รายพระนามและชื่อภรรยาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือรายพระนามรายนามพระมเหสี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

รายพระนามและรายนาม[แก้]

พระมเหสี
พระฉายาลักษณ์ พระนาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
Emblem of the House of Chakri.svg 1.ท่านผู้หญิงนาก
(นาก ณ บางช้าง)
พระธิดาในพระชนกทอง ณ บางช้าง และสมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี (สั้น)
เจ้าจอมมารดา
รูป นาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
Emblem of the House of Chakri.svg 2. เจ้าจอมมารดาภิมสวน หรือ ภีมสวน ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 3. เจ้าจอมมารดาปุย ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม
Emblem of the House of Chakri.svg 4. เจ้าจอมมารดาจันทา หรือ จันทรา ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 5. เจ้าจอมมารดาดวง ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
Emblem of the House of Chakri.svg 6. เจ้าจอมมารดาคุ้ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงพลับ
Emblem of the House of Chakri.svg 7. เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว ธิดาพระยาจักรีเมืองนครศรีธรรมราช
Emblem of the House of Chakri.svg 8. เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่
(นุ้ย ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พัฒน์ ณ นคร)
Emblem of the House of Chakri.svg 9. เจ้าจอมมารดาน้อย ธิดาพระยาศรีสรราช (บุญเมือง)
Emblem of the House of Chakri.svg 10. เจ้าจอมมารดาเอม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงธิดา
Emblem of the House of Chakri.svg 11. เจ้าจอมมารดาพุ่ม ธิดาพระยาวิเศษสุนทร (นาคนกเล็ก) กับคุณหญิงสั้น
Emblem of the House of Chakri.svg 12. เจ้าจอมมารดาตานี
(ตานี บุนนาค)
ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)[1] กับหม่อมลิ้ม
Emblem of the House of Chakri.svg 13. เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 14. เจ้าจอมมารดาปทุมา หรือ ประทุมา ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเกสร
Emblem of the House of Chakri.svg 15. เจ้าจอมมารดานิ่ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงมณฑา
Emblem of the House of Chakri.svg 16. เจ้าจอมมารดาอู่ ธิดาพระยาเพชรบุรี (บุญรอด)
 • พระองค์เจ้าหญิงมณี
Emblem of the House of Chakri.svg 17. เจ้าจอมมารดาอิ่ม
(อิ่ม รัตนกุล)
ธิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร (กุน รัตนกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 18. เจ้าจอมมารดาจุ้ย ธิดาพระราชาเศรษฐีจีน
Emblem of the House of Chakri.svg 19. เจ้าจอมมารดานวล ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 20. เจ้าจอมมารดาทอง
(ทอง ณ ถลาง)
ธิดาพระยาถลาง (พระยาพิมลขันธ์) กับท้าวเทพกระษัตรี (จัน) [2]
 • พระองค์เจ้าหญิงอุบล
Emblem of the House of Chakri.svg 21. เจ้าจอมมารดางิ้ว ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงฉิมพลี
Emblem of the House of Chakri.svg 22. เจ้าจอมมารดาปาน ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 23. เจ้าจอมมารดาฉิม หรือ ฉิมแมว ธิดาพระยามหาอำมาตย์ (เสือ) กับท้าววรจันทร์ (แจ่ม)
 • พระองค์เจ้าหญิงศศิธร
Emblem of the House of Chakri.svg 24. เจ้าจอมมารดาป้อม หรือ ป้อมสีดา
(ป้อม สุรคุปต์)
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
 • พระองค์เจ้าหญิงเรไร
Emblem of the House of Chakri.svg 25. เจ้าจอมมารดานวม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงกระษัตรี
Emblem of the House of Chakri.svg 26. เจ้าจอมมารดาทองสุก
(เจ้าคำสุกแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาในเจ้าอินทวงศ์ แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์ [3]
Emblem of the House of Chakri.svg 27. เจ้าจอมมารดากลิ่น
(กลิ่น ณ พัทลุง)
ธิดาพระยาแก้วโกรพพิชัยศรีพิริยะพาหะ (ขุนสาย ณ พัทลุง)[2]
Emblem of the House of Chakri.svg 28. เจ้าจอมมารดาเพ็งเล็ก
(เจ้าเพ็งแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาในเจ้านันทเสน แห่งแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน์[3]
 • พระองค์เจ้าหญิงสุภาธร
Emblem of the House of Chakri.svg 29. เจ้าจอมมารดาฉิมยักษ์
(ฉิม ณ พัทลุง)
ธิดาพระยาพัทลุง (ขุน ณ พัทลุง)
 • พระองค์เจ้าหญิงสุด
เจ้าจอม
รูป นาม ชาติตระกูล หมายเหตุ
Emblem of the House of Chakri.svg 30. เจ้าจอมหุ่น
(หุ่น อมาตยกุล)
ธิดาหลวงพิพิธสมบัติ (เอม อมาตยกุล) กับดวง
Emblem of the House of Chakri.svg 31. เจ้าจอมทรัพย์ ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุญมา) แห่งวงศ์เฉกอะหมัด[2]
Emblem of the House of Chakri.svg 32. เจ้าจอมแว่น หรือ คุณเสือ [4]
(อัญญานางคำแว่น)
ธิดาพระนครศรีบริรักษ์ บรมราชภักดีศรีศุภสุนทร (เพี้ยเมืองแพน) เจ้าเมืองขอนแก่น
Emblem of the House of Chakri.svg 33. เจ้าจอมหงส์ ธิดานายขุนทอง กับเจ้าคุณหญิงทองอยู่ (สกุลเดิม ณ บางช้าง ซึ่งเป็นพระพี่นางในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)[5]
Emblem of the House of Chakri.svg 34. เจ้าจอมบุญนาก หรือ บุญนากสีดา[6] บิดาเป็นชาวจีน ส่วนมารดาเป็นชาวญวน
Emblem of the House of Chakri.svg 35. เจ้าจอมอุ่น
(อุ่น อมาตยกุล)
ธิดาหลวงพิพิธสมบัติ (เอม อมาตยกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 36. เจ้าจอมจิตร
(จิตร บุนนาค)
ธิดาเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมกอง[7]
Emblem of the House of Chakri.svg 37. เจ้าจอมส้ม
(ส้ม บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมฉิม[7]
Emblem of the House of Chakri.svg 38. เจ้าจอมชู
(ชู บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมตุ๊[7]
Emblem of the House of Chakri.svg 39. เจ้าจอมนก
(นก บุนนาค)
เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) กับหม่อมมิ่ง[7]
Emblem of the House of Chakri.svg 40. เจ้าจอมหงส์
(หงส์ อหะหมัดจุฬา)
ธิดาพระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน) [8] กับคุณหญิงนก (ธิดาท่านน้อย ซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระชนนีเพ็ง พระชนนีในสมเด็จพระศรีสุลาไลย)[9]
Emblem of the House of Chakri.svg 41. เจ้าจอมปริก ธิดาเจ้าพระยาอภัยราชา (ปิ่น)
Emblem of the House of Chakri.svg 42. เจ้าจอมอิ่ม ธิดาพระไตรศรี[10]
Emblem of the House of Chakri.svg 43. เจ้าจอมทอง[10] ไม่ปรากฏ
Emblem of the House of Chakri.svg 44. เจ้าจอมทองดี ธิดาหลวงอินทร์โกษา


