์ รวม 30 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลเกษมศรี
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี.JPG
หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี
ช. หม่อมเพิ่ม มีนาคม พ.ศ. 2416 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2467 51 ปี 241 วัน ถึง 51 ปี 271 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเม้า
ญ. หม่อมเพิ่ม ก่อน 13 เมษายน พ.ศ. 2417 27 ธันวาคม ค.ศ. 2418 มากกว่า 1 ปี 258 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสมบัติบูรณ์
ช. หม่อมพลัด พฤษภาคม พ.ศ. 2417 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2466 48 ปี 337 วัน ถึง 49 ปี 2 วัน
4
พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม
ช. หม่อมเพิ่ม 29 สิงหาคม พ.ศ. 2419[11] 6 มกราคม ค.ศ. 2476 56 ปี 130 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าผกามาลย์
ญ. หม่อมละม้าย 1 มิถุนายน พ.ศ. 2424[11] 27 มีนาคม ค.ศ. 2469 44 ปี 299 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารำไพเยาวยุภา
ญ. หม่อมเป้า เมษายน พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2454 27 ปี 336 วัน ถึง 28 ปี 364 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2428 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2434 5 ปี 44 วัน ถึง 6 ปี 43 วัน
8
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม.JPG
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
ช. หม่อมเจ้าประสานศัพท์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429[11] 25 กันยายน ค.ศ. 2506 76 ปี 315 วัน
9
หม่อมเจ้านิลประภัศร.JPG
หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี
ช. หม่อมสอน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2433[11] 15 ตุลาคม ค.ศ. 2476 42 ปี 352 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าตระการโชค เกษมศรี
ช. หม่อมละม้าย 12 เมษายน พ.ศ. 2424[11] 29 ธันวาคม ค.ศ. 2484 60 ปี 261 วัน
11
หม่อมเจ้าสมภพ.JPG
หม่อมเจ้าสมภพ เกษมศรี
ช. หม่อมแช่ม 7 สิงหาคม พ.ศ. 2434[11] 24 กันยายน ค.ศ. 2506 72 ปี 48 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเผือก
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

(พระราชทานเพลิงศพ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2435)

ไม่มีข้อมูล
13
หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี.JPG
หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี
ช. หม่อมละม้าย 10 ตุลาคม พ.ศ. 2436[11] 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2489 53 ปี 37 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ช. หม่อมสอน 1 มกราคม พ.ศ. 2437 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2437 0 ปี 125 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล 7 กันยายน พ.ศ. 2437 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2438 0 ปี 298 วัน
16
หม่อมเจ้าวัฒยากร.JPG
หม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี
ช. หม่อมสอน 28 สิงหาคม พ.ศ. 2438[11] 14 เมษายน ค.ศ. 2517 78 ปี 229 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอรรคพันธ์
ช. หม่อมเชย มิถุนายน พ.ศ. 2438 ตุลาคม พ.ศ. 2461 23 ปี 93 วัน ถึง 23 ปี 152 วัน
18
หม่อมเจ้าสุขศรีสมร.JPG
หม่อมเจ้าศุขศรีสมร เกษมศรี
ญ. หม่อมละม้าย 11 ตุลาคม พ.ศ. 2438[11] 16 ธันวาคม ค.ศ. 2487 49 ปี 66 วัน
19
หม่อมเจ้าอุทัยพงศ์.JPG
หม่อมเจ้าอุทัยพงศ์ ศุขสวัสดิ์
ญ. หม่อมเชื้อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2439[11] 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2500 60 ปี 186 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2439 ไม่มีข้อมูล
21
หม่อมเจ้าสมทรง.JPG
หม่อมเจ้าสมทรง เทวกุล
ญ. หม่อมสอน 17 กันยายน พ.ศ. 2441[11] 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2485 43 ปี 158 วัน
22
อธิพรพงศ์ เกษมศรี.jpg
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ เกษมศรี
ช. หม่อมแหวน 15 มกราคม พ.ศ. 2442[11] 8 ธันวาคม ค.ศ. 2507 65 ปี 327 วัน
23
หม่อมเจ้าวิไลวรรณ.JPG
หม่อมเจ้าวิไลวรรณ ศุขสวัสดิ์
ญ. หม่อมเชื้อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2442[11] 20 มกราคม ค.ศ. 2489 46 ปี 200 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าตุ๊
ญ. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 2 ตุลาคม ค.ศ. 2451 ไม่มีข้อมูล
25
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม.JPG
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม เกษมศรี
ช. หม่อมละม้าย 16 เมษายน พ.ศ. 2445[11] 23 เมษายน ค.ศ. 2532 87 ปี 7 วัน
26
หม่อมเจ้ามัณฑนา.JPG
หม่อมเจ้ามัณฑนา เกษมศรี
ญ. หม่อมเชย 20 เมษายน พ.ศ. 2445[11] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2488 43 ปี 94 วัน
27
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
ญ. หม่อมสอน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2445[11] 18 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 140 วัน
28
หม่อมเจ้ามงคลโยค.JPG
หม่อมเจ้าพระมงคลโยค เกษมศรี
ช. หม่อมแหวน 29 มิถุนายน พ.ศ. 2453[11] 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2473 20 ปี 136 วัน
29
หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา.JPG
เกษมเสาวภา เกษมศรี
ญ. หม่อมแหวน 8 มิถุนายน พ.ศ. 2457[11] 29 มกราคม ค.ศ. 2545 87 ปี 235 วัน
30
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม.JPG
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม เกษมศรี
ช. หม่อมแหวน 12 มกราคม พ.ศ. 2459[11] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2540 81 ปี 349 วัน

