ข้ามไปเนื้อหา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์
พระวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติพ.ศ. 2382
หม่อมราชวงศ์จิตราภรณ์ นพวงศ์
สิ้นพระชนม์2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403
หม่อมหม่อมนกแก้ว
พระบุตร3 องค์
ราชสกุลนพวงศ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ (พ.ศ. 2382 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส และเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ เป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2382 เมื่อประสูติเป็น '“หม่อมราชวงศ์จิตราภรณ์ โอรสในหม่อมเจ้านพวงศ์”' ด้วยขณะนั้นพระบิดามีพระยศเป็น หม่อมเจ้านพวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามกุฎสมมติวงศ์ พระวชิรญาณมหาเถร ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ หม่อมราชวงศ์จิตราภรณ์จึงมีพระยศเป็น “หม่อมเจ้าจิตราภรณ์ พระโอรสในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ฯ” ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศเป็น “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์” พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403 สิริพระชันษา 21 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2404

พระโอรส-ธิดา[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ เสกสมรสกับหม่อมนกแก้ว มีพระโอรส-ธิดาด้วยกัน 3 องค์ ตามราชประเพณีพระโอรส-ธิดาของพระองค์ต้องดำรงยศชั้นหม่อมราชวงศ์ แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระยศชั้นหม่อมเจ้าทั้งหมด ได้แก่

  1. หม่อมเจ้าชาย สิ้นชีพิตักษัยเมื่อปี พ.ศ. 2399
  2. หม่อมเจ้าหญิงแจ่มแจ้ง (พ.ศ. 2400 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2417)
  3. หม่อมเจ้าชาย (31 ตุลาคม พ.ศ. 2401 – ไม่มีข้อมูล)

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • หม่อมราชวงศ์จิตราภรณ์ (พ.ศ. 2382 – 2 เมษายน พ.ศ. 2394)
  • หม่อมเจ้าจิตราภรณ์ (2 เมษายน พ.ศ. 2394 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396)
  • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ (27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2396 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8 ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ใน {{ISBN}}: checksum