สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่านหญิง

สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล
เกิดหม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์
16 มีนาคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิตพ.ศ. 2546 (ราว 94 ปี)
คู่สมรสสุวัฒน์ วินิจฉัยกุล
บุพการีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา

สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล (เดิม: หม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์ ดิศกุล; 16 มีนาคม พ.ศ. 2452 – พ.ศ. 2546[ต้องการอ้างอิง]) มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงโสฬส เป็นพระธิดาลำดับที่ 27 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ลำดับที่ 6 ในหม่อมลำดวน ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม วสันต์สิงห์) มีเจ้าพี่ร่วมหม่อมมารดา 5 องค์ คือ หม่อมเจ้าหญิง(แฝด), หม่อมเจ้าพัฒนายุคุณวรรณ ดิศกุล(แฝด), หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ ดิศกุล, หม่อมเจ้าทักษิณาธร ดิศกุล และหม่อมเจ้านิพัทธ์พันธุดิศ ดิศกุล[1]

หม่อมเจ้าสุมณีนงเยาว์ ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 เพื่อสมรสกับพันเอกสุวัฒน์ วินิจฉัยกุล[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. ISBN 974-272-911-5
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8