ราชสกุลศรีธวัช[แก้]

ราชสกุลศรีธวัช ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ มีหม่อม 3 คน ได้แก่

 • หม่อมอุ่ม (สกุลเดิม ทิพย์วัฒน์)
 • หม่อมเสงี่ยม (ราชสกุลเดิม ณ นคร)
 • หม่อมเผื่อน

มีพระโอรส 5 องค์ พระธิดา 2 องค์ และไม่มีข้อมูล 6 องค์ รวม 13 องค์ ได้แก่

ราชสกุลศรีธวัช
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช.jpg
หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช
ช. หม่อมเสงี่ยม 25 มีนาคม พ.ศ. 2420[41] 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2475 55 ปี 41 วัน
2
หม่อมเจ้าธำรงสิริ ศรีธวัช.jpg
หม่อมเจ้าธำรงสิริ ศรีธวัช
ช. หม่อมอุ่ม 28 ตุลาคม พ.ศ. 2420[11] 26 มีนาคม ค.ศ. 2477 56 ปี 149 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านิภา ศรีธวัช
ญ. หม่อมอุ่ม 7 กันยายน พ.ศ. 2421[11] พ.ศ. 2506 84 ปี 116 วัน ถึง 85 ปี 115 วัน
4
หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช.jpg
หม่อมเจ้านิสากร ศรีธวัช
ช. หม่อมอุ่ม 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2422[11] 3 มีนาคม ค.ศ. 2473[42] 50 ปี 122 วัน
5
หม่อมเจ้าอาทรถนอม.JPG
หม่อมเจ้าอาทรถนอม ศรีธวัช
ญ. หม่อมอุ่ม 7 หรือ 14 หรือ 21 หรือ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2423

(วันอาทิตย์ เดือนสิบสอง)[11]

พ.ศ. 2493

(พระราชทานเพลิงพระศพ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493)

69 ปี 34 วัน ถึง 70 ปี 13 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าธวัชชัยเฉลิมวงศ์ ศรีธวัช
ช. หม่อมอุ่ม 16 เมษายน พ.ศ. 2431[11] พ.ศ. 2478 หรือ พ.ศ. 2480 46 ปี 350 วัน ถึง 49 ปี 349 วัน
7
หม่อมเจ้าธงชัยศิริพันธุ์.JPG
หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช
ช. หม่อมเผื่อน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2433[11] 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2515 81 ปี 335 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลทองแถม[แก้]

