พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี.JPG
พระสวามีหม่อมเจ้าเดช นพวงศ์
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พระมารดาหม่อมจิ๋ม
ประสูติพ.ศ. 2392
หม่อมเจ้าแก้วกัลยา
สิ้นพระชนม์3 ธันวาคม พ.ศ. 2456

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี (พ.ศ. 2392 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2456) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร กับหม่อมจิ๋ม

พระประวัติ[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2392 เมื่อประสูติเป็น “หม่อมราชวงศ์แก้วกัลยา” ด้วยขณะนั้นพระบิดามีพระยศเป็น หม่อมเจ้าสุประดิษฐ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามกุฎสมมติวงศ์ พระวชิรญาณมหาเถร ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ หม่อมราชวงศ์แก้วกัลยาณีจึงมีพระยศเป็น “หม่อมเจ้าแก้วกัลยา พระธิดาในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ วรฤทธิราชมกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงชุบเลี้ยงหม่อมเจ้าแก้วกัลยาคล้ายกับพระเจ้าลูกเธอของพระองค์ ถึงกับโปรดเกล้าฯ ให้เข้าแห่ต่อท้ายกระบวนแห่โสกันต์พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี และพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประภัศรด้วย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หม่อมเจ้าแก้วกัลยาทรงรับราชการฝ่ายใน ทรงเป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนกระทั่งเจริญพระชนมพรรษาได้ 10 พรรษา ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยรำลึกถึงคุณความดีของหม่อมเจ้าแก้วกัลยาที่ทรงทำหน้าที่พระอภิบาลพระองค์มาโดยมิได้บกพร่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี"[1] ทรงศักดินา 3000

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี เสกสมรสกับหม่อมเจ้าเดช นพวงศ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2456 สิริพระชันษา 64 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2457[2]

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • หม่อมราชวงศ์แก้วกัลยา (พ.ศ. 2392 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
  • หม่อมเจ้าแก้วกัลยา (2 เมษายน พ.ศ. 2394 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2456)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหลวง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-205-2
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 21 (32): 572. 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447.
  4. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัตยุบัน ฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 27 (0ง): 3100. 19 มีนาคม พ.ศ. 2453.