หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์.jpg
หม่อมหม่อมคล้อง ณ ระนอง
บุตรหม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์
หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี ดุละลัมพะ
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
พระมารดาหม่อมทองสุก
ประสูติ12 กรกฎาคม พ.ศ. 2437
ชีพิตักษัย6 มิถุนายน พ.ศ. 2517

มหาเสวกตรี หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ (12 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2517) เป็นพระโอรสองค์ที่ 31 ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์และที่ 2 ในหม่อมทองสุก มีพระภราดาและพระภคินี ร่วมพระมารดา 4 พระองค์ คือ

 1. หม่อมเจ้าหญิงจันทรจำรัส เกษมสันต์ (พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2525)
 2. หม่อมเจ้าบุญะฤทธิ์ เกษมสันต์ (พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2514) สมรสกับหม่อมสมหมาย และหม่อมมัณฑนา สุนทรเสวี
 3. หม่อมเจ้ากิติเกริกไกร เกษมสันต์ (พ.ศ. 2449 - พ.ศ. 2464)
 4. หม่อมเจ้าหญิงอรอำไพ เกษมสันต์ (พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2553) สมรสกับนายโฉลก โกมารกุล ณ นคร

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วัยเด็ก สนองรับใช้ใต้เบื้องพระยุลบาทในตำแหน่ง เลขาธิการกรมบัญชาการมหาดเล็ก (ในช่วงปี พ.ศ. 2462 ถึง 2468) และเป็นหม่อมเจ้าที่ได้ทรงชุบเลี้ยงมาแต่เพียงผู้เดียวที่ได้ทรงขอให้บวชอุทิศกุศลให้แก่พระองค์ในปี พ.ศ. 2461 และในระหว่างปี พ.ศ. 2463 - 2465 ทรงรับตำแหน่งเป็นสภานายกคณะฟุตบอลแห่งสยาม

ในปี พ.ศ. 2465 หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

นอกจากนี้หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2 (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494)[1] ซึ่งสมาชิกชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2494 เนื่องจากมีการประกาศยึดอำนาจการปกครอง และนำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใช้

ครอบครัว[แก้]

หม่อมเจ้าชัชวลิต ทรงสมรสกับ หม่อมคล้อง (ณ ระนอง) เกษมสันต์ ณ อยุธยา ท.จ.ว. มีธิดา 2 ท่าน คือ

 1. หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ หรือ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว. อดีตราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาส
 2. หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี เกษมสันต์ หรือ หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี ดุละลัมพะ จ.จ.

พระยศ[แก้]

 • 25 สิงหาคม พ.ศ. 2454 - นายหมู่ตรี[2]
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2455 - หุ้มแพร[3]
 • นายกองเอก
 • รองหัวหมื่น
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2459 หัวหมื่น[4]
 • 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 นายกองใหญ่[5]
 • จางวางตรี
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2464 จางวางโท[6]
 • 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 - นายพลเสือป่า[7]

ตำแหน่ง[แก้]

 • 25 เมษายน พ.ศ. 2459 - ผู้ช่วยเจ้ากรมเรือยนต์หลวงอีกตำแหน่งหนึ่ง[8]
 • ผู้ช่วยเลขาธิการกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก
 • 27 มิถุนายน พ.ศ. 2462 เลขาธิการกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมาชิกวุฒิสภาชุดที่ 2https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/list_senate2.pdf
 2. พระราชทานสัญญาบัตรกองเสือป่า
 3. แจ้งความกรมมหาดเล็ก
 4. พระราชทานยศ (หน้า ๒๗๔๘)
 5. พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๓๓๒๘)
 6. พระราชทานยศ (หน้า ๒๙๓๑)
 7. พระราชทานยศเสือป่า
 8. ประกาศกรมมหาดเล็ก
 9. ประกาศกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก (หน้า ๘๕๓)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๓๔, ๒๐ สิงหาคม ๑๓๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๗๖, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนามสมาชิกสมาชิกา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๕, เล่ม ๓๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๘๔, ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, รายพระนามและนาม ผู้รับพระราชทานตราวัลลภาภรณ์ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ และแถลงความชอบของผู้นั้นๆ, เล่ม ๓๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗, ๖ เมษายน ๒๔๖๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๒๑๓, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานตราวชิรมาลา, เล่ม ๓๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๓๓๑, ๒๐ กันยายน ๒๔๕๗
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๕๑, ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๙
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๙๘, ๑ มกราคม ๒๔๖๗
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗๐๗, ๙ กรกฎาคม ๑๓๐
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเข็มข้าหลวงเดิม, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๔, ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๕๔

แหล่งข้อมูล[แก้]