ราชสกุลทองแถม ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ มีพระชายา 2 องค์ และหม่อม 8 คน รวม 10 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าเม้า (ราชสกุลเดิม รองทรง)
 • หม่อมเจ้าสุวรรณ (ราชสกุลเดิม นิลรัตน)
 • หม่อมราชวงศ์เกษรสุมาลี (ราชสกุลเดิม อิศรางกูร)
 • หม่อมราชวงศ์นารีนพรัตน์ (ราชสกุลเดิม อิศรางกูร)
 • หม่อมตาดใหญ่ (สกุลเดิม โรจนวิภาต)
 • หม่อมเมือง (สกุลเดิม พลนิเทศ)
 • หม่อมทับทิม
 • หม่อมตาดเล็ก (สกุลเดิม นาครทรรพ)
 • หม่อมเศรษฐี
 • หม่อมประเทียบ (สกุลเดิม พุ่มพวงเพชร)

มีพระโอรส 7 องค์ และพระธิดา 8 องค์ รวม 15 องค์ ได้แก่

ราชสกุลทองแถม
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ.JPG
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม
ช. หม่อมเจ้าเม้า 17 สิงหาคม พ.ศ. 2427[11] 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2476 48 ปี 288 วัน
2
หม่อมเจ้าเครือมาศวิมล.JPG
หม่อมเจ้าเครือมาศวิมล ทองแถม
ญ. หม่อมเมือง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2427[11] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2482 55 ปี 54 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพวงสนธิสุวรรณ ทองแถม
ญ. หม่อมตาดใหญ่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2427[11] 24 กันยายน ค.ศ. 2472 44 ปี 301 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพันธุคำนพคุณ ทองแถม
ช. หม่อมทับทิม 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2428[11] พ.ศ. 2506 77 ปี 225 วัน ถึง 78 ปี 224 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2430 20 เมษายน ค.ศ. 2434 3 ปี 8 วัน ถึง 4 ปี 7 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าคำงอก
ช. หม่อมเจ้าสุวรรณ 8 มีนาคม พ.ศ. 2431[11] 20 มกราคม ค.ศ. 2472 40 ปี 318 วัน
7
หม่อมเจ้าทองชมพูนุท.JPG
หม่อมเจ้าทองชมพูนุท ทองแถม
ช. หม่อมเจ้าเม้า 22 ตุลาคม พ.ศ. 2433[11] พ.ศ. 2491 57 ปี 71 วัน ถึง 58 ปี 70 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าชุนทองชุด
ญ. หม่อมตาดเล็ก ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
9
หม่อมเจ้าหย่องกาญจนา.JPG
หม่อมเจ้าหย่องกาญจนา ทองแถม
ญ. หม่อมราชวงศ์เกษรสุมาลี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2434[11] 21 สิงหาคม ค.ศ. 2498 64 ปี 39 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม
ช. หม่อมเจ้าเม้า 3 สิงหาคม พ.ศ. 2435[11] พ.ศ. 2506 70 ปี 151 วัน ถึง 71 ปี 150 วัน
11
หม่อมเจ้าทองต่อ.JPG
หม่อมเจ้าทองต่อ ทองแถม
ช. หม่อมเจ้าเม้า 26 กันยายน พ.ศ. 2436[11] 13 มกราคม ค.ศ. 2501 64 ปี 109 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากนกนารี ทองแถม
ญ. หม่อมราชวงศ์นารีนพรัตน์ 17 มีนาคม พ.ศ. 2438[11] 21 มีนาคม ค.ศ. 2511 73 ปี 4 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวรรณโสภา
ญ. หม่อมเจ้าเม้า 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2440 6 ธันวาคม ค.ศ. 2440 0 ปี 7 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม
ช. หม่อมเจ้าเม้า 3 ธันวาคม พ.ศ. 2446[11] พ.ศ. 2506 59 ปี 29 วัน ถึง 60 ปี 28 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
กังวาลสุวรรณ กนิษฐชาต
ญ. หม่อมเศรษฐี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2448[ต้องการอ้างอิง] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2543 95 ปี 91 วัน

ราชสกุลชุมพล[แก้]

ราชสกุลชุมพล ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มีหม่อม 6 คน ได้แก่

 • หม่อมอำภา (สกุลเดิม ธรรมสโรช)
 • หม่อมเจริญ (สกุลเดิม ธรรมสโรช)
 • หม่อมเจียงคำ (สกุลเดิม บุตโรบล)
 • หม่อมบุญยืน (สกุลเดิม บุญรมย์)
 • หม่อมคำเมียง
 • หม่อมปุก

