รายพระนามและชื่อภรรยาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือรายพระนามรายนามพระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

รายพระนามและรายนาม[แก้]

พระมเหสี
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
100px 1.ท่านผู้หญิงนาก
(นาก ณ บางช้าง)
พระธิดาในพระชนกทอง ณ บางช้าง และสมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี (สั้น)
เจ้าจอมมารดา
รูป นาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
100px 2. เจ้าจอมมารดาภิมสวน หรือ ภีมสวน ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายกล้าย
 • พระองค์เจ้าหญิงผะอบ
100px 3. เจ้าจอมมารดาปุย ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม
100px 4. เจ้าจอมมารดาจันทา หรือ จันทรา ไม่ปรากฏ
100px 5. เจ้าจอมมารดาดวง ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
100px 6. เจ้าจอมมารดาคุ้ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงพลับ
100px 7. เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช
100px 8. เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่
(นุ้ย ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พัฒน์ ณ นคร)
100px 9. เจ้าจอมมารดาน้อย ธิดาพระยาศรีสรราช (บุญเมือง)
100px 10. เจ้าจอมมารดาเอม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงธิดา
100px 11. เจ้าจอมมารดาพุ่ม ธิดาพระยาวิเศษสุนทร (นาคนกเล็ก) กับคุณหญิงสั้น
100px 12. เจ้าจอมมารดาตานี
(ตานี บุนนาค)
ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)[1] กับหม่อมลิ้ม
100px 13. เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ไม่ปรากฏ
100px 14. เจ้าจอมมารดาปทุมา หรือ ประทุมา ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเกสร
100px 15. เจ้าจอมมารดานิ่ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงมณฑา
100px 16. เจ้าจอมมารดาอู่ ธิดาพระยาเพชรบุรี (บุญรอด)
 • พระองค์เจ้าหญิงมณี
100px 17. เจ้าจอมมารดาอิ่ม
(อิ่ม รัตนกุล)
ธิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร (กุน รัตนกุล)
 • พระองค์เจ้าหญิงเกสร
  บางแห่งว่า "สุมาลี" [2]
100px 18. เจ้าจอมมารดาจุ้ย ธิดาพระราชาเศรษฐีจีน
100px 19. เจ้าจอมมารดานวล ไม่ปรากฏ
100px 20. เจ้าจอมมารดาทอง
(ทอง ณ ถลาง)
ธิดาพระยาถลาง (พระยาพิมลขันธ์) กับท้าวเทพกระษัตรี (จัน) [3]
 • พระองค์เจ้าหญิงอุบล
100px 21. เจ้าจอมมารดางิ้ว ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี
100px 22. เจ้าจอมมารดาปาน ไม่ปรากฏ
100px 23. เจ้าจอมมารดาฉิม หรือ ฉิมแมว ธิดาพระยามหาอำมาตย์ (เสือ) กับท้าววรจันทร์ (แจ่ม)
 • พระองค์เจ้าหญิงศศิธร
100px 24. เจ้าจอมมารดาป้อม หรือ ป้อมสีดา
(ป้อม สุรคุปต์)
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
 • พระองค์เจ้าหญิงเรไร
100px 25. เจ้าจอมมารดานวม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงกระษัตรี
100px 26. เจ้าจอมมารดาทองสุก
(เจ้าคำสุกแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาในเจ้าอินทวงศ์ แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ [4]
100px 27. เจ้าจอมมารดากลิ่น
(กลิ่น ณ พัทลุง)
ธิดาพระยาแก้วโกรพพิชัยศรีพิริยะพาหะ (ขุนสาย ณ พัทลุง)[3]
100px 28. เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก
(เจ้าเพ็งแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาในเจ้านันทเสน แห่งแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์[4]
 • พระองค์เจ้าหญิงสุภาธร
100px 29. เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์
(ฉิม ณ พัทลุง)
ธิดาพระยาพัทลุง (ขุน ณ พัทลุง)
 • พระองค์เจ้าหญิงสุด
เจ้าจอม
รูป นาม ชาติตระกูล หมายเหตุ
100px 30. เจ้าจอมหุ่น
(หุ่น อมาตยกุล)
ธิดาหลวงพิพิธสมบัติ (เอม อมาตยกุล) กับดวง
100px 31. เจ้าจอมทรัพย์ ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุญมา) แห่งวงศ์เฉกอะหมัด[3]
100px 32. เจ้าจอมแว่น หรือ คุณเสือ [5]
(อัญญานางคำแว่น)
ธิดาพระนครศรีบริรักษ์ บรมราชภักดีศรีศุภสุนทร (เพี้ยเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่น
100px 33. เจ้าจอมหงส์ ธิดานายขุนทอง กับเจ้าคุณหญิงทองอยู่ (สกุลเดิม ณ บางช้าง ซึ่งเป็นพระพี่นางในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)[6]
100px 34. เจ้าจอมบุญนาก หรือ บุญนากสีดา[7] บิดาเป็นชาวจีน ส่วนมารดาเป็นชาวญวน
100px 35. เจ้าจอมอุ่น
(อุ่น อมาตยกุล)
ธิดาหลวงพิพิธสมบัติ (เอม อมาตยกุล)
100px 36. เจ้าจอมจิตร
(จิตร บุนนาค)
ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมกอง[8]
100px 37. เจ้าจอมส้ม
(ส้ม บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมฉิม[8]
100px 38. เจ้าจอมชู
(ชู บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมตุ๊[8]
100px 39. เจ้าจอมนก
(นก บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมมิ่ง[8]
100px 40. เจ้าจอมหงส์
(หงส์ อหะหมัดจุฬา)
ธิดาพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) [9] กับคุณหญิงนก (ธิดาท่านน้อย ซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระชนนีเพ็ง พระชนนีในสมเด็จพระศรีสุลาไลย)[10]
100px 41. เจ้าจอมปริก ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น)
100px 42. เจ้าจอมอิ่ม ธิดาพระไตรศรี[11]
100px 43. เจ้าจอมทอง[11] ไม่ปรากฏ
44. เจ้าจอมทองดี ธิดาหลวงอินทร์โกษา


อ้างอิง[แก้]

 1. ชมรมสายสกุลบุนนาค. เสนาบดีตระกูลบุนนาค. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 2. ธนากิต. พระบรมราชินีนาถ เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม. กรุงเทพฯ:พีระมิด. 2543
 3. 3.0 3.1 3.2 สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:มิวเซียมเพรส. 2551
 4. 4.0 4.1 สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี. 2555
 5. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร. 2547
 6. ชมรมสายสกุลบุนนาค. ราชินิกุล. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 7. จุลลดา ภักดีภูมินทร์. เวียงวัง. กรุงเทพฯ:เพื่อนดี
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 ชมรมสายสกุลบุนนาค. บุตรและธิดาของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 9. ศิลปวัฒนธรรม. มัสยิดต้นสน ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสาน ย่านบางกอกใหญ่. เรียกดูเมื่อ 05 พฤษภาคม 2556
 10. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ:รวมสาส์น. 2544
 11. 11.0 11.1 ผู้จัดการออนไลน์. จอมโจรปล้นสวาทในตำนาน "อ้ายมา"ลอบปีนกำแพงวังหลวง มุดมุ้งพระสนม. เรียกดูเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560
 • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817
 • ธนากิต. พระบรมราชินีนาถ เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์พีระมิด, พ.ศ. 2543.
 • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580

ดูเพิ่ม[แก้]