หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
กุมารี-เพลารถ.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2457
สิ้นชีพิตักษัย 26 มีนาคม พ.ศ. 2537 (79 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระมารดา หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์

หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์ (3 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2537) เป็นพระโอรสลำดับที่ 8 ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลำดับที่ 4 อันประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โต งอนรถ มีพระเชษฐภคินี พระเชษฐา และพระขนิษฐาร่วมพระมารดา 4 พระองค์ คือ [1]

หม่อมเจ้าเพลารถ เสกสมรสกับหม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ ดิศกุล (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2544) มีโอรส ธิดา 3 คน

  1. หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม[2]สมรสกับ หม่อมราชวงศ์พิศพัฒน์ รัชนี [3]
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์กัลยา ติงศภัทิย์ (รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [4]) สมรสกับนายจาริต ติงศภัทิย์ (บุตรนายจิตติ ติงศภัทิย์) [5]
  3. หม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน สมรสกับ ดร.อภิชัย จันทรเสน

หม่อมเจ้าเพลารถ ทรงสิ้นชีพิตักษัยเมื่อ พ.ศ. 2539 พระชันษา 86 ปี

อ้างอิง[แก้]