มีพระโอรส 11 องค์ และพระธิดา 3 องค์ รวม 14 องค์ ได้แก่

ราชสกุลชุมพล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าประสบประสงค์.JPG
หม่อมเจ้าประสบประสงค์ ชุมพล
ช. หม่อมเจริญ 11 กันยายน พ.ศ. 2426[11] 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2509 82 ปี 299 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจงใจถวิล ชุมพล
ญ. หม่อมเจริญ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429[11] 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2512 82 ปี 233 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 10 กันยายน ค.ศ. 2437 ไม่มีข้อมูล
4
หม่อมเจ้าบุญจิราธร.JPG
หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช
ญ. หม่อมบุญยืน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2440[11] 19 มีนาคม ค.ศ. 2523 82 ปี 221 วัน
5
หม่อมเจ้าอุปลีสาณ.JPG
หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล
ช. หม่อมเจียงคำ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2442[11] 17 กันยายน ค.ศ. 2517 75 ปี 70 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฐิตศักดิ์วิบูลย์
ช. หม่อมบุญยืน พ.ศ. 2443 3 ตุลาคม ค.ศ. 2456 12 ปี 186 วัน ถึง 13 ปี 185 วัน
7
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด.jpg
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
ช. หม่อมบุญยืน 15 ธันวาคม พ.ศ. 2445[11] 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2524 78 ปี 220 วัน
8
หม่อมเจ้ากมลีสาณ.JPG
หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล
ช. หม่อมเจียงคำ 23 เมษายน พ.ศ. 2449[11] 8 ธันวาคม ค.ศ. 2521 72 ปี 229 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านงนิตย์จำเนียร
ญ. ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2451 พ.ศ. 2456 4 ปี 1 วัน ถึง 5 ปี 364 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 ตุลาคม ค.ศ. 2456 ไม่มีข้อมูล
11
หม่อมเจ้าชมิยบุตร.JPG
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
ช. หม่อมคำเมียง 25 มกราคม พ.ศ. 2453[11] 25 ตุลาคม ค.ศ. 2547 94 ปี 273 วัน
12
หม่อมเจ้าชุมปกบุตร์.JPG
หม่อมเจ้าชุมปกบุตร์ ชุมพล
ช. หม่อมปุก 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2461[11] 22 มิถุนายน ค.ศ. 2544 83 ปี 37 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเนตร
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลเทวกุล[แก้]

ราชสกุลเทวกุล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ มีหม่อม 7 คน ได้แก่

 • หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุจริตกุล)
 • หม่อมลม้าย (สกุลเดิม ชูโต)
 • หม่อมเหมือน
 • หม่อมปุ่น
 • หม่อมอบ (สกุลเดิม อมาตยกุล)
 • หม่อมพุก (สกุลเดิม จันทรเสน)
 • หม่อมจันทร์

