หม่อมเจ้าวัตนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าวัตนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์

หม่อมเจ้าวัฒนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์
ประสูติ7 มีนาคม พ.ศ. 2464
สิ้นชีพิตักษัย22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (83 ปี)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
พระมารดาหม่อมนุ่ม วัฒนวงศ์ ณ อยุธยา

พันโท หม่อมเจ้าวัฒนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (7 มีนาคม พ.ศ. 2464 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์กับหม่อมนุ่ม วัฒนวงศ์ ณ อยุธยา และเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

พันโท หม่อมเจ้าวัฒนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์ ประสูติเมื่อ 7 มีนาคม พ.ศ. 2464 ทรงมีพระเชษฐาร่วมพระมารดา 1 พระองค์ คือ

และมีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีต่างมารดา 5 พระองค์

เมื่อพ.ศ. 2474 ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์[1] เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการเป็นทหาร มียศสูงสุดที่ พันโท

พันโท หม่อมเจ้าวัฒนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 พระชันษา 83 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2547[2]

พระเกียรติยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พระยศ[แก้]

พระยศทางทหาร[แก้]

  • 1 มกราคม พ.ศ. 2504: พันตรี[6]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หอเกียรติยศนักเรียนเก่า สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ เก็บถาวร 2018-07-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ debsirinalumni.org สืบค้นเมื่อ 17-04-57.
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ชั้นสายสะพาย ๕,๔๘๘ ราย ]เล่ม ๑๑๗ ตอน ๒๕ ข ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๑
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๕๒๔ ราย) เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๒ ข ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, [https://web.archive.org/web/20111120094046/http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00046513.PDF เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [สำนักนายกรัฐมนตรี], เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร