หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าชั้น 4
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG
สวามีหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ์
พระบุตร6 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ24 ธันวาคม พ.ศ. 2460
สิ้นชีพตักษัย2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (100 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์
การทูลฝ่าบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์ (ราชสกุลเดิม ดิศกุล; 24 ธันวาคม 2460 – 2 ตุลาคม 2561) ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา[1]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงเพียนเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศตะรัต) มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมพระมารดาห้าองค์ คือ[2] หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล, พรพิลาศ บุนนาค, หม่อมเจ้าพวงมาศผกา ดิศกุล, หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล และเราหิณาวดี กำภู[3] สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี แล้วทรงศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทรงสอนหนังสือที่โรงเรียนศึกษาวิทยา ถนนสีลม[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ์ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ประสูติแต่หม่อมเจริญ) มีโอรส-ธิดา 6 คน ได้แก่

 1. หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ สุขสวัสดิ์
 2. หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา
 3. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์
 4. หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช สุขสวัสดิ์
 5. หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์
 6. หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก เคยบวชชีและสร้างกุฏิด้วยองค์เอง ณ วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยดำรงตนอย่างสมถะเป็นเวลาหลายปี[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลสิ้นชีพตักษัยด้วยพระอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ[4] เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.55 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สิริชันษา 100 ปี ศพตั้งสวดที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561[5] นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลดิศกุลและศุขสวัสดิ์ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบ พร้อมฉัตรเบญจา 4 คันประกอบเกียรติยศ ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นหีบทองทึบเป็นโกศแปดเหลี่ยม และในวันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพ[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าหญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล. จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่). กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์, 2551. ISBN 978-974-16-6535-8
 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้". ช่อง 7 HD. 10 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2561.
 5. "บุคคลในข่าว (หน้า 4)". ไทยรัฐออนไลน์. 5 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2561.