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 24 องค์ และพระธิดา 23 องค์ รวม 48 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลเทวกุล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าอัปสรสมาน กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
ญ. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 21 ตุลาคม พ.ศ. 2420[11] 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2482 61 ปี 194 วัน
2
หม่อมเจ้าบรรสานสนิท.JPG
หม่อมเจ้าบรรสานสนิท เทวกุล
ญ. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 23 ธันวาคม พ.ศ. 2422[11] 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2488 65 ปี 220 วัน
3
หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา.JPG
หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
ญ. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 25 สิงหาคม พ.ศ. 2424[11] 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2486 61 ปี 178 วัน
4
หม่อมเจ้าสุธาสิโนทัย.JPG
หม่อมเจ้าสุธาสิโนทัย เทวกุล
ช. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2425[11] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2509 83 ปี 89 วัน
5
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย
ช. หม่อมลม้าย 11 สิงหาคม พ.ศ. 2426[11] 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2486 59 ปี 178 วัน
6
หม่อมเจ้าจันทรนิภา.JPG
หม่อมเจ้าจันทรนิภา เทวกุล
ญ. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2427[11] 7 มิถุนายน ค.ศ. 2488 61 ปี 13 วัน
7
หม่อมเจ้าทิศากร.JPG
หม่อมเจ้าทิสากร
ช. หม่อมลม้าย 21 มกราคม พ.ศ. 2428 17 ตุลาคม ค.ศ. 2462 34 ปี 269 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบังอรรัตน์
ญ. หม่อมเหมือน 18 ตุลาคม พ.ศ. 2428 29 มิถุนายน ค.ศ. 2433 4 ปี 254 วัน
9
หม่อมเจ้าดำรัสดำรง.JPG
หม่อมเจ้าดำรัสดำรง เทวกุล
ช. หม่อมลม้าย 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2429[11] 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2487 57 ปี 343 วัน
10
หม่อมเจ้าพงศ์ทินเทพ.JPG
หม่อมเจ้าพงศ์ทินเทพ เทวกุล
ช. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 17 กันยายน พ.ศ. 2429[11] 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2486 57 ปี 66 วัน
11
หม่อมเจ้าเสพยสุมนัส.JPG
หม่อมเจ้าเสพยสุมนัส
ช. หม่อมลม้าย 14 สิงหาคม พ.ศ. 2431 18 กันยายน ค.ศ. 2452 21 ปี 35 วัน
12
หม่อมเจ้าทิพรัตนประภา.JPG
หม่อมเจ้าทิพรัตนประภา เทวกุล
ญ. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 27 สิงหาคม พ.ศ. 2431[11] 13 มกราคม ค.ศ. 2508 76 ปี 139 วัน
13
หม่อมเจ้านาราวดี.JPG
หม่อมเจ้านาราวดี เทวกุล
ญ. หม่อมปุ่น 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432[11] 13 ธันวาคม ค.ศ. 2487 55 ปี 303 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. หม่อมลม้าย 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 19 มีนาคม ค.ศ. 2434 1 ปี 117 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าตรีทิเพทพงศ์ เทวกุล
ช. หม่อมอบ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2432[11] 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2476 43 ปี 73 วัน
16
หม่อมเจ้าวงศ์นิรชร.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์นิรชร เทวกุล
ช. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 16 มกราคม พ.ศ. 2433[11] 9 มีนาคม ค.ศ. 2490 57 ปี 52 วัน
17
หม่อมเจ้ามรุพรพันธ์.JPG
หม่อมเจ้ามรุพรพันธ์
ช. หม่อมปุ่น 14 สิงหาคม พ.ศ. 2433 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2464 30 ปี 290 วัน
18
หม่อมเจ้ากันดาภา.JPG
หม่อมเจ้ากันดาภา เทวกุล
ญ. หม่อมลม้าย 26 มิถุนายน พ.ศ. 2434[11] 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2477 43 ปี 30 วัน
19
หม่อมเจ้าดาราจรัสศรี.JPG
หม่อมเจ้าดาราจรัสศรี เทวกุล
ญ. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2435[11] 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2484 49 ปี 52 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าปาน
ช. หม่อมปุ่น 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 14 กันยายน ค.ศ. 2437 1 ปี 68 วัน
21
หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล.jpg
หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล
ช. หม่อมพุก 3 สิงหาคม พ.ศ. 2436[11] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2513 76 ปี 281 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าตุ๊
ช. หม่อมลม้าย 28 มีนาคม พ.ศ. 2437 6 เมษายน ค.ศ. 2439 2 ปี 9 วัน
23
หม่อมเจ้าวงศ์ทิพย์สุดา.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล
ญ. หม่อมพุก 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2437[11] 6 เมษายน ค.ศ. 2512 74 ปี 146 วัน
24
หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี.JPG
หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล
ญ. หม่อมจันทร์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438[11] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2525 87 ปี 32 วัน