อ้างอิง[แก้]

 1. ชมรมสายสกุลบุนนาค. เสนาบดีตระกูลบุนนาค. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 2. 2.0 2.1 2.2 สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ:มิวเซียมเพรส. 2551
 3. 3.0 3.1 สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี. 2555
 4. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร. 2547
 5. ชมรมสายสกุลบุนนาค. ราชินิกุล. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 6. จุลลดา ภักดีภูมินทร์. เวียงวัง. กรุงเทพฯ:เพื่อนดี
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 ชมรมสายสกุลบุนนาค. บุตรและธิดาของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา. เรียกดูเมื่อ 27 เมษายน 2556
 8. ศิลปวัฒนธรรม. มัสยิดต้นสน ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสาน ย่านบางกอกใหญ่. เรียกดูเมื่อ 05 พฤษภาคม 2556
 9. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ:รวมสาส์น. 2544
 10. 10.0 10.1 ผู้จัดการออนไลน์. จอมโจรปล้นสวาทในตำนาน "อ้ายมา"ลอบปีนกำแพงวังหลวง มุดมุ้งพระสนม. เรียกดูเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560
 • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817
 • ธนากิต. พระบรมราชินีนาถ เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์พีระมิด, พ.ศ. 2543.
 • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580

ดูเพิ่ม[แก้]