หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์.JPG
ชายาและหม่อมหม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา ชยางกูร
หม่อมศิลา ชยางกูร ณ อยุธยา
พระบุตร9 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
พระมารดาหม่อมเอี่ยม ชยางกูร ณ อยุธยา
ประสูติ26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430
สิ้นชีพตักษัย3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 (82 ปี)
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430[1] - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมเอี่ยม ชยางกูร ณ อยุธยา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร ประสูติเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430 ทรงได้รับทุนพระราชทานส่วนพระองค์จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมาได้เป็นวิศวกร เคยดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการทางอำนาจเจริญ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ได้ทรงออกจากราชการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ[2]

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร สิ้นชีพตักษัยเมื่อ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 สิริชันษา 83 ปี[3]

ครอบครัว[แก้]

หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าเฉลียววรรณมาลา ชยางกูร (ราชสกุลเดิม กมลาศน์)

 • หม่อมราชวงศ์เลอชัย ชยางกูร สมรสกับชาวฟิลิปปินส์
  • หม่อมหลวงรัชฎาราศี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงราศี ชยางกูร
  • หม่อมหลวงรูสบีมินดา ชยางกูร

ต่อมาเสกสมรสกับ หม่อมศิลา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วสันตพฤกษ์)

 • หม่อมราชวงศ์ขุนพล ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ไชยพันธุ์ ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์ขันธุ์แข่งแข ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์แก่ชัย ชยางกูร สมรสกับอมรา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม รักษาสัจ)
  • หม่อมหลวงพงศ์มหิป ชยางกูร
  • หม่อมหลวงอดิศร ชยางกูร
  • หม่อมหลวงพีระศักดิ์ ชยางกูร
  • หม่อมหลวงสิรินทร ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์วัยวัฒนา ชยางกูร
  • หม่อมหลวงศิริวัฒนา ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์สุชาดา มนตรีกุล ณ อยุธยา สมรสกับพงศ์เดช มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สาวสุภาวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • วรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุรภี มนตรีกุล ณ อยุธยา
  • สุรพร เกตุจินดา
 • หม่อมราชวงศ์สารีบุตร ชยางกูร
 • หม่อมราชวงศ์แสงโสม ชยางกูร สมรสกับพลเรือตรีสุทิน ปูชนีย์
  • กนกวรรณ แช่มประชุม
  • ศักดิ์สิทธิ์ ปูชนีย์
  • ศักดิ์ศิริ ปูชนีย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474, ผู้รวบรวม. บาญชีมหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ. 2468. 167 หน้า.
 2. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/181_2.PDF