25
หม่อมเจ้าตรีทศาลัย.JPG
หม่อมเจ้าตรีทศาลัย เทวกุล
ญ. หม่อมปุ่น 8 มกราคม พ.ศ. 2439[11] 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2484 45 ปี 196 วัน
26
หม่อมเจ้าไตรทิพเทพสุต เทวกุล.jpg
หม่อมเจ้าไตรทิพเทพสุต เทวกุล
ช. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2439[11] 1 ตุลาคม ค.ศ. 2505 66 ปี 149 วัน
27
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. หม่อมพุก 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 31 ธันวาคม ค.ศ. 2439 0 ปี 57 วัน
28
หม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติ.JPG
หม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติ เทวกุล
ช. หม่อมลม้าย 18 มีนาคม พ.ศ. 2440[11] 6 กันยายน ค.ศ. 2517 77 ปี 172 วัน
29
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทัตศะศิธร
ญ. หม่อมจันทร์ 28 กันยายน พ.ศ. 2440 2 กันยายน ค.ศ. 2443 2 ปี 339 วัน
30
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ.JPG
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
ช. หม่อมจันทร์ 16 มกราคม พ.ศ. 2441[11] 3 สิงหาคม ค.ศ. 2519 78 ปี 199 วัน
31
หม่อมเจ้าอนันตนรชัย.JPG
หม่อมเจ้าอนันตนรชัย เทวกุล
ช. หม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา 11 มีนาคม พ.ศ. 2442[11] 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2511 69 ปี 79 วัน
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านิต
ช. หม่อมปุ่น 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 27 มีนาคม ค.ศ. 2446 3 ปี 306 วัน
33
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา.jpg
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์
ญ. หม่อมพุก 1 มกราคม พ.ศ. 2443[11] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2509 66 ปี 180 วัน
34
หม่อมเจ้าสุชาดามณี.JPG
หม่อมเจ้าสุชาดามณี เทวกุล
ญ. หม่อมจันทร์ 13 มกราคม พ.ศ. 2443[11] 12 มกราคม ค.ศ. 2498 54 ปี 364 วัน
35
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา.JPG
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
ญ. หม่อมพุก 19 เมษายน พ.ศ. 2444[11] 5 มิถุนายน ค.ศ. 2539 95 ปี 47 วัน
36
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
หม่อมปุ่น 26 กันยายน พ.ศ. 2444 23 มกราคม ค.ศ. 2445 0 ปี 119 วัน
37
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมพุก 10 มิถุนายน พ.ศ. 2445 18 มิถุนายน ค.ศ. 2445 0 ปี 8 วัน
38
หม่อมเจ้าอาทิตย์อุทัย.JPG
หม่อมเจ้าอาทิตย์อุทัย เทวกุล
ช. หม่อมพุก 27 กันยายน พ.ศ. 2446[11] 1 ตุลาคม ค.ศ. 2487 41 ปี 4 วัน
39
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเจริญวัยวัฒนา
หม่อมปุ่น 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 24 กันยายน ค.ศ. 2448 1 ปี 61 วัน
40
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
ช. หม่อมจันทร์ 17 กันยายน พ.ศ. 2447[11] 3 เมษายน ค.ศ. 2534 86 ปี 198 วัน
41
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ.JPG
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล
ญ. หม่อมพุก 19 ตุลาคม พ.ศ. 2447[11] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 95 ปี 30 วัน
42
หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี.JPG
หม่อมเจ้าแขไขจรัส เกษมศรี
ญ. หม่อมพุก 10 ธันวาคม พ.ศ. 2448[11] 21 มีนาคม ค.ศ. 2539 90 ปี 101 วัน
43
หม่อมเจ้าอัศนีฟ่องฟ้า.JPG
หม่อมเจ้าอัศนีฟ่องฟ้า เทวกุล
ช. หม่อมพุก 19 เมษายน พ.ศ. 2450[11] 17 สิงหาคม ค.ศ. 2520 70 ปี 120 วัน
44
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแหว่ง
ช. หม่อมปุ่น 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2450 0 ปี 194 วัน
45
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประภาภรณี
ญ. หม่อมพุก 25 มิถุนายน พ.ศ. 2451 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2453 2 ปี 139 วัน
46
หม่อมเจ้าโชติสีกฤติกา.JPG
หม่อมเจ้าโชติสีกฤติกา เทวกุล
ช. หม่อมจันทร์ 22 เมษายน พ.ศ. 2452[11] 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2524 72 ปี 90 วัน
47
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจิราโรหิณี
ญ. หม่อมพุก 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2453 1 ปี 131 วัน
48
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทับ
ช. ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ก่อน 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468[11] ไม่มีข้อมูล

ราชสกุลภาณุพันธุ์[แก้]

ราชสกุลภาณุพันธุ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช มีหม่อม 7 คน ได้แก่

มีพระโอรส 8 พระองค์ กับ 1 องค์ และพระธิดา 3 พระองค์ กับ 3 องค์ รวม 15 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลภาณุพันธุ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Princess Dibyasambanna.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์
ญ. หม่อมเลี่ยม 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2428[43] 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2451 23 ปี 19 วัน
2